Diskuse

Reakce na příspěvek

Oprava nepřesných informací

12.1.2016 11:21 vložil Autonomní sociální centrum Klinika


Oprava nepřesných informací

Na základě osobních jednání a mailové komunikace s panem Stomem, který byl autorm dvou stížností na Kliniku, bychom rádi upřesnili či uvedli na pravou míru informace, které jsme uvedli v otevřeném dopise zastupitelstvu městské části Prahy 3. Trváme na tom, že v našem dopise nebyly žádné úmyslné lži, přesto si myslíme, že je třeba některá tvrzení upřesnit, aby byla férová pro všechny strany.

Stížnost na komerčnost Kliniky není od pana Stomeho, ale pochází od jiného stěžovatele. Za toto tvrzení panu Stomemu omlouváme. Pan Stome zároveň není vlastníkem ani spoluvlastníkem uvedených pozemků – tím je jeho otec. Ovšem v momentě, kdy pan Stome za vlastníky jednal a zároveň veřejně vystupuje jako člen staré žižkovské rodiny, která má na Žižkově dlouhou tradici (viz např. rozhovor na Kauza 3 http://www.kauza3.cz/historie-prahy-3/clanky-o-historii/stomeovi-prvni-zizkovaci.html ), nebyl z naší strany důvod se domnívat, že vlastníkem sice není de iure (podle práva), ale de facto. Je tedy tvrzení o vlastnictví lež, či nepodstatná nepřesnost?

Pan Stome zároveň popřel, že by měl jakékoli vazby na radnici, či přímo na radního Bellu. Nikde jsme nepsali o blízkých vazbách. V našem dopise jsme si kladli otázky, a to je něco jiného než faktická tvrzení. Citace z dopisu: “Proč k jednání Prahy 3, aby vyvíjela tlak na UZSVM a znesnadnila fungování Kliniky a případně její ukončení, stačí 50 podpisů pod petici pana Stomeho, a na ne více jak 2300 podpisů pod peticí z prosince2014? Znamená to, že pan Stome má privilegovanější přístup k mocenskému rozhodování, na rozdíl od jiných občanů?” K těmto otázkám nás vedlo nestandardně rychlá reakce radnice Prahy 3 na stížnosti. Označením toho, že pan Bellu jedná na popud pana Stomeho, jsme chtěli říci, že jedná na základě stížností od pana Stomeho.

Další výhrady se týkaly nepřesně uvedené výměry “sporného” pozemku. Skutečné číslo je 804 m2, ne několik desítek. Anebo osmdesát desítek? Uvedli jsme lehce zkreslenou informaci, která ale podle nás nebyla podstatná. Pozemek, který představuje v drtivé míře zarostlá a nepřístupná stráň, nijak nevyužíváme (přesto jsme ho vyklidili od odpadu včetně injekčních jehel). Uznáváme, že pokud jsme v textu uvedli přesnou částku, za jakou nám pozemek chtěli vlastníci pronajmout, mohli jsme (a měli jsme) uvést i přesnou rozlohu. Pro nás nebyla podstatná ani tak rozloha, jako spíš upozornění na možné ekonomické zájmy vlastníků. Omlouváme se i za to.

Pan Stome také zdůraznil, že nyní není členem představenstva ani dozorčí rady žádné společnosti. V minulosti byl členem představenstva jedné firmy a člen dozorčí rady v jiné firmě.
Zároveň se ohrazoval proti tomu, že by byly jeho stížnosti motivovány jakoukoli „zlou vůlí“. Toto naše tvrzení jsme zakládali na těchto faktech: Pan Stomé nás jakkoli předem nekontaktoval nejen osobně, ale mailem či telefonicky, že mu na klinice vadí venkovní koncerty. A především: ve své stížnosti z 24. září upozornil úřady, že objekt nebyl ke koncertům na zahradě zkolaudován a uváděl, že „případnou petici za zrušení Kliniky podepíše dalších sto lidí“. Mimo jiné i na základě těchto faktů jsme odvodili, že je vedenou „zlou vůlí“. Pokud tomu tak není, jak se ukazuje ze vzájemné komunikace, tak jedině dobře. Během dosavadní osobní i mailové komunikace pan Stome uvedl, že on osobně proti Klinice nic nemá, ani mu nejde o ukončení jejího fungování, a že jeho stížnost byla zaměřena především na hluk z venkovních koncertů na zahradě, na který si mu stěžovali i další lidé a nikoli na akce, které probíhají uvnitř budovy. Zároveň také uvedl, že jeho stížnost nemá nic společného s materiální sbírkou na podporu uprchlíků.

Jsme rádi, že k osobním setkáním došlo, a že jsme si mohli ujasnit některá nedorozumění a vzájemné, byť v lecčems rozdílné, postoje, protože od samého počátku razíme názor, že případné problémy ze sousedského soužití je třeba řešit komunikací a hledáním případných kompromisů.

Stále platí to, co jsme zveřejnili již na jaře: pokud máte s Klinikou jakýkoli problém, napište na mail, na facebook, zavolejte, anebo nám to přijďte říct. Hlavu vám neukousneme a vyhneme se spoustě problémů a sporů do budoucna. Včerejší sousedské setkání (10.1.) a vyříkání si problematických bodů ohledně našeho fungování přímo s těmi, kdo žijí v nejbližším sousedství, je toho důkazem.antispam
Zadejte text z obrázku
* Takto označená pole jsou povinná.
reklama