Mgr. Ondřej Rut, Ž(n)S: Praha 3 letos investuje 40 milionů do úspor energie

NázoryMgr. Ondřej Rut, Ž(n)S: Praha 3 letos investuje 40 milionů do úspor energie

Městskou část letos čeká bezprecedentní investice do energetických úspor v objektech základních a mateřských škol. Specializovaná firma vymění zastaralé plynové kotle a zavede dálkově řízené systémy regulace teploty v jednotlivých místnostech. Investice do těchto opatření přitom plně pokryjí prostředky, které získáme z dosažených úspor.

Na základě analýzy provedené v minulém roce jsme do projektu zařadili 12 objektů základních a mateřských škol a sportovní areál na Pražačce. Tyto objekty vykazovaly největší nedostatky v hospodaření s energiemi. Poté proběhlo výběrové řízení, jehož vítězem se stala společnost ENESA.
 
Realizace projektu bude zajištěna pomocí tzv. metody EPC (Energy Performance Contracting). Náklady na realizaci úsporných opatření uhradí sám dodavatel, který zároveň smluvně garantuje dosažení dané úrovně úspor. V následujících 9 letech tak městská část zaplatí o 61,7 milionů korun méně na platbách za energie. Právě z těchto úspor pak budeme hradit samotnou investici. Nezatížíme tak do budoucna rozpočet městské části, jehož objem bude zákonitě klesat v souvislosti s dobíhající privatizací bytového fondu. Metoda EPC je pro městskou část velmi zajímavou formou financování těchto projektů a zároveň dobrou alternativou k čerpání evropských fondů či jiných grantových možností. Kromě ekonomické výhodnosti pro veřejný rozpočet přispěje projekt významně k ochraně životního prostředí díky snížením emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů.
 
Kontrakt je do budoucna také velmi bezpečný. Dodavatel na sebe bere veškeré riziko nedosažení garantované úspory. Městská část má garantováno, že dosáhne minimálně takových úspor, které plně pokryjí všechny splátky potřebných provedených investic i všech souvisejících nákladů.     
 
Úspor bude dosaženo zejména prostřednictvím náhrady zastaralých plynových kotlů novými kondenzačními kotli nebo pomocí zavedení počítačem řízeného systému individuální regulace teploty v místnostech, zejména učebnách. Každá místnost napojená na tento systém si automaticky řídí dodávku tepla podle své vlastní okamžité potřeby. Vytápění se jednoduše naprogramuje na rozvrh hodin a topí se jen v době, kdy jsou místnosti obsazeny. Realizovány budou také opatření k úsporám elektrické energie na svícení a spotřebu užitkové vody.
 
Projekt EPC je příkladem toho, že investice do úspor a šetrnost k životnímu prostředí se může vyplatit a je pro městskou část dvojím vítězstvím jak v oblasti ekonomiky, tak při ochraně životního prostředí.   
 
Více o metodě a realizovaných projektech EPC: www.sluzby-epc.cz
 
Více o veřejné zakázce Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku MČ Praha 3 na profilu zadavatele: ZDE
 
Seznam zapojených subjektů:
 
ZŠ A MŠ, Chelčického 43/2614
ZŠ a MŠ, Chelčického 43/2614 – pracoviště Žerotínova 36/1100
ZŠ Jeseniova 96/2400
ZŠ a MŠ Chmelnice, K Lučinám 18/2500
ZŠ Lupáčova 1/1200
ZŠ Pražačka, Nad Ohradou 25/1700
ZŠ Nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685
ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, Vlkova 31/800,
MŠ Jeseniova 98/2593
MŠ Nám. Jiřího z Lobkovic 23/119
MŠ Sauerova 2/1836, Praha 3
Základní umělecká škola Štítného 5 a Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
SaRAP, Za Žižkovskou vozovnou

Související články

Mgr. Ondřej Rut, Ž(n)S: Okolí Olšanského náměstí čeká proměna, nové stromy, chodníky i místo k posezení

Názory
V průběhu letních prázdnin čeká prostor před základní školou Lupáčova i přilehlou křižovatku Táboritská - Ondříčkova velká rekonstrukce. Celá akce je výsledkem téměř čtyřleté přípravy, půjde zároveň o předstupeň k rekonstrukci okolí tramvajových zastávek na Olšanském náměstí. pokračování
reklama