Čistíme Žižkov od billboardů

NázoryČistíme Žižkov od billboardů

Byli jste v posledních dnech v okolí Ohrady? Pak jste si možná všimli, že zmizely další 4 velké billboardy a staré neudržované plakátovací plochy. Navíc zde v dohledné době snad dojde k odstranění dvou dalších billboardů čnících nad parkovištěm a ulicí Pod Krejcárkem.

 

 

 

 

 

Ohrada není jediná část Prahy 3, kde jste mohli zaregistrovat mizení velkoplošných reklam, v posledních měsících se konečně daří dosáhnout výsledků, které jsme si předsevzali před více než 2 lety. Jak reklamu postupně mizí, si zaznamenáváme v naší online mapě, které říkáme Bilbo. Od začátku minulého roku se jich takto podařio odstranit nejméně dvacet. Z mapy je nicméně vidět, že práce máme ještě jak na kostele.

 

Místa, kde již byly billboardy úspěšně odstraněny, jsou označena zeleným nebo šedým puntíkem. Růžově, červeně a oranžově jsou pak označeny billboardy, o jejichž odstranění se pokoušíme ve spolupráci s odborem výstavby, magistrátem a hlavně se žižkovským Zeleným Zdeňkem Jahnem, zakladatelem iniciativy Přidej se a strhni to. Další odstíny špendlíků billboardům přidělujeme podle toho, jaké informace o nich máme a v jakém stádiu se celý proces odstranění nachází.

 

Co billboard, to příběh. U některých odstraněných billboardů stačilo napsat jeden email vlastníkovi pozemků, jinde pomohla až série tzv. stošestek, oficiálních žádostí o informace o konkrétních billboardech, zpravidla následovalo zjištění, že povolení je již propadlé, a dále správní řízení vedoucí k výzvě odstranění černé stavby. U billboardů, které bývaly na zastávce Pod památníkem jsme dokonce díky práci odboru majetku zjistili, že nájem z jejich pronájmu společnost neposílala Praze 3, která je měla ve správě, ale Českým drahám. Nejhorší situace je u reklamy, které dal povolení drážní úřad - zejména v okolí Nákladového nádraží Žižkov. Ta má svá povolení na dobu neurčitou a dokud se na pozemcích nebude stavět, je prakticky neřešitelná.

 


Půlkou úspěchu je vyznat se v legislativě

Celý systém, který nahrává městu zahlcenému reklamou, těží z nepřehledných předpisů a zejména z nedostatečného aparátu, který by je vymáhal. Přičtěte k tomu oprsklost a vynalézavost reklamních firem a výsledek je vidět na každém rohu. Postupným monitoringem ale zjišťujeme že nezanedbatelná část reklamy, kterou v ulicích vidíme, žádné povolení nemá.
Nicméně, jak to tak bývá, složité vlastnické vztahy a ještě složitější česká legislativa způsobují, že jejich odstranění vyžaduje mnoho času a téměř detektivní práci zaměstnankyň odboru výstavby a aktivních obyvatel.

Můžeme se opírat zejména o Pražské stavební předpisy, podle kterých například billboardy umístěné na jedné straně ulice musejí mít mezi sebou rozestup alespoň 100 m. Dalším pravidlem je zákaz umisťování billboardů v zeleni. Takovým příkladem, na který máme spadeno je třeba billboard zapíchnutý přímo ve křoví tzv. Červené skály (parku, který přechází v Parukářku), jehož odstranění se bohužel soukromí majitelé pozemků zatím úspěšně brání.

 


 

Do karet nám hraje, že se na tomto tématu shodujeme s hlavním městem. To totiž velký počet reklamních nosičů na našem území též vlastní a daří se tak domluva na vypovídání či neprodloužení smluv s reklamními společnostmi. 

 

Myslíme i na to, že by radnice měla jít příkladem. Proto jsme minulý rok konečně schválili pravidla pro to, jak mají být označeny provozovny, které jsou ve nebytových prostorech pronajímaných Prahou 3. Nebylo potřeba objevovat kolo, vypůjčili jsme si Manuál pro kultivovanou Prahu z dílny Institutu plánování a rozvoje (IPR), který má stejný úkol na úrovni hlavního města. Cítíme totiž, že není správné jen kritizovat, a radnice by měla dělat to, co sama požaduje po druhých. Tato pravidla jsou od letošního roku součástí všech nově uzavíraných nájemních smluv, inspirovat se jimi ale může každý. 

 

 

Nedočkavě též čekáme, až od listopadu začne platit novela nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, které reguluje reklamu ve veřejném prostoru a která se nově rozšiřuje i na celé území Prahy 3. Novinkou tedy i u nás bude zákaz umisťování plachet na domech, výlepů a plakátů. Pokud máte ve svém okolí takovou reklamu, určitě nám dejte vědět, už si totiž mapujeme terén, aby to před Vánoci odsýpalo!

 

Přestože poslední roky je tempo změn nevídaně vysoké, stále platí, že regulace vizuálního smogu je projekt na několik let a viditelné výsledky přicházejí pomalu. Boj za kultivovanou Prahu je běh na dlouhou trať, budeme rádi, když se přidáte a strhnete to. 


Matěj Michalk Žaloudek
autor je předseda výboru pro územní rozvoj

 

reklama