Zasedání Zastupitelstva bude 10.9.2009 od 15:00 hodin

Zasedání Zastupitelstva bude 10.9.2009 od 15:00 hodin

14. zasedání Zastupitelstva městské části se koná dne 10.9.2009 od 15:00 hodin ve velké zasedací síni radnice, Havlíčkovo nám. 9. Zároveň proběhne od 14.00 h demonstrace na podporu požadavků občanů, týkajících se privatizace obecních bytů.

Demonstrace proběhne tradičně před Radnicí - Úřadem Městské části Praha 3 Havlíčkovo náměstí 9. Demonstraci pořádá Občanské sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOBĚ - www.zizkovnejensobe.cz .
Po skončení demonstrace jsou občané srdečně zváni k účasti na 14. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 3 , které začíná v 15.00 hodin.

Je třeba zdůraznit, že každý občan má právo se schůze zúčasnit a připojit svůj dotaz, připomínku či návrh. K tomu slouží obvykle poslední bod programu nazývaný  "Diskuse". Do té se můžete přihlásit u stolečku přímo v místnosti zasedání a budete zařazeni do pořadí. Představitelé radnice vám nemohou odepřít odpověď, ale mohou ji odložit a zaslat vám ji dodatečně písemně.

Program schůze je obtížné zjistit. Podle radničního webu by se měl projednávat i bod o podpoře nájemníků v soukromých bytech. Z webu uvádíme:

"Společný sociální program, který má pomoci lidem, kterých se dotkne deregulace nájemného, spustily počátkem září městské části Praha 3 a 10. V rámci programu budou obě radnice občanům poskytovat jak přímou finanční pomoc, tak i možnost výměny velkého obecního bytu za menší (ústupové bydlení), případně slevu na nájemném v případě, že pro sociálně slabé nebude vhodný byt k dispozici. Zatímco na ústupové bydlení a slevy nájmů dosáhnou jen obecní nájemci, finanční pomoc je určena pro všechny obyvatele těchto dvou městských částí."
 
„Tato adresná finanční podpora bude od příštího roku určena nejen sociálně slabým nájemníkům našich obecních bytů, ale i těm, kteří bydlí u soukromníků ,“ uvedl místostarosta Prahy 10 Bohumil Zoufalík (ODS) s tím, že Praha 3 od Prahy 10 tento podpůrný program převzala.

reklama