Rodinné podnikání podle piráta Štrébla

NázoryRodinné podnikání podle piráta Štrébla

14 dní čeřil vody celostátních médií případ žižkovského pirátského místostarosty Štěpána Štrébla a jeho rouškového byznysu s Čínou. Ten zaznamenal raketový nárůst mj. díky dodávkám institucím, kde vládnou Piráti. Od veřejných institucí měla údajně firma Strebl s.r.o. minulý rok zakázky na dodání ochranných pomůcek za 117 milionů, zatímco rok před tím vykazovala obrat 660 tisíc. Nejvíce se řešila dodávka roušek městské policii hlavního města za 175 tisíc korun, což prý byl jediný drobný omyl, který se nebude opakovat. Ačkoli Štrébl pochybení či střet zájmů odmítá, oznámil rozhodnutí rodinnou firmu prodat a mediální vody se nad případem začaly pomalu zavírat. Kauza tím však paradoxně nekončí, spíše teprve začíná.

 

Štrébl à la Babiš

Celou dobu se v médiích řešila pouze firma Strebl s.r.o. (25.5.2020 přejmenovaná z Point s.r.o.). Po zveřejnění názorového příspěvku Antonína Homoly 25.10. 2020 v Kauze 3, Štrébl reagoval prohlášením, že firmu přejmenoval proto, aby vše bylo transparentní. Uvedl, že ve firmě působí další čtyři členové rodiny a jeden externí spolupracovník. Na firmu Strebl s.r.o, kterou vlastní STREBL group a.s., se následně dotazovali žižkovští zastupitelé na schůzi zastupitelstva 27.10. Štrébl uvedl, že v mateřské společnosti má 85 %, 15 % má jeho matka Zdenka Štréblová. Uvedl také, že po Novém roce ve firmě nebude působit. 5.12.2020 ho nahradila ve funkci jednatele firmy Strebl s.r.o. jeho matka Zdenka Štréblová. Už na říjnovém zastupitelstvu zastupitel Alexander Bellu (ODS) přirovnával Štréblův přístup k přístupu Andreje Babiše: „Spíše to na mne působí tak, že Andrej Babiš si vytvořil fond, který „převedu na děti, já tam nebudu, budu dělat, že to není moje a tím pádem to bude všechno v pořádku. Je to podobný model tomu, že se z toho chceš stáhnout“.

Štrébl později ve svém vyjádření z 11.3.2021 zopakoval, že mu unikla jediná zakázka pro městskou policii v Praze a dodal, že ve firmě aktivně nepůsobí. O dva dny později publikoval server Seznam zprávy článek, který spustil mediální lavinu. Po dalších 4 dnech Štrébl vydal prohlášení, ve kterém slíbil: „Společnost se již nebude ucházet o další veřejné zakázky do doby, než dojde k dohodě na jejím odprodeji. Odejdu z rodinného podnikání. V současné době jednám o prodeji mé firmy (se zájemci mimo nejbližší rodinu) a činím příslušné právní kroky.

Čtenář pochopil, že chce Strebl s.r.o. prodat a s rouškovým byznysem se nadobro rozloučit, ale proč ta zmínka o odchodu z rodinného podnikání? Napoví věta, kterou Štrébl zmínil ve vyjádření dříve: „Firmy spojené se mnou nebo mou rodinou neprodávají Praze 3 nic.“ Jinými slovy řekl, že rouškový byznys nedělá jen Strebl s.r.o., ale i další rodinné firmy. Musíme se tedy ptát: Kolik těch „rouškových“ firem vlastně v rodině mají? Proč chce odcházet z rodinného podnikání, když tam údajně nepůsobí?

Dal jsem si tu práci a snažil se na tyto otázky najít odpovědi.

