ing.arch. Zdeněk Kupec, ANO Praha 3: K revitalizaci nám. Jiřího z Poděbrad

Úvodem je nutné se vrátit k samotnému vývoji příprav revitalizace náměstí, kdy již v roce 2000 proběhla dvoukolová architektonicko-urbanistická soutěž na téma úpravy veřejného prostoru nám. Jiřího z Poděbrad. Zúčastnilo se jí cca 15 autorských týmů a tehdejší zastupitelstvo MČ Prahy 3 (pod vedením ODS) vybralo jako vítěze MCA atelier s.r.o ( Ing. arch. Miroslav Cikán, Ing. arch. Pavla Melková).

 Studie MCA navrhovala rozlehlou zpevněnou plochu před průčelím kostela, likvidaci stávající zeleně (např. vzrostlé řady sakur) a mohutnou výsadbu vzrostlých stromů v osově souměrných stromořadích. Součástí návrhu bylo dále násilné odstranění fontány, výdechu metra i zastřešení výstupů z metra a návrh nepředjímal řešení podzemních garáží ani prostoru pro farmářské trhy.

V roce 2002 získala MČ Praha 3 na tuto akci stavební povolení, ale investiční částka určená pro náměstí byla  poskytnuta na pomoc obcím postiženým povodněmi.
V letech 2009 – 2012 byl vypracován a projednán projekt podzemních garáží pod východní částí náměstí, jehož realizace byla však pro svou finanční náročnost pozastavena.
Příprava obnovy náměstí Jiřího z Poděbrad (+ kroky pro zapsání kostela Nejsvětějšího Srdce Páně mezi památky UNESCO) se znovu objevila v  programových cílech Rady městské části Praha 3 pro období 06/2012 – 10/2014 (Koalice TOP 09, ČSSD a ŽnS).   Nové zveřejnění záměru revitalizace  náměstí vyvolalo však u občanů MČ Prahy 3 petiční iniciativu za záchranu „fontány“ (dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním) a donutilo radnici svolat na 15. srpna 2013 mimořádné zastupitelstvo.
V současné době zve radnice MČ Prahy 3 své občany v termínu 9. června 2014 na Prezentaci přípravy revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad. Během tohoto setkání by mělo dojít k seznámení občanů s aktuálním průběhem přípravy revitalizace.
 
A nyní si dovolím představit svoji oponenturu.
Celková koncepce MCA atelieru řešení náměstí jako městského parku s velkým podílem vzrostlé zeleně (prakticky „les“) a vydlážděnou plochou  směrem ke Slavíkově ulici  je  CHYBNÁ !  Park na rozhraní Prahy 2 a 3 máme přímo přes křižovatku Vinohradské se Slavíkovou ulicí, jsou to sady Svatopluka Čecha. Náměstí Jiřího z Poděbrad má plnit hlavně jiné funkce než parku a to především „prostoru“ pro setkávání lidí, jako jsou akce typu Žižkovský masopust, oslavy jara - 1. máj, vinobraní, Den dětí, advent, koncerty, farmářské trhy atd. na přiměřeně vymezené a připravené ploše. Nejcennější hodnotou náměstí  není kostel, ale jeho otevřený prostor v pravidelné blokové zástavbě Žižkova a Vinohrad.  Bohužel tuto hodnotu návrh MCA atelieru nectí a nejlépe je to patrné z níže přiložených fotografií modelu !
Vodní prvek - kašna -  na náměstí historicky patří. Její  odstranění a v aktualizované studii i nahrazení  jiným vodním prvkem  je kulturní barbarství a plýtvání penězi daňových poplatníků. Výstupy z  vestibulu metra není vhodné pod jakoukoliv záminkou odstraňovat, (max. aktualizovat design), protože stávající eskalátory nejsou navrženy jako otevřená technologie (vlivu deště a sněhu) a ani kanalizace vestibulu není takto dimenzována.
Stejně tak výdech z metra, což je mimochodem také plastické dílo s estetickou hodnotou, nelze  podle specializovaného projektanta-vzduchotechnika Metroprojektu a.s. úplně  odstranit.
A ještě ke kostelu Nejsvětějšího Srdce Páně :  jistě si zaslouží návrh na zařazení  na seznam světového kulturního dědictví UNESCO  (i když  arch. Plečnik je autorem i lepších kostelů, např. sv.Františka v Lublani nebo projektu kostela sv.Antonína v Bělehradě), ale hlavně neberme si kostel jako záminku k utracení  přehnaných 89 mil Kč za nešetrnou revitalizaci náměstí; ostatně s  Římskokatolickou farností  u kostela ani s farářem Ing. Zdeňkem  Wasserbauerem Th.D. nikdo záměr revitalizace  náměstí nekonzultoval !
Pokud tedy zní otázka, zdali revitalizovat  nám. Jiřího z Poděbrad, tak odpověď zní ANO ale jinak a hospodárněji, ne za 89 mil. korun.  Ohledně fontány ak. Sochaře Šedivého zastávám názor, že v zájmu zachování „genia loci“ na náměstí patří.
 
