Anketa mezi rodiči o podobě náměstí J. z Poděbrad

Anketa mezi rodiči o podobě náměstí J. z Poděbrad

Jakou podobu náměstí si přejí občané, kteří jej znají nejlépe? Uspořádali jsme několik anket a nyní vám přinášíme výsledky ankety konané mezi rodiči dětí ze ZŠ J. z Poděbrad. Co a jak by se mělo podle rodičů změnit?

Plánované rekonstrukce

Jakou podobu náměstí si přejí občané, kteří jej znají nejlépe?  Anketa mezi rodiči dětí ze ZŠ J. z Poděbrad se pokusila zjistit názor nemalé skupiny občanů na uspořádání náměstí, zmapovat vytíženost pěších tras v okolí náměstí a vyhledat kritické, nebo chybějící přechody. Výsledky ankety obdržela radní pro dopravu paní Vítkovská a IPR. Výsledky zasílám i dalším institucím: IPR, TSK, DPP stejně jako Odboru dopravy P3 a HLMP.

Ve formátu PDF zde najdete výsledky  ankety a zde obecnější návrhy a připomínky rodičů.

predání ankety  pani vitkovske  situace před školou

Předání výsledků ankety místostarostce pro dopravu paní Vítkovské a bohužel běžný obrázek z ranního zmatku přímo před školou

Přestavbu náměstí plánuje vedení Prahy 3. Rekonstrukci tramvajové trati na Vinohradské plánuje Dopravní podnik (DPP) a s ní spojenou revitalizaci Vinohradské ulice připravuje Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR).

V roce 2014 besedovali s občany nad plány rekonstrukce náměstí autoři studie a vedení P3. Studie rekonstrukce náměstí nebyla veřejností příliš dobře přijata. Diskutující byli jednotní v odporu, ale nebyli jednotní v tom, jak má náměstí vypadat.

Uspořádáním ankety mezi rodiči by mohlo do debaty přinést konkrétní řešení, které rodiče navrhli v zájmu větší bezpečnosti svých dětí a uživatelsky lepšího uspořádání náměstí.

IPR, který právě nyní prezentuje přípravnou studii v Infocentru P3 na nám J. z Poděbrad svoji práci na rekonstrukci Vinohradské zahájil na jaře právě anketou a besedou s veřejností.  Některé body „rodičovské“ ankety se Vinohradské ulice také týkají a tak i IPR výsledky obdržel. Stejně jako Odbor dopravy HLMP, TSK a DPP.

IPR bude prezentovat svou studii od 30. 5. do 11.6. v Informačním centru P3 na náměstí. 

Pár slov k výsledkům ankety mezi rodiči ze ZŠ

Provedl jsem dva průzkumy. První byl širší a snažil jsem se najít hlavní témata a druhý byl již zaměřen na konkrétní problematická místa vzešlá z prvního kola.

Nejnaléhavěji pociťují rodiče dětí problém nebezpečných a chybějících přechodů. Na přiložených mapkách vidíte, že nejvíce chybí přechody na křižovatce U vodárny – Vinohradská – Slavíkova.

Dále chybí přechod od ulice Mánesova ke schodům s eskalátorem do podchodu. A chybí přechod přes Milešovskou u křižovatky s Přemyslovskou.

Za nebezpečné jsou pokládány přechody přes Vinohradskou, na křižovatkách Slavíkova – Polská, Ondříčkova – Laubova, Milešovská – Lucemburská, Vinohradská – Řipská.

Rodičům vadí i poloha Farmářských trhů před školou – přináší kumulaci aut a hluku. V anketě vybírali ze dvou možností, kam přesunout trhy a jak vyřešit vysazování dětí z jiných částí Prahy, které rodiče vozí auty.

Nemalá část dětí dojíždí tramvají a vystupuje na zastávkách na náměstí. Krkolomnou nedostupnost zastávky MHD z centra a nebezpečnost zastávky do centra řešila další otázka z ankety. Zda a kam přesunout zastávky a jak cestující děti zabezpečit před auty?

Podívejte se na všechny výsledky a v diskusi můžete přidat i svůj názor.

nebezpečné přechody

chybejici prechody

trasy chodců

grant

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

 

Diskuse

vybraný projekt alena 16.4.2016 22:40
Re: vybraný projekt alena 17.4.2016 10:40
Re: Re: vybraný projekt Radek 17.4.2016 14:09

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


reklama