Budova Crystal Prague: nový “klenot“ ve sbírce Prahy 3

Budova Crystal Prague: nový “klenot“ ve sbírce Prahy 3

Že občané měst jsou ti poslední, kdo rozhodují o podobě prostředí, ve kterém žijí, si dnes uvědomuje asi každý, kdo jen trochu sleduje směr, jakým se ubírá „vyvážený“ rozvoj hlavního města. Budova Crystal Prague je jedním z dalších takovych kontroverzních projektů.

Zvláště v posledních dvaceti letech se Praha plní novou a často zcela nevhodnou zástavbou, jejíž využitelnost a přínos pro místní obyvatele jsou přinejmenším sporné, o necitlivém zásahu do celkové architektonické podoby ani nemluvě. V rámci Prahy 3 nejde jen o mediálně známé kauzy týkající se bytové výstavby v rezidenci Central Park nebo plánovaného zbourání a zastavění plochy stávajícího Nákladového nádraží Žižkov.

Vizualizace projektu zde:   www.crystal-prague.cz

Budova Crystal Prague je jedním z dalších kontroverzních projektů na území této městské části, kterému je třeba věnovat pozornost. Jde o plán stavby administrativní čtrnáctipatrové budovy na území Vinohrad, který nejenže naprosto nerespektuje okolní původní zástavbu, ale celý proces jeho schvalování je přinejmenším zvláštní. Z původního záměru postavit na Vinohradské třídě nedaleko křižovatky s ulicí Jana Želivského čtyřpatrový obytný dům se plán  v roce 2008 náhle změnil na polyfunkční objekt – obchodně-administrativní centrum Millenium. Projekt budovy narostl na osm nadzemních podlaží, 121 parkovacích míst a zastavěnou plochu o celkové rozloze 1 328 m2.  Zároveň začalo docházet k neobvyklým, až netransparentním krokům jak ze strany Městské části Praha 3 (MČ P3), tak Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP).

crystal

MČ P3 nejprve vydala nesouhlas s realizací stavebního záměru - plán objektu byl podle písemného vyjádření radnice natolik předimenzovaný, že by měl negativní vliv na okolní zástavbu a vedl by ke značnému nárůstu dopravy v místě, které je již nyní přetížené. Na základě prezentace záměru projektantem pak radnice své stanovisko změnila s tím, že k němu nemá připomínky. K podobnému závěru (ve prospěch investora) došel i Magistrát. V této fázi již počítal projekt budovy se zcela jinými parametry – plánovaná stavba dále „povyrostla“ o pět nadzemních podlaží a patnáct parkovacích míst.

Není bez zajímavosti, že Odbor ochrany prostředí MHMP rozhodl, že se záměr nebude posuzovat, přestože zároveň citoval negativní stanoviska dotčených orgánů a občanského sdružení Park Kouřimská. Toto sdružení si ve snaze o rozkrytí netransparentnosti celého procesu a v zájmu zapojit se do spolurozhodování o budoucí podobě Prahy v roce 2008 zažádalo o účast na územním řízení. Žádost byla Odborem výstavby ÚMČ P3 neoprávněně zamítnuta, což počátkem roku 2009 potvrdil i Stavební odbor MHMP. Sdružení v dubnu 2009 obě odmítnutí napadlo podáním žaloby k Městskému soudu v Praze. Řízení o zrušení obou rozhodnutí stále probíhá, o.s. dosud neobdrželo žádnou odpověď.

Na stavbu byla vydána již dvě stavební povolení a později také jejich prodloužení. V listopadu loňského roku již plán počítal se čtrnácti nadzemními podlažími a celkově zastavěná plocha se rozšířila na 1 710 m2. Využití budovy se z původně polyfunkčního změnilo na monofunkční (kromě přízemí s restauračním zařízením se ve všech patrech počítá pouze s funkcí komerční a administrativní). Neustálým růstem výšky budovy v rámci územního a stavebního řízení, která je vzhledem k okolní zástavbě problematická stejně jako atypická architektura stavby, však podivné okolnosti celého procesu nekončí. V listopadu 2007 vydal Národní památkový ústav prohlášení, ve kterém stanovuje podmínku provést záchranný archeologický výzkum a žádá o dodání písemného potvrzení o jeho provedení. K dnešnímu dni žádný výzkum nebyl zahájen, ačkoli investor chce se stavbou začít již v letních měsících.

K dalším problematickým stránkám projektu patří také charakter sousedních pozemků. Ty dosud nebyly vyňaty ze zemědělského půdního fondu, ačkoli budou stavbou nepochybně znehodnoceny. Občanské sdružení Park Kouřimská proto zaslalo v dubnu letošního roku starostce MČ P3 otevřený dopis, ve kterém poukázalo na všechny dosud provedené nestandardní kroky. Starostka Prahy 3 Vladislava Hujová si v květnu pozvala zástupce o.s. na radnici s cílem probrat okolnosti celé kauzy a mimojiné sdružení doporučila stěžovat si na protiprávní jednání stavebního úřadu. Tento krok však již o.s. několikrát podniklo - bez jakékoli odezvy ze strany Úřadu MČ P3. Zrušit odstavec Za zmínku také stojí, že developerem stavby je firma GES REAL a.s., součást skupiny GES ASSET HOLDING a.s., kde v řadě firem figuruje Ivan Zach – mimojiné spolumajitel TV Prima. Právě TV Prima  by dle některých informací měla v budově sídlit.

Stavba budovy Crystal Prague je příkladem síly, s jakou developeři a mezinárodní společnosti ovlivňují rozvoj hlavního města. Příkladem  moci, se kterou mohou jen stěží bojovat samotní občané nebo nevládní organizace. Ochota začlenit občany do diskuse a rozhodovacích procesů o budoucnosti jejich okolí je v Praze spíše výjimečná. Dlouhodobé netransparentní chování pražských radnic a mnohdy i podezření na korupční jednání však v posledních letech vede Pražany ke zvýšené aktivitě.

Za všechny je možné zmínit například aktivity sdružení Arnika, Klubu za starou Prahu nebo občanských sdružení vzniklých cíleně v rámci Prahy 3 - jako již zmíněné o.s. Park Kouřimská nebo nově vzniklé Tady není developerovo. „ Občanské iniciativy či sdružení často přebírají a nahrazují roli místní samosprávy. Příkladem může být veřejná debata o budoucnosti Nákladového nádraží Žižkov a plánované zástavbě přilehlého prostoru, kterou jsme uspořádali na konci března tohoto roku, a které se zůčastnili nejen odborníci, zastupitelé a developeři, ale i  veřejnost,“ uvedl člen občanského sdružení Tady není developerovo Lukáš Haupt.

Strana zelených Praha 3 a o.s. Tady není developerovo


 

reklama