Diskuse

Jedinečnou školku žádné sliby nenahradí

Vložit nový příspěvek

Petice na podporu MŠ Buková

13.4.2015 09:21 vložil Markéta Rohanová

Vážení spoluobčané,
prosíme vás o podporu ve věci další existence MŠ Buková formou podpisu a šíření následující petice.

http://www.petice24.com/rekonstrukce_a_zachovani_provozu_mateske_koly_bukova_praha_3

Děkuji vám za rodiče a další obyvatele Jarova.


Reagovat  Reagovat s citací


(Ne)objektivní dotazníková akce

13.4.2015 08:46 vložil Markéta Rohanová

Radnice MČ Praha 3 zahájila, prostřednictvím dotazníku rozdávaného rodičům v mateřských školách, dotazníkovou akci, za účelem zjistit poptávku veřejnosti po výstavbě nového zařízení jeselského typu. Otázky položené paní magistrou Sukovou jsou velmi účelové a lze předpokládat, že odpovědi rodičů budou odpovídat zájmu vedení radnice. Bez doplňujících informací je takový průzkum, z hlediska objektivity, zcela bezcenný.

K jednotlivým otázkám:
1.1. Chybí nebo chyběla Vám možnost umístit Vaše dítě mladší tří let věku do vhodného zařízení?
Rodiče dětí, které dosáhnou magické hranice tří let věku až po 30.8. daného roku, téměř vždy řeší problém s umístěním svých dětí, i přesto, že potřebují nastoupit do zaměstnání a jejich dítě jinak splňuje všechny požadavky pro přijetí do mateřské školy.

1.2. Měla by městská část Praha 3 vybudovat další nové zařízení pro děti do tří let věku?
Neinformovaná veřejnost samozřejmě považuje vybudování dalšího zařízení pro děti mladší tří let za chvályhodné, netuší však, že se tak má stát na úkor fungující mateřské školy Buková. Jinak položená otázka by mohla vypadat následovně:
Měla by městská část Praha 3
a) vybudovat další nové zařízení pro děti do tří let věku?
b) vytvořit podmínky pro přijímání dětí mladších tří let do stávajících mateřských škol?
Rodič, který nutně potřebuje umístit dítě mladší tří let, s radostí přijme skutečnost, že musí s dítětem dojíždět do zařízení v okrajové části Prahy 3, nicméně, bude-li mít možnost umístit takové dítě do školky v místě bydliště, určitě zvolí tuto variantu. Navýšení počtu míst ve školkách formou rekonstrukce a rozšíření MŠ Buková by toto také umožnilo.

2.1. Měla by městská část Praha 3 zajistit provoz ve vybraných MŠ během prázdnin?
Pokud rodičům zaměstnavatelé neposkytnou v součtu dva měsíce dovolené, nebo nejsou k dispozici prarodiče, pak je možnost umístit děti do mateřské školy i v době prázdnin vítaná, neboť je to řešení finančně méně náročné než prázdninové programy mateřských center a letní tábory. Kdo však tento provoz zajišťuje, když pedagogičtí pracovníci mají povinnost vyčerpat svoji dovolenou právě v době letních prázdnin a tato dovolená je více než zasloužená?

2.2.Využili byste možnost umístit dítě do MŠ v červenci a srpnu 2015?
Nemá-li rodič možnost umístit dítě jinam, pak je tato nabídka velmi vítaná.

Předpokládám, že odpovědi na otázky týkající se prázdninového provozu mateřských škol mají naznačit v jakém rozsahu je tato služba žádaná.
Je očividné, že odpovědi na první dvě otázky povedou k ospravedlnění záměru radnice transformovat MŠ Buková na zařízení pro děti do tří let, tedy fakticky ukončit její provoz jako MŠ. Spolu s ostatními zainteresovanými rodiči a obyvateli Prahy 3 se domnívám, že to není správné ani logické řešení.


