Volební kalkulačku Kauzy 3 vyplnilo bezmála 3 tis. lidí, podívejte se, co by dle čtenářů Kauzy 3 měla prosazovat ideální strana

Volební kalkulačku Kauzy 3 vyplnilo bezmála 3 tis. lidí, podívejte se, co by dle čtenářů Kauzy 3 měla prosazovat ideální strana

Počítadlo volební kalkulačky, kterou Kauza 3 připravila před letošními komunálními volbami, se zastavilo na čísle 2 874 vyplnění. Celkové výsledky naznačují, co čtenáři Kauzy 3 považují za nejpalčivější problémy Prahy 3 a jaká řešení by měla prosazovat ideální strana.

Největší priorita byla přisouzena boji proti korupci , otázce Nákladového nádraží Žižkov a dopravě. Dalšími jmenovanými tématy byly problémy s narkomany a teprve po té špinavé chodníky.

Představám respondentů nejvíce odpovídaly odpovědi koalice Žižkov nejen sobě. Současně je zajímavé, že při pohledu na tabulku s celkovými výsledky je rozptyl v procentech většiny stran do 20%. Nejosobitější odpovědi poskytli Svobodní, kteří se však s představami voličů shodovali jen ve 33% a z výše uvedeného intervalu se zcela vymykají.
 
 
Zde jsou konkrétní otázky a odpovědi s uvedenými procenty.
 
Měla by městská část vlastnit byty a k čemu by měly sloužit?
• žádné – všechny prodat (10,4%)
• měla by si ponechat omezené množství bytů k zajištění startovacích bytů pro mladé rodiny s dětmi, byty s pečovatelskou službou, nebo byty pro přechodné bydlení lidí v obtížných situacích (53,7%)
• měla by vlastnit byty pro plnění funkcí popsaných v předchozím bodě a současně i byty určené ke komerčnímu pronájmu, protože je to důležitý zdroj příjmů obecního rozpočtu (29,5%)
• měla by vlastnit co největší množství bytů, aby mohla zajistit bydlení více lidem (6,4%)
 
Jste pro větší omezení automobilů ve prospěch jiných alternativních možností dopravy?
• ano, je třeba více podpořit chodce, cyklisty, MHD, sdílení osobních automobilů a jiné alternativy (39,1%)
• ne (18,8%)
• automobily je třeba regulovat pouze v rozumné míře a především ve prospěch hromadné dopravy (42,1%)
 
Mělo by přibývat jednosměrných silnic s možností obousměrného provozu pouze pro cyklisty?
• ano (42,2%)
• ne (57,8%)
 
Měla by se na Husitskou ulici vrátit tramvaj?
• ano (44,1%)
• ne (55,9%)
 
Měla by se Praha 3 aktivně podílet na vybudování systému pro sdílení automobilů – carsharing?
• ano (20,4%)
• ne, je to věcí soukromých provozovatelů, městská část může na systému spolupracovat, ale nikoliv jej iniciovat (58,1%)
• ne (21,5%)
 
Je podle Vás parkovací kapacita v ulicích Prahy 3 dostatečná?
• parkovacích míst je v ulicích příliš a množství zabrané plochy parkujícími automobily by se mělo snížit - motoristé by měli hledat možnosti parkování v rámci soukromých pozemků, v parkovacích domech a návštěvníci by měli zanechávat svá vozidla na parkovištích P+R na okraji Prahy (14,2%)
• počet parkovacích míst v ulicích je adekvátní možnostem městské části - motoristé by měli hledat další možnosti parkování v rámci soukromých pozemků, v parkovacích domech a návštěvníci by měli zanechávat svá vozidla na parkovištích P+R na okraji Prahy (50,4%)
• parkovacích míst je v ulicích příliš a množství zabrané plochy parkujícími automobily by se mělo snížit - motoristé by měli hledat možnosti parkování v rámci soukromých pozemků, v parkovacích domech a návštěvníci by měli zanechávat svá vozidla na parkovištích P+R na okraji Prahy (35,4%)
 
