Ing. Josef Ráb, KSČM: Pro lepší život na Praze 3 - aktualizováno (15.4.)

NázoryIng. Josef Ráb, KSČM: Pro lepší život na Praze 3 - aktualizováno (15.4.)

Není obvyklé začít sdělení adresátovi na těchto stránkách přílišným teoretizováním. Ale současná mediální demagogie, předváděná politickými špičkami vládních stran a mnoha redaktory, kteří se pasovali na znalce všeho a vykladače těch správných principů chování občanů, přece jen vybízí si zopakovat hodnocení vědeckých kapacit i skutečných humanistů třeba v tak diskutované oblasti, jako je životní prostředí.

Vládnoucí politická většina na všech úrovních, bohužel jako mnoho jejich předchůdců v našich dějinách, věnuje malou pozornost existenčnímu ohrožení mnohotvárné lidské kultury, které nevyplývá jen z vyčerpání zdrojů a z rostoucího znečištění životního prostředí, jak se obvykle uvádí.
Živelný civilizační rozvoj nutí biosféru přejít na takovou úroveň dynamické nerovnováhy, která už nebude příznivá pro lidskou biologickou reprodukci. Převaha umělých faktorů lidského života nad faktory přírodními vyvolává pozvolný, obtížně měřitelný úpadek lidskosti, tj. produkuje příliš velký nesoulad umělého prostředí s biologicky předurčenou lidskou přirozeností.
Veřejnost ovšem musí chtít a politika musí umět obnovit systémovou převahu přírody nad kulturou na nové civilizační úrovni.

Hezky se to říká, hůře realizuje. Také v našem třetím pražském obvodu. Vinohrady zdaleka nejsou tou prestižní rezidenční čtvrtí, přestože bezprostředně navazují na historické centrum města. Snad jen výše nájmů v bytech a obchodech, poplatků a životních nákladů vůbec, je zjevně nadstandardní. Auty přecpané a špinavé ulice, počmárané fasády, nevybavené klidové parkové zóny pro posezení seniorů a hru dětí – to je realita. A na Žižkově, ani nemluvit. Bydlet dnes na Seifertově, Želivského a dolní Koněvově ulici je hazard se zdravím. Intenzita autoprovozu včetně těžkých kamionů a autobusů předčí kritizované přetížení magistrály.

Je skutečně nepochopitelné, že vedení radnice Prahy 3 již dávno nevyhlásilo havarijní stav v životním prostředí na našem obvodu. Ve volebních programech ODS i opozičních stran najdeme úvah  a názorů na řešení dost. Ale kde jsou projekty na konkrétní řešení? V  zastupitelstvu naší městské části  za dva roky nepředložili kompetentní radní – tedy vedení ODS -  jediný zásadní návrh jak z veřejných prostředků a pod kontrolou samosprávy začít nakupené nedostatky likvidovat.

Asi bude užitečné důrazněji takové věci připomenout.  Opozice na radnici je početně slabá, ale nespokojených občanů je většina. Teď nejde o politiku, nebo jen o dílčí problémy, jde o život. Tak co začít s nějakým konkrétním projektem, který nepředloží dnešní radní, ale občané a jejich sdružení? Máte jej?


POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU - pokračování na základě podnětů z diskuze (doplněno 15.4.2008)

Žižkov je v Evropě – měl by tak vypadat

Teoretické úvahy, bláboly, nesrozumitelné návrhy – omlouvám se těm čtenářům Kauzy  3, u nichž obecné téma k životnímu prostředí nezabralo. Tak pojďme k dost konkrétní diskusi. Kdo bydlí v okolí Ohrady nebo dokonce nastupuje na stanici tramvaje Biskupcova potvrdí, že hrozba postižení zdraví je velmi reálná. O přetížení vnitřního okruhu, který tady probíhá se diskutuje příliš dlouho. Přemostění Krejcárek – Libeň situaci v těchto místech ještě zhoršilo. Těžká a tranzitní doprava se musí z ulice Jana Želivského a z Koněvovy, potažmo z Husitské odklonit!

V Praze 8, konkrétně v Karlíně, to už dávno vyřešili. Kdo se častěji pohybuje po Sokolovské, to může jen potvrdit. Systém zákazů, jednosměrek a přednost hromadné  a místní dopravě – výsledkem je, že zvláště po povodních je Karlín proti naší čtvrti, klidovou“ zónou. A to proto, že polovinu dopravy odklonili na nábřeží, druhou na Žižkov. Tak k tomu nemlčme!

A proč odkaz na Evropu? Poslední směrnice Evropské komise ke snižování emise jemných prachových částic ve velkých městech stanovuje například, že členské státy se budou muset na svém území "vejít" do 25 mikrogramů na metr krychlový. Této hodnoty musí dosáhnout do roku 2015 nebo, kde je to možné, do roku 2010.  Kolik mikrogramů dýcháme na Ohradě?

Jestli to příslušný útvar na naší radnici ještě neví, měl by se tím začít zabývat. A iniciativy opozice a občanů by jeho „úsilí“ měly postrčit rychleji a důrazněji dopředu!

Má smysl se za to postavit?

reklama