 

Struktura firem a legenda ke grafu

Graf je interaktivní, po kliknutí na jednotlivé prvky grafu se objeví stránky s informacemi. Obsahuje odkazy na zdroje, kde je možné si ověřit informace uvedené v tomto článku. Graf lze přibližovat a oddalovat. Oranžově jsou společnosti obchodující se státem. Zeleně jsou uvedeny vztahy řízení. V prosinci došlo ke změně na pozici jednatele u společnosti Strebl s.r.o (proto je zelená šipka jiná). Žlutě jsou vztahy vlastnické.

Štréblova „rodinná firma“ je podivný spletenec 6 firem, z nichž pět sídlí na stejné adrese. Rouškovému byznysu se věnují tři: v médiích propíraná Strebl s.r.o., ale také General Trading s.r.o. a GNX s.r.o, obě vlastněné společností Connex group a.s., kterou vlastní Štréblova babička a matka. Ve všech „rouškových“ firmách je jednatelkou matka Štěpána Štrébla.

 

Pražské policii raději pod hlavičkou General Trading

Rodinná firma General Trading s.r.o. dodala opakovaně Městské policii hl. města Prahy, která je pod primátorem Hřibem (jakkoli nepřímo), zdravotnický materiál úhrnem za 1 165 000 Kč bez DPH. Onen jediný drobný omyl tedy nebyl, že pražské policii Štréblovi dodávali, ale to, že totéž zboží od téhož výrobce dodali pod hlavičkou Strebl s.r.o a nikoliv General Trading s.r.o. Ve čtyřech následujících případech už se omyl neopakoval.

Štěpán Štrébl  v identickém podnikání matky a babičky evidentně žádný problém nevidí. Jiná hlavička přece musí jakýkoli střet zájmů vyloučit. Podotýkám ještě, že žádná z dam vlastnících přes další akciovku firmu General Trading nemá dohledatelnou podnikatelskou minulost. Přesto pod jejich vedením dosáhla tato společnost v roce 2020 více než sto milionového obratu. Netřeba dodávat, že firmy rodinných příslušníků jsou obvyklou zastírací komponentou podnikání politiků.

Podle serveru Hlídač státu, ani Strebl s.r.o. ani General Trading s.r.o ani GNX s.r.o. nedodávaly před rokem 2020 své produkty státním organizacím. V roce 2020 dosáhly kontrakty firem (kde je jednatelkou matka Štěpána Štrébla) se státem více než 200 milionů Kč. Zmíněný server také upozorňuje, že obchody společnosti General Trading s.r.o. vykazují vážné nedostatky. U jedné ze smluv firma utajila hodnotu kontraktu, 7 smluv je s hodnotou těsně pod limitem veřejných zakázek. Global Trading s.r.o. také už 19 let nezveřejňuje závěrky v obchodním rejstříku. 

Navíc 16.11.2020 proběhlo zastupitelstvo Středočeského kraje a zvolilo si politické vedení, jehož součástí jsou i Piráti. Během následujícího měsíce uzavřely příspěvkové organizace zřizované Středočeským krajem řadu smluv s rodinnou firmou General Trading s.r.o. Nejedná se o nějaké drobné, ale o kontrakty za desítky milionů Kč.

 

Podnikání v utajení

Štréblovo podnikání je velice pestré a rozsáhlé. Je majitelem akciové společnosti STREBL Group a.s., která vlastní společnosti STREBL Properties s.r.o. a  Strebl s.r.o. V obou společnostech je jednatelkou jeho matka Zdenka Štréblová. O žádné z firem není v době psaní tohoto článku ani zmínka v jeho profesním životopise na sociální síti LinkedIn ani nikde jinde dohledatelně na internetu. Jediné, s čím se Štrébl netají, je jeho tříměsíční stáž v Číně (TARGO TOOLS LTD.) v roce 2012-2013.

