Diskuse

Reakce na příspěvek

Vysvětlení, žádný alibismus

2.12.2013 12:40 vložil Ondřej Rut

Občané jsou ti poslední, kdo za minigolf pod věží mohou (i Matěj Stropnický je jmenuje jako poslední). Z článku pana Procházky to naopak vypadá, že za minigolf můžu hlavně já. Co uvádí pan Procházka o mém hlasování ve výboru pro územní rozvoj je objektivně lež, kterou dokládá i výňatek ze zápisu přiložený ke článku. Při hlasování výboru v lednu 2012 jsem hlasoval stejně jako všichni členové výboru PROTI umístění minigolfu (v případě, že všichni členové hlasují stejně, se v zápise jmenovité hlasování neuvádí). Půl roku předtím, v červenci 2011, jsem se v této věci zdržel hlasování a řeknu proč.

Součástí návrhu usnesení totiž kromě nesouhlasného stanoviska k minigolfu bylo zároveň zadání úkolu pro tehdejšího místostarostu Kalouska (TOP09), aby „otevřel jednání s vlastníkem vysílače o možnostech společného záměru rozšíření stávajícího podzemního objektu garáží na podkladě existující studie městské části“. Všichni ostatní členové výboru pro tohle usnesení zvedli ruku (TOP09, ODS i ČSSD). Já se zdržel hlasování, abych nenapomáhal plánům na poddolování Mahlerových sadů za stamiliony z obecní kasy jen kvůli lepším podmínkám pro parkování. S minigolfem jsem nesouhlasil i nadále, avšak v situaci kdy s jednou částí usnesení souhlasíte a s druhou ne, jsem se musel zdržet. Usnesení s nesouhlasným stanoviskem k minigolfu i přesto prošlo a místostarosta Kalousek ho na jaře 2012 odeslal investorovi.

Stavební úřad i přes nesouhlasné stanovisko městské části rozhodl v zájmu investora a bylo chybou městské části, že se proti územnímu rozhodnutí neodvolala. Je třeba to přiznat. Kdo je odpovědný personálně posuďte. Stalo se tak v době, kdy probíhala výměna vedení. Rozhodnutí o umístění minigolfu vydal stavební úřad 29.5.2012. Městská část byla informována podle spisu pouze úřední deskou. Rozhodnutí bylo na úřední desce zveřejněno 5.6. a sejmuto bylo 21.6. Odvolat se bylo možné do 9.7. Místostarosta Kalousek byl odvolán na zastupitelstvu 12.6., stejný den jsem byl jmenován já, poté však následovalo další politické vyjednávání a kompetenci pro územní rozvoj mi přidělila rada až 26.6. Za mé působnosti v roli místostarosty pro územní rozvoj jsem nedostal od stavebního úřadu ani nikoho jiného jakékoli vyrozumění o tom, že bylo vydáno rozhodnutí o umístění minigolfu. Mojí chybou tedy bylo, že jsem jako zastupitel MČ, nikoli ještě jako místostarosta s kompetencí pro územní rozvoj, v tuto klíčovou dobu nesledoval úřední desku. Od místostarosty Kalouska také neproběhlo jakékoli předání agendy.

Viníků je tady několik, je jím především investor, který s nápadem přišel. Pak je to hlavní město Praha, které prostřednictvím Útvaru rozvoje města dalo záměru kladné stanovisko. Dále je to městská část, která sice dala stanovisko záporné, ale prošvihla příležitost se proti rozhodnutí odvolat a dosáhnout přezkumu rozhodnutí stavebního úřadu. Pak je jím stavební úřad, u nějž jsem přesvědčen, že procesně pochybil, když se opomněl dotázat městské části, zda souhlasí s umístěním minigolfu a zahradní restaurace z pohledu výjimečné přípustnosti v dané funkční ploše územního plánu. Dalším viníkem jsou památkáři, kteří ještě za Kněžínka lehkomyslně vydali kladné stanovisko a které potom investor vyčůraně obešel, když jim nedal konkrétní podobu minigolfu k dalšímu posouzení, i když to Národní památkový ústav v předchozím rozhodnutí výslovně požadoval.

Každý si teď může upálit svojí čarodějnici, hledat dál hlavního viníka ale asi nemá smysl, minigolf už stojí. Já se teď postarám o to, aby k ničemu takovému do budoucna nedošlo. Odbor územního rozvoje byl pověřen k pravidelnému sledování úřední desky.

Některé možná zklamala Strana zelených, že za její spoluvlády došlo k něčemu takovému. Ano, nejsme supermani a nezabráníme všemu zlému, učíme se, jsem ale opravdu rád že se nám začíná dařit tvořit něco pozitivního. A taky že se nám podařilo přesvědčit kolegy z TOP09 a ČSSD a záměry poddolování nám. Jiřího z Poděbrad, Škroupova náměstí a Mahlerových sadů kvůli podzemním garážím odsunout na vedlejší kolej. Pochopili naštěstí, že to je ekonomický nesmysl. Alespoň prozatím. Bylo by to totiž pro městskou část daleko horší než minigolf.

Ondřej Rutantispam
Zadejte text z obrázku
* Takto označená pole jsou povinná.
reklama