Diskuse

Mgr. Simeon Popov, TOP 09: Cenzura v Radničních novinách MČ Praha 3 ?

Vložit nový příspěvek

Cenzura

8.6.2011 11:48 vložil Miroslav

S výše se odehrávající diskuzí souhlasím opravdu by měl mít každý právo na vyjádření svého názoru v radničních novinách. A je mi stále záhadou proč pan Popov napsal tento příspěvek a nadále již nemá potřebu obhajovat svůj názor v reakcích lidí, které tato otázka zajímá. Takže co vy na to pane Popov jak je to s tou cenzurou? Kde je otevřenost, kterou jste sliboval?


Reagovat  Reagovat s citací


Dojemná snaha pana Popova

2.6.2011 11:57 vložil chk

Opravdu je dojemná Vaše snaha o právní a informační čistotu Radničních novin, pane Popove. Jenže Vy cudně zamlčujete fakt, že noviny klidně mohou zveřejnit příspěvek opozice s dovětkem, že se s ním redakce neztotožňuje.
Pokud však takovýto (a mám pocit, že vcelku nevinný) příspěvek rovnou odmítnete, zavání to opravdu cenzurou. A tu nemám rád ještě z dob reálného socialismu.


Reagovat  Reagovat s citací


Cenzura

23.5.2011 14:07 vložil Libor Kozák

Opozice musí mít potvrzeno od právníka, že když napíše článek o trestné činnosti některých radních, že to nepoškodí městskou část Praha 3? Vlastní trestná činnost tedy městskou část nepoškozuje, ale psaní o ní ano??? Toto opravdu není běžná cenzura, pan Popov si nijak nezadá s metodami čínských či arabských diktátorů!


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Cenzura

25.5.2011 07:55 vložil Jarda

Ano, dlouhodobě se tu zaměňují či směšují dva pojmy - městská část a vedení městské části. Vládnoucí garnitura ODS se dlouhodobě snaží toto komunikačně spojit v jedno. Ale jsou to rozdílné pojmy. Pokud někdo napíše, že vedení městské části jedná kriminálně, nepoškozuje to městskou část. Naopak. Pokud je to pravda, pak přeci městskou část poškozuje vedení městské části, nikoliv zveřejnění takového jednání. :)

Nevíte někdo, čeho je Popov Mgr a z jaké školy? Každopádně některé věci by mohl vědět už ze základní školy...


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Cenzura

25.5.2011 20:27 vložil Karel Váňa

Z DENÍKU POLITIKA: Narodil jsem se v roce 1975. V roce 1999 jsem úspěšně absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Ve své profesní praxi jsem v minulosti působil na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v odboru veřejné zakázky, poskytoval jsem právní služby významným obchodním společnostem v oblasti výstavby dálnic, silnic, administrativních a obchodních budov, rezidenčních objektů v celé ČR a nyní jsem zaměstnán jako firemní právník v obchodní společnosti Siemens. Členem TOP 09 jsem se stal se záměrem aktivně přispět k pozitivním změnám ve společnosti. Rád bych v pozici člena zastupitelstva více naslouchal potřebám obyvatel Prahy 3, zkultivoval a zracionalizoval budoucí stavební plány developerů na území Prahy 3, napomohl vyřešit problematiku privatizace obecních bytů (hlavně co do transparentnosti procesu), zajistil lepší životní prostředí, zachování – revitalizaci a rozšíření zeleně a dohlédl na vyrovnaný rozpočet a smysluplné hospodaření této městské části


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Cenzura

26.5.2011 10:35 vložil Jarda

"Veřejné zakázky na UOHS, výstavba silnic a dálnic, developeři"? Moc pěkná praxe... To jistě nezná p. Sekyru a spol.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Cenzura

26.5.2011 10:53 vložil Libor Kozák

No potěš pánbůh...


