Manuál úspěšného voliče komunálu

Manuál úspěšného voliče komunálu

Vyplnit lístek do komunálních voleb je vyšší matematika s nejistými výsledky. Tento manuál vám pomůže v klidu obstát v testu zvaném komunální volby 2014 (datum zkoušky: 10. říjen od 14. do 22. hodiny či 11. říjen od 8. do 14. hodiny).

Kdo může volit?

Volit podobně jako v jiných volbách mohou pouze osoby plnoleté a svéprávné. V případě voleb do obecních zastupitelstev se pak přidává podmínka trvalého pobytu v dané obci či městské části, a to nevyjímaje občany členských zemí EU, kterým navíc stačí přihlášení k přechodnému pobytu. Oproti voličům s českým občanstvím mají ale cizinci ze zemí EU, kteří volí v tuzemsku poprvé, povinnost si nejpozději do 8. října sepsat žádost o zápis do dodatku seznamu voličů a s přiloženou kopií dokladu o trvalém či přechodném pobytu ji pak osobně odnést na příslušný městský či obecní úřad.

Po splnění této podmínky už jen stačí očekávat hlasovací lístky, které by Vám (stejně jako českým sousedům) měli být doručeny nejpozději den před volbami. Pokud byste je ve své poštovní schránce v daném termínu nenašli, dostanete je přímo ve volební místnosti od volební komise po předložení průkazu totožnosti a opět dokladu o trvalém či přechodném pobytu.

Jak správně hlasovat?

Městská část Praha 3 se letos stala podobně jako celé Praha opět jedním volebním obvodem. Rozdělení na jednotlivé obvody totiž nahrávalo velkým zavedeným stranám a znevýhodňovalo naopak ty malé, které namísto pětiprocentního limitu pro vstup do zastupitelstva museli dosáhnout minimálně sedmi procent.

Sloučení do jednoho volebního obvodu navíc znamená, že můžete zaškrtnout až 35 jmen kandidátů, protože městská část Praha 3 bude mít v období 2014 až 2018 pětatřicetičlenné zastupitelstvo. Ale také nemusíte. Možnosti, jak platně použít svůj volební lístek, jsou totiž tři.

První:  Zaškrtnete pouze stranu, a tím i její celou kandidátku v pořadí jí stanoveném. 

Druhá: Zaškrtnete35 jednotlivých kandidátů napříč stranami.

Třetí: Kombinujete možnost první a druhou, a to následujícím způsobem: zaškrtnete jednu stranu a 34 kandidátů a méně kandidátů napříč stranami.

(Pokud hlasovací lístek použijete jinak, bude z hlasování vyřazen. Viz. Box: Propadl jsem u voleb)

Propadl jsem u voleb, hlasovací lístek je neplatný v následujících situacích:

1. Zaškrtli jste více než jednu stranu. 
2. Zaškrtli jste větší než povolený počet kandidátu.
3. Namísto křížků do rámečků přede jmény či před názvy stran jste kroužkovali.
4. Nezaškrtli jste ani jedno jméno kandidáta či strany.
5. Nevložili jste hlasovací lístek do úřední obálky.
6. Hlasovací lístek jste přetrhli či jinak poškodili.
7. Do úřední obálky jste vložili několik hlasovacích lístků téhož zastupitelstva.


Komunální volby se neřídí stejným principem jako sněmovní, takže, aby se váš zakřížkovaný kandidát dostal na první místo kandidátky, musí získat o 10 % více hlasů, než činí průměrný počet hlasů na kandidáta (Více o tom, jak se hlasovací lístky vlastně počítají zde. A  navíc pokud si vyberete jednu stranu a zároveň v rámci její kandidátky budete křížkovat jednotlivé kandidáty tak, se vaše preferenční hlasy neberou v potaz.

Přijde Vám to příliš komplikované? Zkuste si komunální volby nanečisto zde.

Jak zvolím primátora?

V Praze kromě voleb do zastupitelstev jednotlivých městských částí probíhají i volby do zastupitelstva magistrátu. Jejich principy a pravidla jsou stejná jako u voleb do městských částí. Hlasovací lístky do zastupitelstva Hlavního města Prahy jsou v levém okraji označené svislým barevným pruhem. V záhlaví každého hlasovacího lístku je pak uveden název obce či městské části společně s počtem zastupitelů, kteří mají být zvoleni - tolik kandidátů můžete opět zatrhnout.

Máte-li pochybnosti a další otázky podrobné instrukce najdete zde.

Referendum?

K volbám komunálním, které trvale patří k nejpopulárnějším v Česku (v roce 2010 byla účast téměř padesátiprocentní) se pravidelně přiřazují méně atraktivní hlasování. Pravidelně se jedná o doplňovací volby do Senátu a nejrůznější referenda, která probíhají v samostatných hlasovacích místnostech. Na Praze 3 se letos sice senátní doplňovací volby konat nebudou, referendum ale ano. Volit v referendu mohou všichni s volebním právem, tedy i občané EU, kteří jsou přihlášeni k přechodnému pobytu.

Voliči, kteří se v referendu rozhodnou hlasovat, budou vyzváni, aby zodpověděli následující dvě otázky týkající se oblíbeného parku Na Parukářce:

1. Souhlasíte s tím, aby Městská část Praha 3 udělala vše pro to, aby se v části 1 (viz obr.) nestavělo?

2. Souhlasíte s tím, aby Městská část Praha 3 udělala vše pro to, aby se v části 2 (viz obr.) nestavělo?

Kdy budou výsledky?

Hlasovací lístky sčítají volební komise, které údaje zasílají dál Českému statistickému úřadu, které shromažďuje data ze všech obcí, kde se volby konaly. Celkové výsledky budou zveřejňovány postupně během sobotního večera na webovém portálu Českého statistického úřadu.

 


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

 

Diskuse

Vyjádřete svůj názor! Simeon Popov 10.10.2014 11:34
podekovani Simeon Popov 12.10.2014 11:34
Re: podekovani TRP 14.10.2014 10:22

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


reklama