 Všech šest společností (dvě akciovky a čtyři “eseróčka”), které patří buď Štréblovi a jeho matce nebo matce a babičce, má mnoho společného. Buď nemají webovou stránku žádnou nebo jen minimální. Vztah Strebl s.r.o. a General Trading s.r.o názorně ilustruje to, že když kliknete na stránku strebl.cz, dostanete se na stránky generaltrading.cz. Zboží je stejné, výrobce také, tak je to vlastně jedno. Nikde nenajdete informace o kancelářích či odpovědných osobách, jednoduše žádná sekce “O nás”. Rodinné firmy si přitom běžně zakládají na tradici, chlubí se svými minulými úspěchy a prezentují rodinný tým.

 

Střet zájmů paní Zdenky Štréblové

Paní Štréblová je nyní jak jednatelkou firmy Strebl s.r.o, tak General Trading s.r.o., kterou přes další firmu vlastní s babičkou Štěpána Štrébla. Jak jsem uvedl výše, obě firmy dělají totéž a soudě podle webu nakupují u stejného čínského výrobce. Je na jednatelce, komu bude realizovat zisk, zda babičce nebo Štréblovi. Jak dobře cítíme, v rodinných firmách je trochu jedno, komu patří. Pokud Štrébl prodá Strebl s.r.o, tak General Trading může jet vesele dál. Zdá se ovšem, že štafetu přebírá pro změnu GNX s.r.o., která začala dodávat letos v únoru

 

Z cestovní kanceláře třetí rodinná firma obchodující se zdravotním materiálem

Společnost  GNX s.r.o. za roky 2018 a 2019 nezveřejnila závěrku . V roce 2017 se jednalo o spící firmu (aktiva 1 Kč). Původní název byl AXA Travel s.r.o a v předmětu podnikání byla cestovní kancelář. V prosinci roku 2020 se společnost přejmenovala na GNX s.r.o., změnila předmět podnikání umožňující nákup a prodej zdravotnického materiálu a od února roku 2021 začala čile obchodovat se státní správou. Majitelkami jsou opět přes další firmu maminka a babička Štěpána Štrébla. Jednatelkou je opět maminka (tedy je jednatelkou tří firem se stejným předmětem podnikání). U mnohých smluv není uvedena hodnota kontraktu.

 

Neoprávněné konkurenční výhody díky politice?

Nyní mi dovolte trochu spekulace. Není tajemstvím, že Číňané rádi jednají s podnikajícími politiky. Je to proto, že oni sami to dělají stejně. Je zaznamenáno, že kontakt s čínskou ambasádou navázal Štěpán Štrébl jako politik již v roce 2017. Důvěra je při obchodu velmi důležitá, lze pak dosáhnout dobrých nákupních cen i platebních podmínek. Při výběrových řízeních na cenu je právě nákupní cena jedním z klíčových faktorů úspěchu. Právě to je jeden ze způsobů, jak Číňané korumpují vlivné hráče v jednotlivých zemích. Proč právě firmy rodiny Štréblů mají tak nízké nákupní ceny, že vyhrávají výběrová řízení, kam přijdou? Štréblův argument, že je pouhý místostarosta s vlivem na 6 km čtverečních, neobstojí. Všichni dobře víme, že má jako bývalý volební manažer a spolustrůjce pirátského volebního úspěchu v roce 2017 k pirátským špičkám velmi blízko. Jakub Michálek podpořil jeho nominaci na čelní pozice kandidátky do sněmovny. Pokud Piráti vstoupí do vlády, má Štrébl vyhlídky na vlivnou pozici v exekutivě (již dříve dělal Jakubovi Michálkovi asistenta).  

Štrébl jakožto místostarosta má také přístup k informacím o nákupních cenách od organizací, které zřizuje Praha 3. Ty pak může též využívat při cenotvorbě do výběrových řízení. 

 

Co na to Piráti?

V minulém článku jsem psal o možných příčinách shovívavé reakce Pirátů na Štréblův střet zájmů. Většina hlasujících Pirátů zatím nepovažuje za nutné požadovat Štréblovo odstoupení z politiky (dne 8.4. v 22.40 hlasuje  pro výzvu k odstoupení 52, 62 proti výzvě).

f

Hlasování však bude probíhat ještě 2 měsíce, přičemž rychleji roste počet hlasů pro odvolání. Hlasovalo zatím pouze zhruba 15 % Pirátů.

