Diskuse

Zítra bude zastupitelstvo – materiály zastupitelů veřejnost tentokrát nedostala

Vložit nový příspěvek

ŽNS navrhuje další body programu

20.6.2016 15:13 vložil Ondřej Rut

Zítřejší program navrhmene jako klub zastupitelů Žižkov (nejen) sobě doplnit o 4 nové body. K těmto bodům jsou k dispozici návrhy usnesení, vč. důvodových zpráv: https://drive.google.com/open?id=0B9jriSNQ6E9KTkZYNUFwYjkxRlE

1) Minulý týden jsme upozornili na statisícové zakázky zadané neúčelně z ruky firmám s vazbami na ODS. Abychom zamezili těmto praktikám, navrhujeme snížení hranice pro zadávání zakázek přímou objednávkou ze současných 500 tis. na 200 tis. Kč bez DPH. Veškeré zakázky nad 200 tis. Kč by podle našeho návrhu měly být schváleny po oslovení alespoň 3 uchazečů a schválené Radou městské části.

2) Severní část areálu Nákladového nádraží Žižkov koupil český developer Central Group, který deklaruje, že nemá zájem stavět nákupní centrum povolené územním rozhodnutím. Městská část toto rozhodnutí napadla správní žalobou a vedení radnice se nyní rozhodlo požádat soud o přerušení projednání této žaloby. Central Group totiž zamýšlí podle dopisu adresovaného starostce využít územní rozhodnutí pro stavbu bytových domů při Malešické ulici. Vzhledem k tomu, že městská část usiluje o vypsání urbanistické soutěže na celý areál nádraží, je v jejím zájmu, aby tato soutěž řešila koncepčně celé území. Navrhujeme proto, aby městská část prozatím nežádala o přerušení soudního řízení a pokusila se Central Group přesvědčit, že se urbanistickou soutěží má řešit celé území.

3) Rada městké části vzala v květnu na vědomí dokument Systém školských zařízení Městké části Praha 3. Tento materiál byl připravován jako koncepce rozvoje školství, tuto úlohu bohužel nesplňuje. Požadujeme proto, aby radní pro školství Jaroslava Suková zpracovala skutečnou koncepci, která mimojiné navrhne jakým způsobem městská část zajistí dostatečné kapacity ve školkách pro dvouleté děti. Povinnost garantovat místo pro dvouleté děti zavádí od roku 2020 novela školského zákona.

4) Pro zlepšení podmínek zapojení občanů do jednání zastupitelstva navrhume změnu jednacího řádu. Podle našeho návrhu by měl být na pevně stanovený čas zařazen do programu bod, ve kterém by občané mohli klást vedení radnice otázky. Návrh zavazuje jednotlivé radní na otázky občanů odpovídat. Radnice odmítla odpovědět na minulém zastupitelstvu na dotaz jedné z občanek s argumentem, že není zastupitelka.


Reagovat  Reagovat s citací


Vložit nový příspěvek

reklama