Ing.arch. Zdeněk Kupec - člen ANO Praha 3
 
 
stávající stav
 
navrhovaný stav - vizualizace
fotografie modelu
 
 

Diskuse

proč měnit co vyhovuje zdena 1.7.2014 19:43
Re: proč měnit co vyhovuje Roman 12.8.2014 10:10
Re: Re: proč měnit co vyhovuje Filip 12.8.2014 11:43
Re: Re: proč měnit co vyhovuje O3b 12.8.2014 12:32
Re: Re: Re: proč měnit co vyhovuje Zdena 11.8.2016 17:09
Re: Re: proč měnit co vyhovuje Jirka Ptáček 12.8.2014 14:58
Re: proč měnit co vyhovuje Kateřina Marie Rychnovská 28.1.2016 11:16
Prezentace revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad Zuzana Merhautová 30.5.2014 09:01
Re: Prezentace revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad Michal Vronský 30.5.2014 21:46
Re: Prezentace revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad ing.arch. Zdeněk Kupec 31.5.2014 19:58
Re: Re: Prezentace revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad Vladislava Hujová 2.6.2014 17:30
Re: Re: Re: Prezentace revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad Vladislava Hujová 3.6.2014 09:34
Re: Re: Re: Re: Prezentace revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad ing.arch.Zdeněk Kupec 6.6.2014 22:55
Re: Re: Re: Re: Re: Prezentace revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad mirek trejtnar 7.6.2014 00:25
Změna Simeon Popov 27.5.2014 09:45
Jako právníci heller 26.5.2014 22:30
Re: Jako právníci ing.arch. Zdeněk Kupec 5.6.2014 09:05
Re: Re: Jako právníci heller 5.6.2014 09:48
Vyhozených 100 milionu Kč Zdeněk Zábojník 26.5.2014 20:38
ano, souhlasím! Sylvie 26.5.2014 19:38
Kdo? George 26.5.2014 17:45
Re: Milý Georgi ! ing.arch. Zdeněk Kupec 9.6.2014 04:16
Re: Re: Milý Georgi ! Dimitar Dimitrov 9.6.2014 13:07
Ty stromy prakticky zakryjí Radek 26.5.2014 17:41
Re: Ty stromy prakticky zakryjí ing.arch. Zdeněk Kupec 14.6.2014 21:57
Re: Re: Ty stromy prakticky zakryjí zdenek 10.7.2016 18:42
Re: Re: Re: Ty stromy prakticky zakryjí alena 30.7.2016 09:42
Re: Re: Re: Re: Ty stromy prakticky zakryjí Radek 30.7.2016 12:00
Re: Re: Re: Re: Re: Ty stromy prakticky zakryjí zdenek 14.8.2016 21:06
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ty stromy prakticky zakryjí Radek 15.8.2016 10:03
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ty stromy prakticky zakryjí zdenek 23.8.2016 09:12
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ty stromy prakticky zakryjí Matěj Michalk Žaloudek 15.8.2016 17:14
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ty stromy prakticky zakryjí Zdenek 2.9.2016 16:21
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ty stromy prakticky zakryjí Minerva 2.9.2016 21:57
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ty stromy prakticky zakryjí mimos 3.9.2016 14:38
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ty stromy prakticky zakryjí Minerva 3.9.2016 20:21
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ty stromy prakticky zakryjí alena 4.9.2016 18:58
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ty stromy prakticky zakryjí Radek 5.9.2016 01:25
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ty stromy prakticky zakryjí alena 12.9.2016 10:24
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ty stromy prakticky zakryjí Radek 12.9.2016 22:39
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ty stromy prakticky zakryjí alena 15.9.2016 18:05
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ty stromy prakticky zakryjí alena 24.9.2016 13:54
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ty stromy prakticky zakryjí Radek 24.9.2016 17:33
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ty stromy prakticky zakryjí Arnie 26.9.2016 22:47
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ty stromy prakticky zakryjí alena 17.10.2016 20:56
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ty stromy prakticky zakryjí Radek 17.10.2016 22:13

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


reklama