Ing. Tomáš Mikeska, SNK ED: Praha 3 dobrá adresa

NázoryIng. Tomáš Mikeska, SNK ED: Praha 3 dobrá adresa

Jako opoziční zastupitel vítám vydání propagační a informační brožury o Praze 3. Myslím si, že publikace, distribuována do všech schránek v Praze 3, pomůže obyvatelům ztotožnit se s Prahou 3 jako s jejich domovem.

Publikace Praha 3 dobrá adresa je vytvořena profesionálně, vynikají především kvalitní fotografie. Textu je úměrně, i když mám věcné připomínky k některým tvrzením. Především není pravda, tvrzení radního Hurdy:  „s realizací (Nákladového nádraží Žižkov) jsme zajedno i s kolegy z opozice“. Se stranou SNK ED a  KDÚ-ČSL  návrh projednán nebyl.

Škoda, že se na webových stránkách radnice neuskutečnila diskuze, zda zbourat provozní budovu Nákladového nádraží Žižkov (schválený návrh radou MČ Prahy 3) a prodloužit tam Olšanskou ulici, nebo zachovat zajímavou průmyslovou architekturu nákladového nádraží a komunikaci ke stanici metra Depo Hostivař vést mezi Nákladovým nádražím Žižkov a Olšanskými hřbitovy (viz vizualizaci obou návrhů v publikaci Praha 3 Dobrá adresa). Schválený návrh zřejmě nezaujal ani pana prezidenta Václava Klauze, ač se ze všech sil o to snaží radní Hurda na zveřejněné fotografii (pokud to není schválnost autora vůči radnímu Hurdovi).  

Největší chybou publikace Praha 3 dobrá adresa je to, že Městská část zapomněla na svůj festival Nekonveční žižkovský podzim. Podzimním hudebním festivalem, od září do listopadu, žije Žižkov a Vinohrady už 12 let, koncerty jsou pořádány vždy cca na 20 místech v Praze 3. Škoda, že si toho autoři, jinak zdařilého díla, nevšimli.

I přes výhrady znova musím pochválit radu Městské části za vydání publikace Praha 3 dobrá adresa a věřím, že v příštích vydavatelských činech dá vedení Prahy 3 slovo celé opozici v Městské části Praha 3.


Související články

Ing. Tomáš Mikeska, SNK ED: Kdo ovládá rozpočet Prahy 3?

Názory
Celkový objem rozpočtu Městské části Praha 3 je skoro 1 miliarda, přesně 986 258 200,- Kč. Hlavním problémem rozpočtu je to, že téměř polovinou rozpočtu nedisponují zastupitelé nebo rada popřípadě úřad městské části, ale akciová společnost Správa komunálního majetku (SKM a.s.).pokračování

Ing. Tomáš Mikeska, SNK ED: Dvojí ceny pozemků v Praze 3

Názory
Na jednání Zastupitelstva Prahy 3 dne 26.6.2008 se projednávaly dva materiály zabývající se sousedními pozemky na ulici Na Viktorce, v Praze 3. Materiál č. 5 obsahoval návrh přímého prodeje tří pozemků par. č. 3522, 3524, 3525 v k.ú. Žižkov celkem o výměře 878 m2 ve vlastnictví Městské části Prahy 3 za 3 200 000 Kč tedy cca 3 650,-Kč za m2 společnosti P.I.C. ...pokračování
reklama