„Loď se potápí a na palubě se stále tančí“, katastrofický scénář pro Prahu 3 již přiznává i současné vedení radnice.

Názory„Loď se potápí a na palubě se stále tančí“, katastrofický scénář pro Prahu 3 již přiznává i současné vedení radnice.

17. 3. 2015 proběhlo zastupitelstvo městské části Praha 3, kde se schvaloval bod “Rozpočet na rok 2015“. Proběhla jen velmi krátká rozprava, která se bohužel převážnou většinu času věnovala počtu a ceně jitrnic na Masopustu. Jistě je to vážný problém, ale není to nic proti tomu, co nás teprve čeká, pokud budeme pokračovat s hospodařením tak, jako dosud.

Není bez zajímavosti, že před projednáváním bodů o rozpočtu a rozpočtovém výhledu, proběhla velmi dlouhá debata o záměru městské části zrušit činnost mateřské školky v ulici Buková na Jarově. Jedním z hlavních argumentů, proč má ke zrušení dojít, byla nejen ochota zbořit současnou budovu a na jejím místě postavit jesle z modulových prvků (multifukčních kontejnerů), protože to prý obec chce a potřebuje, ale rovněž protože potřebuje hledat úspory (alespoň paní starostka uvedla, že současná školka v Bukové je nejnákladnější na Praze 3...)
 
Zaráží mě, že městská část chce šetřit zrušením školky, ale doposud ji netrápilo, že má okolo 800 milionů korun, které dlouhodobě leží na běžném účtu, podle všeho u České spořitelny za zcela směšných a pro radnici naprosto nevýhodných podmínek. Radnice tím přichází o poměrně zajímavý příjem, kterým by například mohla platit i chod tak potřebné školky. Dnes má městská část na úrocích z vlastních peněz příjem cca 2 milióny ročně, tzn. že se zřejmě jedná o běžný účet s úrokem kolem 0,25 – 0,3 % ročně. Pokud by ovšem hospodařila s penězi jinak a využila je například na garantované produkty jakými jsou nákup státních obligací, či obyčejný spořící účet, tak by příjem mohl být i 1 nebo 1,5%. To ovšem nedělá zmíněné 2 milióny, ale příjem mezi 8-12 milióny ročně. To v součtu, za dobu, co na běžném účtu peníze leží takto ladem, může dělat ztrátu okolo 65-70 miliónů! Je třeba, aby radnice začala šetřit, ale rovněž hledala možnosti na příjmové straně. Zástupce starostky, pan Materna, mě informoval, že se na tom usilovně pracuje. Tak doufám, že ta práce bude usilovnější než za poslední čtyři roky, co TOP 09 zasedá v Radě a již s tím mohla něco udělat!
 
Dlouhodobě se vymezuji proti hospodaření radnice městské části Praha 3. Jednotlivá vedení radnice se ovšem o problém dlouhodobě nestarají a situace již začíná být kritická. Pokud se ihned nezačne konat, městská část Praha 3 se kolem roku 2020 dostane do situace, kdy bude mít jen 1,2 mil. na kapitálové výdaje (tedy na opravy škol, školek, chodníků nebo třeba na revitalizace náměstí). Důvodem takového stavu je zejména fakt, že jednotlivá vedení radnice na Praze 3 za posledních deset let projídají v běžných výdajích peníze utržené z privatizace bytového fondu. Ale až nebude co prodávat, tak nám zbydou jen oči pro pláč…
 
Pro ilustraci a doložení výše zmíněného přikládám pár čísel: 
Dle navrženého rozpočtu městské části Praha 3 budou běžné výdaje (tedy žádné dlouhodobé investice) ve výši 520 mil. Kč, oproti tomu vlastní příjmy bez tzv. VHČ (tedy vedlejší hospodářské činnosti – jinak řečeno z jednorázového prodeje bytů) budou v roce 2015 jen 344,6 mil. Kč. Rozdíl je cca 292 miliónu. V roce 2015 tedy bude městská část dotovat svůj chod a své žižkovské humříky a kapříky 292 miliony, které získá z prodeje majetku, který prodá a bude nenávratně pryč. A až prodá vše, tak asi zavře krám, tak jak to ukazuje ve svém vlastním předloženém výhledu, který byl rovněž projednán a schválen a který předpokládá, že v roce 2020 bude jen 1,2 miliónu na investice. Asi do té doby budeme mít vše, co potřebujeme, tedy opravené školy, školky, chodníky, parky, dětská hřiště  - prostě vše, co by si občané zasloužili za to, že platí daně. Já si to ovšem nemyslím, že v té době už bude vše hotovo…
 
Zástupce starostky, pan Materna, mě po mém příspěvku informoval, že již na nápravě pracuje. Tedy že se bude snažit krátit běžné výdaje úřadu, a to dokonce rychleji, než je ve výhledu. Dále že začne lépe hospodařit s penězi, které městská část má z prodeje bytů a dokonce, že již probíhá výběrové řízení. Tak uvidíme, jaký bude výsledek.
 
Rovněž jsem ho požádal, aby k návrhu rozpočtu doplnil důležitá data, o kterých veřejnost není dlouhodobě informována a musí se na ně složitě dotazovat, místo toho, aby radnice data sama transparentně poskytovala. Pan Materna mě na zastupitelstvu ujistil, že data mi rád poskytne a není problém se s ním sejít a podněty s ním probrat. Rád tak učiním a budu ještě radši, pokud radnice data umístí na svůj web bez otálení a z vlastní vůle. Jedná se zejména o tyto informace:
  • Kolik má městská část v současné době na svých účtech prostředků z prodeje bytového fondu?
  • Kde, u jaké instituce, je má uloženy?
  • Jaké má dnes městská část garance, že o své peníze nepřijde v případě úpadku bankovního domu, u kterého má peníze uloženy?
  • Jak a v jaké výši se uložené peníze úročí?
  • Jak dopadlo výběrové řízení na správu peněz a s jakým výsledkem?

Dále jsem požádal, zdali rozpočet může být doplněn - například v důvodové zprávě či v komentáři na webových stránkách - o celkový plánovaný příjem z prodejů bytového fondu. Současná informace uvedená v rozpočtu, tzv. převod z VHČ, není pro přehlednost dostatečná. Poté, zdali může být saldo Tř. 8 – Financování doplněno i o předpokládaný zůstatek k 31. 12. daného roku - tj., abychom neviděli pouze, zda se v daném roce předpokládá hospodaření s přebytkem či deficitem, ale i předpokládaný konečný zůstatek na účtu.

A v neposlední řadě jsem požádal, aby tato data byla dodána i zpětně až do roku 2010 či 2000. Tak totiž zjistíme, jak se vše vyvíjelo a kdo a jak kvalitně hospodařil s našimi společnými penězi. A to si myslím, že by nás mohlo zajímat všechny.
 
Ujištění a slibů na zastupitelstvu padlo dost, tak pevně doufám, že budou i rychle splněny. O vývoji vás, vážení spoluobčané, budu rád informovat.
 
Přejme si lepší zítřky naší městské části a kontrolujme vedení radnice již nyní, ať nejsme v budoucnu nepříjemně překvapeni.
 
Dokumenty: 
reklama