Předseda pirátského poslaneckého klubu Michálek ke kauze řekl: „Štěpán udělal lidsky chybu, že nám o tomto svém byznyse neřekl.“ Otázkou ovšem je, co vedení strany řekl, resp. neřekl, když věc nedávno řešili. Z vyjádření předsedy Pirátů Ivana Bartoše pro Mf Dnes z 1.4. se totiž zdá, že se jim Štrébl s firmou General Trading nepochlubil. Bartoš říká: „Měl jsem možnost o tom se Štěpánem mluvit. Vzhledem k tomu, že se přihlásil do otevřených výběrových řízení na cenu, sám bych to rozhodně nenazval kauzou. Samozřejmě, že to může být vnímáno špatně, a jsem rád, že Štěpán veškeré soutěže, které vyhrál, ukončuje a má v plánu firmu v nejbližší době prodat, aby to nepoškozovalo reputaci Pirátské strany.

Pokud Piráti bojují za lepší politickou kulturu, pak by se měli vůči bezskrupulóznímu pragmatismu silně vymezit. Proč Štrébl slibuje, že prodá Strebl s.r.o., když je to jen změna naoko a v rámci „rodinného podnikání“ budou dál dělat to samé pod jinou hlavičkou, jak už se to ostatně děje teď?  

Dá se očekávat, že Štréblovo “rodinné podnikání” bude opět horkým tématem schůze Zastupitelstva MČ P3 27.4.

 

Zametání pod koberec v praxi 

 

Na schůzi pražských Pirátů dne 1.4.2021 PR mág pražského komunálu (jeho sebeoznačení) Michal Polák vybízí k mlčenlivosti na Pirátském fóru ke kauze Štrébl, přestože současně probíhá diskuse o odvolání. Chválí také Štěpána Štrébla, jak pěkně zvládl komunikaci. Zvukový záznam ze schůze si můžete poslechnout.

 

Osobní poznámka na závěr

S paní Zdenkou Štréblovou se známe. Když jsme s mojí ženou administrovali Pirátský eshop před posledními parlamentními volbami (nakupovali stovky triček, zařizovali jejich potisk, administrovali více než tisíc objednávek), obě paní Štréblové (maminka i babička) neúnavně měsíce balily ve skladu balíky.

Ačkoli možná většinu dřiny a času věnuje obchodům paní Zdenka Štréblová, nepochybuji o tom, že obchodní strategie netransparetního konglomerátu provázaných firem, je dílem Štěpána Štrébla. Ohledně svého angažmá uvedl: „Za celý rok 2020 jsem se zúčastnil jednoho obchodního jednání a strávím asi 4 hodiny měsíčně v rámci volného času s rodinou řešením obchodní strategie.

 

Související články

Místostarosta Štrébl kšeftuje s respirátory

Názory
Na konci září 2020 byla městská část Praha 3 vyhlášena organizací Hlídač státu obcí s nejnižší mírou korupčního rizika v Praze. O to více překvapí, že místostarosta té samé radnice bez toho, aby o tom vědělo jeho okolí, rozjel v době pandemie čilý obchod s respirátory. Pokud se totiž podíváme na ten samý web zjistíme, že zdejší Pirátský lídr Štěpán ...pokračování

Piráti opravují díru v lodi. Zvládnou to?

Názory
Více než týden hýbe celostátními médii kauza Štěpána Štrébla a jeho firmy, která díky zapojení do zlatokopeckého rouškového byznysu dosáhla raketového růstu. Problémem je, že růst se dostavil až za Štréblova místostarostování a také díky dodávkám pro samosprávy či jejich organizace. Domnívám se, že vzhledem k reputačnímu riziku v době již započaté ...pokračování
reklama