Jakou roli by měla městská část zaujmout ve věci celého areálu Nákladového nádraží Žižkov?
• stanovit rozumné limity pro budoucí výstavbu a snažit se o vytvoření podmínek pro vznik nové části Prahy 3 (46,1%)
• nákladové nádraží Žižkov je v rukou investora a městská část by nijak neměla zasahovat do jeho práv (9,7%)
• MČ by měla aktivně bránit snahám developerů zastavět celý areál nákladového nádraží (44,2%)
 
Měla by městská část podporovat využití historické budovy Nákladového nádraží jako kulturní instituce?
• městská část může podporovat kvalitní kulturní projekty bez ohledu na to, kde jsou (v rámci Prahy 3) (38,8%)
• budova Nákladového nádraží by měla sloužit především jako kulturní centrum a městská část by se na tom měla podílet (45,9%)
• městská část by neměla dotovat vůbec nic – dotace pokřivují trh (15,3%)
 
Měla by městská část usilovat o vykoupení pozemků pod Nákladovým nádražím Žižkov?
• ano (52,2%)
• ne (47,8%)
 
Jaký postoj by měla městská část zaujmout k výherním automatům na území Prahy 3?
• nulová tolerance hazardu (50,5%)
• výrazné omezení, nulová tolerance neřeší samotnou podstatu problému gamblerství (40,9%)
• ponechat volné ruce trhu (8,6%)
 
Měla by městská policie více řešit dodržování veřejného pořádku ze strany pejskařů?
• ano, pejskaři musí po svých pejscích uklízet a strážníci by nad tím měli držet dohled (78,6%)
• ne, pejskaři platí za své psy poplatky a měla by to uklízet obec (7,3%)
• ne, pejskaři jsou zpravidla odpovědní a kontroly nejsou potřeba (14,1%)
 
Považujete za smysluplné uspořádat referendum o zachování parku Parukářka?
• ano, je to příležitost zabránit budoucím spekulacím s pozemky (78,9%)
• ne, jsou to jen vyhozené obecní peníze (21,1%)
 
Jaký je váš postoj k údržbě a případně rozšiřování městské zeleně?
• zeleně máme dost a je v dobrém stavu, na dalším rozšiřování nemáme zájem (3,6%)
• rozšiřování není priorita, raději se zaměříme na kvalitu (28,2%)
• budeme aktivně hledat místa, která se nabízejí pro vytvoření dalších zón relaxace obyvatel, například vysazováním stromořadí v ulicích, nebo rekultivací vnitrobloků (68,2%)
 
Do čeho především by se měly investovat peníze z privatizace?
• rekonstrukce obecních bytů (11,7%)
• rekonstrukce náměstí, ulic a veřejného prostoru (79,3%)
• uchovat pro příští generace (9,0%)
 
Měla by Praha 3 investovat do rozvoje turistického ruchu a aktivně se snažit o podporu tohoto odvětví?
• ano, více turistů přinese více peněz živnostníkům, podnikatelům i obci (46,4%)
• není třeba nic měnit, turistů je v Praze tak akorát (35,2%)
• ne, Praha 3 má pro turisty minimální potenciál a jakékoliv investice v této oblasti jsou vyhazováním peněz (18,4%)
 
Praha 3 se stala 100% vlastníkem stadionu Viktoria Žižkov. Jaký by měl být jeho další osud?
• udělat výběrové řízení a celý stadión prodat (12,1%)
• udělat výběrové řízení a pronajmout nejvyšší nabídce (14,4%)
• stadion pronajímat primárně organizacím, které mají vazbu na Prahu 3 a poskytují volnočasové aktivity pro děti (16,7%)
• stadion primárně pronajímat klubu Viktoria Žižkov a případně i dalším organizacím, které mají vazbu na Prahu 3 (56,8%)
 
