Mgr. Ondřej Rut, Ž(n)S: Rozvoj Prahy 3 nastartuje jedině obrozená ODS

NázoryMgr. Ondřej Rut, Ž(n)S: Rozvoj Prahy 3 nastartuje jedině obrozená ODS

Čerstvé číslo politické agitky žižkovské ODS Radniční novinky se tentokrát zaměřilo na oblasti zeleně, veřejného prostoru a dopravy, tedy oblastí, které mám v kompetenci. Bylo na čase, už jsme se bál, že dělám všechno dobře a zůstanu mimo pozornost. Radniční novinky jsou ukázkovým příkladem politicko-marketingové manipulace s informacemi. Musím uznat, že ODS tuto disciplínu zvládá velmi dobře. Pojďme si ukázat na pár bodech, jak se to dělá.

 

 

1) Rekonstrukce Havlíčkova náměstí

ODS: „S velkou pompou vedení starostky Hujové oznámilo, že spustí revitalizaci Havlíčkova náměstí, tedy projekt, který vznikl již v minulém volebním období.“
 
Skutečnost: Studie revitalizace Havlíčkova náměstí vznikla již v roce 2007 a celých 5 let na radnici ležela v šuplíku. Jde o kvalitní projekt Ateliéru pro zahradní a krajinářskou architekturu arch. Zdeňka Sendlera. Těsně po mém nástupu na radnici v červnu 2012 byla vyhlášena výzva Operačního programu Praha pro konkurenceschopnost. S jednou výjimkou (hřiště v Habrové) nebyl na radnici připraven žádný projekt s územním rozhodnutím. Rozhodli jsme tehdy, že rychle požádáme o územní souhlas a podáme žádost o peníze z evropských fondů. Rekonstrukce náměstí již začala a její financování je zajištěno z evropských fondů.
 
2) Hřiště pro teenagery v Habrové
 
ODS: „Radnice jen pomalu a s velkými problémy dotahuje volební program ODS nebo nesmyslně prohazuje peníze daňových poplatníků oknem…. Hřiště v Habrové je jedna z mála investic v jarovské části Prahy 3, pro kterou vedení radnice jinak nic podstatného neučinilo“.
 
Skutečnost: Na podzim 2012 jsme měli možnost vypsat výběrové řízení a realizovat projekt v roce 2013. Nechtěli jsme však zatěžovat rozpočet městské části a rozhodli jsme se požádat o financování akce z evropských fondů. Realizace proběhne letos a bude financovaná z evropských fondů, stejně jako projekt revitalizace Havlíčkova náměstí.
 
3) Vnitroblok Vinohradská, Slezská, Jičínská, Čáslavská
 
ODS: „Celá věc působí tak, že současná vládnoucí garnitura chce nyní klidovou zónu vnitrobloku otevřít pro neomezený vjezd a tím způsobit ještě větší útrapy těm, kteří zde bydlí“.
 
Skutečnost: Obyvatelé vnitrobloku si dlouhá léta stěžují na neudržovaný stav a špatný režim dopravy, kdy neplatící řidiči blokují parkování těm, kteří platí. Na základě studie proveditelnosti jsem oslovil všechny majitele bytů ve vnitrobloku s nabídkou variant řešení situace. K žádné z variant jsem preferenci nevyjádřil, upozornil jsem pouze na pro a proti. Protože chci zapojit do rozhodování ty, kterých se to nejvíce týká, dal jsem možnost se místním vyjádřit. Jejich preference budeme respektovat. Kromě lepšího zajištění dopravní obsluhy vnitrobloku chystáme v souvislosti s blížící se demolicí trafostanice připravit na základě žádostí obyvatel také projekt uzamykatelných kontejnerových stání. Situace ve vnitrobloku je několik volebních období nevyhovující a nikdo z mých předchůdců problémy nebyl schopný řešit.
 