Reagovat  Reagovat s citací


Buková

26.3.2015 20:05 vložil jarda

R adnice všechno bourá, protože má hodně peněz a protože myslí že všechno z komunizmu je špatné a že to musí odstranit.a nahradit nějakým drahým projektem.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Buková

27.3.2015 09:08 vložil sunegha

Úmysl, který vyhlásila radnice je takový, že školku na své (naše) náklady zbourá a na pozemek nechá umístit m o d u l á r n í jesle.
Tím se podle mého názoru otevírá možnost m o d u l y velmi rychle nechat odvézt ( mohou to být věci movité, takže přijede jeřáb a auto s vlekem. Jejich odepisování bude jiné než u nemovitostí, tudíž se celá věc účetně dostane jinam, zjednoduší se a následně zbyde "jen" pozemek bez stavby. Výše jeho hodnoty bez znaleckého odhadu odhadu bude pochopitelně jiná,než výše odhadu ceny pozemku s funkční stavbou... Možná, že o něj má už někdo konkrétní zájem.... Takové akce bývají dlohodobé a chlapci a děvčata, kteří se na nich podílejí mají dost času, neboť přečasto mají rozehráno více her..

JUDr.Tomáš Sunegha, člen KDU-ČSL, zvolený na kandidátce Žižkov nejen Sobě.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Buková

27.3.2015 11:37 vložil Petr Košař

Dobrý den pane Sunegho, váš komentář opět nezklamal, jste opravdovou výkladní skříní ŽNS. Zřejmě uvažujete jak by jste se zachoval vy, čerpáte ze svých osobních zkušeností při rozehrávání více her a jste stále myšlenkami v divokých letech přelomu století. Píše se rok 2015 a jsou věci, které opravdu nejsou možné.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Buková

27.3.2015 15:55 vložil sunegha

Dobrý den, z čeho posuzujete na mé vlastní úvahy , když mne osobně neznáte ? Z hlediska filosofického vycházím z předpokladu, že možné je naprosto všechno. Připuštím však, že v něčem máte pravdu. Čerpám ze svých životní zkušenností. Asi tak 15 let jsem se v minulosti živil trestním právem ve spojení s ekonomikou a teď asi tak 12 let pracuji v právní oblasti developerských projektů. Sám si myslím, že mám velmi dobré povědomí o způsobech vyvádění veřejných majetků do vlastnictví vybraným jedincům. Zmocnit se cizího majetku je pro mnohé stále tak lákavé...to není otázka divokých let přelomu stolení, krade se stále a nějaké ohledy na případné potřeby dětí v tom nehrají zpravidla roli. Pokud ano, pak jde výhradně o děti vlastní....

Jestlilže bych si myslel, že jsou věci, které se staly již dnes nemožnými, tak bych se například rozčiloval víc nad tím, kdo že to a na co že to to od radnice vlastně (zase) čertvě obdržel granty (veřejné peníze) Taky jsem si třeba mohl myslet, že po všem co se v Praze 3 v minulosti stalo, bude penězovod z radnice např. do Akropole omezen. I dnes je totiž, pro někoho překvapivě, stále možné, aby grantové peníze penize z rozpočtu Prahy 3 obdržely obchodní splečnosti, jejichž cílem je tvořit zisk. Další důkaz, že možné je všechno. O tomhle tématu píše více v rubrice "názory zastupitelů" kolegyně Helena Ganická ze SZ (stejně jako já zvolená na kandidátce ŽnS.").
Vrátím se k věci a zeptám se Vás jestli Vy sám, na základě svých znalostí, pokládáte za naprosto v pořádku,, aby se v rámci stále plánovaného rušení (jedinečné) školky, pro drahý provoz, se školka bourala a na jejím místě byly umístěny moduly ? Máte k tomu nějakou účetní rozvahu - náklady rušení/ náklady rekonstrukce/ náklady bourání/ náklady na moduly/ udržení školky v provozu atd. ?
Jestli ano, tak ji zveřejněte a pojdme diskutovat na čísly.

JUDr.Tomáš Sunegha, člen KDU-ČSL, zvolený na kandidátce ŽnS.


Reagovat  Reagovat s citací


Vložit nový příspěvek

reklama