Co s kašnou na náměstí Jiřího z Poděbrad?
• zbourat (9,3%)
• ochránit, rekonstruovat a rozhodně ponechat na stejném místě (71,5%)
• pokud to bude třeba, zvážit její přesunutí na jiné místo v Praze 3 (19,2%)
 
Jaký je váš pohled na rekonstrukci náměstí Jiřího z Poděbrad?
• není nutná, stačí opravit to, co zde už je (51,2%)
• je nutná, ale nad podobou rekonstrukce bude třeba vést veřejnou debatu (48,8%)
 
Oblíbená hospůdka na Parukářce dosluhuje. Co s ní?
• nedosluhuje, nechat jak je (36,8%)
• měla by se postavit nová, ale měla by být i nadále přístupná širokému spektru návštěvníků (56,8%)
• žádná hospoda tam nemá být – je to park a chceme klid (6,4%)
 
Souhlasíte s omezováním venkovní reklamy (billboardy atp.)?
• ano – venkovní reklama přesahuje únosnou mez a měla by se rozumně regulovat (73,7%)
• ano – venkovní reklama by se měla zcela zakázat (13,6%)
• ne – stát by nic regulovat neměl (12,7%)
 
Měla by Praha 3 usilovat o zprovoznění druhého farmářského tržiště?
• ano, jedno místo je málo (60,3%)
• ne, jedno místo stačí (39,7%)
 
Měl by být výrazněji snížen poplatek za předzahrádky?
• ano, restaurační zahrádky jsou fajn, oživují ulici a pomáhají lepším sousedským vztahům (50,0%)
• stávající praxe (20,- Kč / m2 / den) je přiměřená (40,4%)
• ne, měl by se zvýšit - předzahrádky jsou zdrojem hluku a rušení nočního klidu (9,6%)
 
Jaký postoj má Praha 3 zaujmout k moderním výškovým budovám?
• je to přirozený vývoj velkoměsta a nemá smysl mu bránit (11,3%)
• každá stavba je specifická svou polohou, výškou aj., posuzovat se musí individuálně, ale jejich větší výskyt mění ráz Prahy 3 a při jejich schvalování je na místě určitá opatrnost (69,3%)
• bránit vzniku těchto novostaveb (19,4%)
 
Měli by se developeři podílet na stavbě škol, školek, zdravotních zařízení, MHD a dopravní infrastruktury pro obyvatele ze svých domů?
• ano, u zastavování rozsáhlých ploch by se měli podílet na stavbách občanské vybavenosti (73,4%)
• ano, z každého nového bytu by měl být odváděn poplatek na tyto účely (16,4%)
• ne (10,2%)
 
Volební kalkulačka je i nadále dostupná na http://www.volebnikalkulacka.kauza3.cz.
  
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
 

Související články

Volební kalkulačka pro Prahu 3

Právě spouštíme volební kalkulačku pro Prahu 3. Od 9 kandidujících stran jsme získali odpovědi na 25 otázek, které tvoří průřez komunálními tématy Prahy 3. Vyplňte si kalkulačku a hned budete vědět, která strana je Vám názorově nejblíže. pokračování

Postřehy k volebnímu výsledku v Praze 3

Zatímco volební účast v letošních komunálkách žádné rekordy netrhá, tak počet sedmi stran, jež zasednou do zastupitelských lavic v Praze 3 rekordním bezpochyby je. Za povšimnutí stojí i počet nováčků v řadách zastupitelů. Už nyní je tedy jasné, že cesta ke stabilní koalici bude dlážděna kompromisy na všech stranách.pokračování

Koaliční smlouva je podepsána a zveřejněna

Ještě před ustanovujícím jednáním zastupitelstva došlo ke zveřejnění koaliční smlouvy TOP 09, ODS, ČSSD a Volby pro město. Z uvedeného dokumentu jsou zřejmé programové priority i rozdělení kompetencí mezi jednotlivé strany. Jednání zastupitelstva bude zahájeno dnes v 15:00.pokračování
reklama