Mají mít na Parukářce přednost děti nebo pejsci? Absurdní investice na Žižkově.

NázoryMají mít na Parukářce přednost děti nebo pejsci? Absurdní investice na Žižkově.

Vrch Sv. Kříže, Parukářka je neodmyslitelnou součástí pražského i lokálního veřejného prostoru. Především pro Městskou část Prahu 3, Žižkov, je Parukářka přírodním fenoménem, výběžkem hřbetů a vyvýšenin táhnoucích se od vrchu Vítkova na východ až k parku Židovské pece. Psí hřiště je plánováno v dosud nedotčeném místě hřebenu Parukářky s úžasným pohledem na město.

Parukářka má jednu zvláštnost, děti jsou v ohradě a psi volně pobíhají bez náhubků v celém parku. Matky se bojí, že psi dětem ublíží, proto se děti nemohou na Parukářce volně pohybovat, tak jak je to umožněno psům. Psi mají nadvládu, pro děti jsou vyhrazeny prostory v ohradách. Navrhovaná investice plochu pro psy, kam nebudou mít přístup děti, významně rozšíří. Psí hřiště bude mít cca 5 100 m2 z toho 300 m2 zpevněné plochy, ohrazené dětské hřiště na začátku Parukářky je skoro 5 x menší má cca 1 400m2.

Psí hřiště je plánováno na zeleném přírodním prostranství, který tvořící plochý vrchol kopce (viz obrázek). Na ploše se nachází vzrostlá zeleň, keřové skupiny a vzrostlý strom, který bude poražen. Herní prvky pro psy budou mít betonové základy. Přístupové cesty budou upraveny tak, aby umožňovaly pojezd vozidel obslužné techniky do 3,5 tuny. Psí hřiště nebude oploceno ohradou.

Plocha cca 0,5 hektarů pro psí hřiště bude rozčleněna takto:
1.    Sekce kladina.  
2.    Sekce zahnutý tunel, slalom. 
3.    Sekce houpačka a skoková překážka.
4.    Sekce skoková překážka, rovný tunel, stůl. 

Navrhovaný provozní řád:
•    Pozemek je v majetku MČ Praha 3 a bude veřejně přístupný od 7:00 do 22:00 hod.
•    Na psím hřišti je volné pobíhání, skákání a štěkání povoleno bez omezení
•    Na psí hřiště může pouze pes zdravý, řádně očkovaný, přihlášený a v doprovodu majitele
•    Za chování a veškeré škody způsobené psem nese odpovědnost majitel psa
•    Za dodržování čistoty a úklidu psích exkrementů nese odpovědnost majitel psa
•    Hárající feny nemají na hřiště přístup
•    Na hřiště je zakázán vstup dětí mladších 18 let bez doprovodu osoby starší 18 let
•    Na psí hřiště je zakázán vstup psům agresivním a nezvladatelným
•    Na psí hřiště je vstup na vlastní nebezpečí
•    V areálu psího hřiště je zakázáno kouření a pití alkoholických nápojů

Určitě bude občany zajímat, jak Městská část Praha 3 zajistí dodržování provozního řádu a jaké budou sankce za jeho porušování. Kdo posoudí, zda je pes zdravý, očkovaný a zda fena právě nehárá?
Po roce 1990 byly v Praze 3 vybudovány 4 psí záchody. Po 5 letech byly záchody zrušeny, majitelé psy na záchody nepouštěli, měli obavy z přenosů infekcí. Nedopadne tato nemalá investice, která zabetonuje hřeben přírodního parku Parukářka, obdobně?

reklama