Konec Mahlerových sadů

Konec Mahlerových sadů

Pražský park Mahlerovy sady se nachází pod žižkovským televizním vysílačem. Park byl zřízen koncem padesátých let minulého století na místě zrušené části židovského hřbitova. Rozloha sadů i hřbitova se později opět zmenšila – kvůli stavbě žižkovského televizního vysílače. Vlastníkem vysílače i přilehlého parku, Mahlerových sadů, se staly České radiokomunikace. Radiokomunikace prostory věže i park pronajaly na 20 let společnosti Oreathea.

Následující příspěvek paní Zuzany Merhautové nemusí vyjadřovat stanovisko zpravodaje Kauza3. Diskuzi k tématu však považujeme za důležitou.
 
Devastace parku začala nenápadně. Oreathea ohradila kus trávníku, nanesla jedovatý postřik a zakázala vstup psů. Na místě pak vznikla na jaře 2013 pikniková loučka a malá kavárna Miminoo. Na piknikovou loučku je povolen vstup samozřejmě jen spolu s konzumací nápoje zakoupeného v kavárně. Sterilní podnik svým konceptem a vzhledem vůbec nezapadá do atmosféry přilehlého Žižkova. Na podzim 2013 Oreathea ohradila další části parku a počaly bagrovací práce. Park postupně zničí celý a nahradí ho minigolfovým hřištěm.
 
 
Ze Žižkova tak nenávratně zmizí velký kus veřejné zeleně. Místo, kam po ránu vyběhnou pejskaři vyvenčit své psy, odpoledne dorazí na procházku maminky s kočárky a večer posedět na kus řeči mladí, kteří ještě nechodí do hospod. Turisté se sem trousí během celého dne, odpočívají na lavičkách a fotí si věž a slavná Černého miminka. Až bude park celý nahrazen minigolfem, tak už si zahraniční návštěvníci miminka z dobrého úhlu nevyfotí a rozhodně si nesednou a nepokochají pohledem na věž. 
 
Záhadou je, pro koho je minigolfové hřiště vlastně určeno. Minigolf je lehce vyčpělá zábava připomínající normalizační osmdesátá léta. Turisté, co si přišli užívat autentického Žižkova a jeho genia loci, se místu zdaleka vyhnou. Starousedlíci budou minigolf ignorovat, maximálně si odplivnou, až půjdou kolem. Že by někdo dojížděl na minigolf z Jižního Města? To je také těžko představitelné. A zájezdy, které autobus vyklopí před věží a účastníci si vyjedou do věže na vyhlídku, mívají tak nabitý program, že možná stihnou kávu v kavárně ve věži. Určitě ale nepůjdou hrát minigolf, když Praha nabízí tolik jiných lákadel.
 
Další záhadou je, jak je možné, že bylo společnosti Orathea vůbec povoleno zplundrování veřejného parku. Park by se přeci vůbec neměl dostat do soukromých rukou a znepřístupnit široké veřejnosti. V tomto případě bude dokonce park zcela vybagrován a nahrazen umělou plochou. 
Kromě toho Oreathea také plánuje vystavět jakési hlediště pro 500 osob. Radši nemyslet, jaký typ akcí zde chce pořádat. V klidné Fibichově ulici zhoustne doprava a zvýší se nároky na parkovací místa. Oreathea sama argumentuje tím, že jí byl záměr schválen a že ze strany veřejnosti nebyly žádné námitky. Jistě, veřejnost se o podobných záměrech dozvídá většinou, až když je pozdě cokoli s věcí udělat. Občan není hlídací pes, aby si každé odpoledne zaběhl na úřad zjistit, zda mu náhodou někdo  nechce zničit park před domem.
 
V červnu 2011 odvysílala Česká televize reportáž o připravované rekonstrukci žižkovského vysílače. Jednatel společnosti Orathea Roman Lain zde velice opatrně hovořil o „změnách“ v parku. V jiném článku z roku 2012 se už hovoří o minigolfovém hřišti, nikoli však o jeho velikosti. O hledišti pro 500 osob však není ani zmínka. 
 
Není tedy divu, že veřejnost nepřišla s námitkami včas, když je zničení parku dávkováno takto postupně. V tomto případě měla veřejný park ohlídat především MČ Praha 3, která bohužel zcela selhala.

 
Plán budoucího areálu
 
 
 
 
 
 
 
reklama