4) Nebezpečné přechody
 
ODS: „Zatímco v roce 2011 prosadil tehdejší zástupce starostky za ODS pro dopravu Jan Sladkovský na lepší zabezpečení přechodů bezmála 18 milionů korun, v roce 2013 již nové vedení vyčlenilo jen pět milionů.“
 
Skutečnost: V roce 2011 bylo vyhrazeno na akce pro bezpečnost v dopravě 15 milionů korun. Převážná většina tohoto obnosu však byla určena na dva větší projekty – zklidnění před ZŠ Lupáčova a zklidnění ulice Na Jarově. Tyto dva projekty byly v roce 2012 připraveny pouze v podobě studie, bez projednání se všemi dotčenými orgány a platných stavebních povolení. V průběhu roku 2013 jsem absolvoval řadu jednání o úpravách projektů, s původní podobou studie z roku 2012 nesouhlasila TSK, Policie ČR, vedení ZŠ Lupáčova a projekt bylo třeba upravit. Zklidnění dopravy před školou je navíc nutné spojit s další akcí – rekonstrukcí křižovatky Táboritská – Ondříčkova. Na to ODS zapomněla. Na Jarově se zase ukázalo, že projekt zasahuje na pozemky soukromých vlastníků a ti s realizací zklidnění nesouhlasili. ODS sice dokázala schválit prostředky do rozpočtu, ale na projekty, které nebyly připraveny a projednány. Obě akce se podařilo v roce 2013 projednat (akci na Jarově jsme museli redukovat pro nesouhlas vlastníků) a nyní běží stavební řízení. Pokud proběhne bez komplikací, budou akce připraveny k realizaci letos, rozpočet je na ně připraven, na bezpečnost v dopravě je schváleno 17,5 mil.
 
5) Stop betonovým monstrům
 
ODS: „Z toho, že se některé investice v loňském roce radnici nepodařilo realizovat, však mohou mít obyvatelé Prahy 3 i radost. Pod stůl definitivně spadl plán osadit Olšanskou ulici obřími betonovými truhlíky s mobilní zelení. Od několikamilionové investice do nevzhledných monster nakonec vedení radnice po kritice veřejnosti i opoziční ODS ustoupilo.“
 
Skutečnost: Projekt betonových truhlíků na Olšanskou ulici byl připraven v roce 2011 za přímé účasti tehdejšího místostarosty za ODS Pavla Sladkovského, který měl zeleň a životní prostředí v kompetenci. Získal na něj tehdy dokonce prostředky z evropských fondů, stejně jako radnice Prahy 5. Po skandálu na Smíchově a převratu na radnici Prahy 3 v roce 2012 začala ODS projekt kritizovat. Projekt připravovaný v gesci ODS i peníze z evropských fondů jsem navrhl odmítnout a Rada MČ můj návrh schválila.  
 
Od „necenzurovaných zpráv z radnice“ (=podtitul Radničních novinek) bych očekával, že se jejich autoři zeptají místostarosty na názor a stav řešení oblastí, které kritizují. Žádný představitel ODS se však se mnou o těchto věcech nebaví a i účast zástupců ODS na jednáních komisí a výborů je velmi slabá. Zůstávám však klidný, pragmatický styl a překrucování informací je z Radničních novinek na první pohled vidět a přemýšlivý občan účel a smysl těchto novin brzy rozpozná.
 
Prezentace hlavních připravovaných investičních akcí je k dispozici na webu MČ Praha 3: http://www.praha3.cz/samosprava/oblasti/uzemni-rozvoj/investicni-akce/index.html
  

Související články

Mgr. Ondřej Rut, SZ: Developerské projekty mění tvář Žižkova

Názory
Urbanismus městské části Praha 3 charakterizuje především kompaktní bloková zástavba křivolakého dělnického Žižkova 19. století a bohatších pravidelnějších Vinohrad meziválečného období. V poválečném období vznikají sídliště na Jarově a Chmelnici a také několik praporků upozorňujících na existenci této čtvrti v celoměstských pohledech: žižkovská ...pokračování
reklama