Humr, parfém, brýle, vše za obecní peníze

V minulých dnech proběhlo na internetu několik článků o starostce Hujové kterak využívá reprezentační fond radnice. Volby se kvapem blíží, předvolební boj začal a bude pravděpodobně dále gradovat. Samotný fakt, že se jedná o účty z března 2012 naznačuje tak mnohé.

Nejprve jsme se dozvěděli, že si nechala starostka v březnu 2012 proplatit účet z Francouzské restaurace v Obecním domě ve výši 9. tisíc korun. Mělo se údajně jednat o pracovní setkání se zástupci Magistrátu. Nabízí se nám otázka, proč se úředníci za obecní peníze scházejí v jedné z nejdražších pražských restaurací, navíc proslulé častým výskytem pražských kmotrů Janouška, Hrdličky a exprimátora Béma. Jen pár dní na to přišel další článek s výpisy z radničního účetnictví, který dokladuje využívaní obecních financí paní starostkou k nákupu ošacení, brýlí, parfému a podobných ryze soukromých věcí. To je již, řekl bych, o kategorii výše. Nevidím totiž jediný důvod, proč by všechny výše uvedené nákupy měl platit daňový poplatník. Obzvláště když doplníme, že Městská část Praha 3 má z dostupných zdrojů druhý nejdražší provoz, tedy výdaj za uzemní samosprávu. Zcela jednoznačně vede Praha 5 viz tabulka (rozpočty r. 2014). 

I když je patrné, že se jedná o  účelové předvolební články, očekával bych nějakou rozumnou reakci paní starostky, možná by stačilo i říci "byla to hloupost, občanům se omlouvám". TOPka však zvolila taktiku mlčení, "ono to nějak utichne, volič má přeci krátkou paměť".

Kauza3  zažádala tajemníka úřadu Prahy 3 o informace, jak čerpali a využívali finance ze stejného fondu ostatní zástupci politických stran současné koalice, tedy ČSSD, KDU a Zelení a také zastupci ODS, když byli ve vedení radnice. Můžeme se totiž právem domnívat, že se jednalo o léty zavedenou praxi, kdy zastupité napříč politickými stranami čerpání těchto financí brali jako jakýsi "benefit" , tedy něco jako "stravenky" od zaměstnavatele. Kdyby tomu tak nebylo, jistě by se už strhl velký humbuk a volební soupeři by nenechali na starostce nit suchou. To se však nestalo. Teprve až budeme mít k dispozici tyto fakta  bude mozaika kompletní a volič si bude moci udělat vlastní názor. Možná nás čakají mnohá překvapení.

Je s podivem, jak velký zájem ve veřejnosti vyvolaly články, ve kterých se jedná řádově o desitky tisích korun. Když jsme jako občanské sdružení podali trestní oznámení v případě kontejnerů na tříděný odpad  předražených o 89 mil. korun, zájem ze strany veřejnosti a medií byl malý. Ještě výrazně vyšší objemy obecních finacích zmizely při rekonstrustrukci panelového domu v Lupáčově ulici, kdy již více než před rokem byla podána trestní oznámení. Takových a podobných případů z doby vlády ODS bychom na naší radnici našli mnoho. Pravdou tedy zůstává, že za poslední dva roky se starostce podařilo zastavit mnoho neoprávněných finančních toků z obecní kasy a došlo i k výrazné otevřenosti radnice. Snad právě proto mne překvapilo, že paní Hujová tak snadno převzala praxi ODS  z dob minulých a nechávala si radnicí proplatit kde co.

Vyjádření paní starostky z jejího FB profilu:

Dobrý den, skutečnost je taková, že dva měsíce před volbami se politickým soupeřům nepodařilo na mojí osobu najít nic jiného, než dva roky staré účtenky v reprezentačním fondu, svědčí o tom, že již 4 roky pracuje radnice Prahy 3 pod mým vedením tak, jak má - peníze se skutečně investují do zvýšení kvality života na Praze 3 a staré struktury jsme od zdrojů příjmů v podobě veřejných peněz odstřihli. Přeji hezký den VH

 


Fotografie k článku

účtenka z Francouzské restaurace

účtenka z Francouzské restaurace

účtenka z Francouzské restaurace

Výpisy z účetnictví radnice

Výpisy z účetnictví radnice

Výpisy z účetnictví radnice

Výpisy z účetnictví radnice

Výpisy z účetnictví radnice

Výpisy z účetnictví radnice

reklama