Diskuse

Robert Hurda si chce přivlastnit Kauzu 3

Vložit nový příspěvek

Braňte se

29.9.2010 21:16 vložil Zdeněk Zábojník

Podejte připomínky Úřadu průmyslového vlastnictví podle paragrafu 24 Zákona o ochranných známkách. Uveďte tam, že nemůže být zapsáno, neboť přihláška ochranné známky nebyla podaná v dobré víře. Doložte, že jste autory loga a vytvořili jste ho před podáním přihlášky ochr. známky panem Hurdou. Třeba ať ten, kdo logo vytvořil, napíše čestné prohlášení, že to vytvořil pro Kauzu3 a kdy. Doložte registraci domény kauza3.cz.

Hlídejte www.upv.cz v online databázi až se změní stav z podaná na zveřejněná, tak do 3 měsíců musíte podat námitky proti zápisu k Úřadu průmyslového vlastnictví. Platí se za to 1000Kč a zaplatit kolkem musíte současně s podáním.
Námitky podáte z důvodu §7 odst. 1 písmena g,i,j,k.
To si najděte. A doložte opět důkazy jako výše. Zejména autorství a že to užíváte a je to známé (např. čtenost).


Reagovat  Reagovat s citací


Vložit nový příspěvek

reklama