JUDr. Tomáš Sunegha, KDU- ČSL Praha 3: Dostal jsem dopis

JUDr. Tomáš Sunegha, KDU- ČSL Praha 3: Dostal jsem dopis

Kdyby mne ODS v Praze 3 oslovila e- mailem, byl by to spam a ten bych bez čtení hodil do elektronického koše. Pokud mne, jako předsedu SVJ ODS oslovila dopisem, tak je to oslovení důstojné To se mi líbí. Ten dopis jsem přečetl. Je o novém vedení ODS v Praze 3 a je v něm výzva ke spolupráci na řešení komunálních problémů. Asi měl být pozitivní zprávou, asi měl být pozitivní výzvou. Asi měl být o naději…

No, tak jsme se dočkali… Bohužel jsem se nic nedozvěděl o současném působení minulých lídrů ODS v Praze 3 a o jejich vlivu na vedení dnešní. To bych věděl velmi rád. Kde nyní jsou a působí např. pan Hurda nebo pan Pecha ?

Odpověď na tuto, pro mne velmi důležitou otázku mi nedalo ani  minulý čtvrtek  z poštovní schránky vypadnuvší nejnovější vydání „Radničních novinek“, které vydává místní ODS.

Po přečtení úvodní stránky, kde se na různých místech a různou formou zdůrazňuje „nezatíženost minulostí“ nynějšího vedení ODS v Praze 3, jsem se nejen nedočetl, v čemže to sama ODS v Praze 3 spatřuje onu „zátěž“ či „ historickou špínu na štítu“ , ale také jsem se nedočetl, co hodlá nová krev ODS Prahy 3 učinit, aby byly nikoliv zapomenuty, ale napraveny záležitosti , které budou mít ještě dlouho vliv na život v naší městské části.
 
Za všechny zmíním jednu, o které se ostatně hned v úvodu strany 2 „Radniční novinky“ sami zmiňuji - a to je otázka současného (ne)dostatku míst ve školách a školkách. Snad si dobře vzpomínám , že to byla právě ODS v Praze 3, která se v minulosti zbavila některých předškolních zařízení a usilovala též o to, aby se tak stalo i se školami. Za všechny zmíním úsilí  o  zrušení   školky a školy  Na Pražačce.
 
 ODS poukazuje na to, že taková zařízení, resp. místa v nich dnes chybí  a ODS agituje tak, že za všechno může současné vedení radnice. To je opravdu povedené. Taková pěkná argumentace, jak vystřižená ze sovětské učebnice historie marxismu-leninismu. Věcná fakta postavena na hlavu s následujícím výkladem dle aktuální potřeby. I  dokonané či nedokonané rušení  škol  a školek jsou dějiny Žižkova. I takové dějiny Žižkova mají své pamětníky. I rušení školek nám dalo povědomí o  vládě ODS. Tehdy ODS  mimo jiné argumentovala odbornou (a již tehdy zjevně nesprávnou a dle mého názoru  účelovou) studií o populačním vývoji v Praze 3.  Děti  se rodit neměly, škol a školek potřeba nebylo. Nyní  ODS argumentuje právě opačně. Proč neuvádí ODS fakta do objektivních souvislostí a píšete polopravdy? Kdo  tehdy vládl radnici, když se rozhodovalo na  léta dopředu ?
 
Stud je pojem , který zřejmě ODS v Praze 3 nezná.  Může být, každý jsme vychovaný jinak. ODS v Praze 3 zcela nepokrytě  roky  dávala najevo, že rozhodující je řeč peněz. Ptám se tedy nového vedení ODS v Praze 3, otázkám jistě porozumí:
 
- Kde berete finanční prostředky na svou činnost ? 
- Z jakých zdrojů hradíte svou propagaci ? 
- Máte transparentní účet ?
 
Nechcete se veřejně omluvit za podivné způsoby vládnutí a hospodaření, které ve svém souhrnu vedly před dvěma lety k vašemu politického pádu v naší městské části ? 
 
Dopis z ODS
 
  
 
reklama