Reagovat  Reagovat s citací


Nejde o cenzuru

23.5.2011 08:49 vložil Karel Váňa

V případě pana Popova snad ani nejde o problém cenzury, jako spíš o to, že s Radničními novinami Prahy 3 neumí absolutně zacházet. Namísto toho, aby pracoval na vytváření periodika čtivého, názorově pestrého (!) a bohatého na informace přínosné pro občany (a že jich je!), tak v rámci "objektivity" činí z novin jakýsi nudný leták většího rozsahu. Rád bych si každý měsíc opravdu početl, navíc si to v podstatě platím, ale to by musel pan Popov uznat, že novinám nerozumí, v Radě je pro forma, sbalit propisku a papír a jít jinam. A kdyby nic, stačilo by naslouchat tomu, jak se "dělají noviny". V Radě je minimálně jeden zkušený novinář. Bohužel, lepší to už asi nebude...:-( Tak si, prosím, nechte alespoň svá "vysvětlení", pan Popove, pro sebe. A nerozčilujte, neprovokujte a nedrážděte ostatní svými prázdnými řečmi. Ani na polemiku zjevně nestačíte!


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Nejde o cenzuru

5.6.2011 16:52 vložil Tomáš Němec (Tomův deník)

Souhlasím s panem Váňou, že Radniční noviny jsou nudný leták. Pro mne jsou v podstatě užitečné k tomu, že se dozvím, kdy a kde budou přistaveny kontejnery pro velkoobjemový odpad, jaký bude program Vinobraní na Jiřáku a též program Masopustu. Navštívil jsem 2x či 3x jednání zastupitelstva v hotelu v Bořivojově ulici a neměl jsem z toho dobrý pocit. Vše je jaksi předpřipraveno, výsledek je předem jasný. Hrůzným dojmem na mě zapůsobilo vystoupení pana Sekyry na schůzi, týkající se budoucnosti Nákladového nádraží.


Reagovat  Reagovat s citací


Pane Popove...

23.5.2011 08:31 vložil Jarda

Pane Popove, protože opět dokazujete, že jste ve svých funkcích omylem, a že Vaše vzdělání zřejmě za moc nestojí, dovolte mi, abych odcitoval z Wikipedie, co že je cenzura. z následujícího zcela jasně vyplývá, že se stavíte do role cenzora, která Vám nenáleží:

\"Cenzura je kontrola a omezování sdělování informací – ať už předávaných mluveným slovem, tiskem nebo dalšími formami vyjadřování. Bývá zřizována státem, náboženskou organizací, armádou, vedením firmy apod. Slouží pro udržení ideologického monopolu, uchování státního, firemního či vojenského tajemství nebo uchování hlásaných morálních principů.

(!!!!!!!!) Cenzura se obvykle týká veřejně sdělovaných názorů, ale v dobách nesvobody je kontrolováno i soukromé sdělování názorů. Součástí cenzury bývá i kriminalizace toho, kdo by se cenzuru snažil obejít. (!!!!!!!!)
.....
Slovo cenzura pochází z latinského censor, což byl úředník, která měl za úkol sčítání obyvatel a dohlížení na morálku.\"


Reagovat  Reagovat s citací


Vážený pane Popove

22.5.2011 20:00 vložil Ondřej Rut (SZ)

Vážený pane Popove,

každý čtenář Kauzy3 může posoudit sám, zda v mém článku a v článku kolegy Pocheho byly nějaké informace, které by mohly MČ vystavit nebezpečí nějakého soudního sporu. Já jsem takové informace nenašel, v článcích jsou popsána fakta, která lze doložit zápisy z jednání výboru pro územní rozvoj a Rady městské části. Budete ke každému článku opozice požadovat stanovisko právníka? Vaše úzkostlivá a ničím nepodložená opatrnost o dobrou pověst radnice a vaší koalice s ODS prostě vede k omezování svobody slova.

Snažíme se již dlouho se Stranou zelených a nyní klubem ŽNS o to, aby radniční periodika fungovala jako veřejnoprávní media a ne jako propagandistické plátky vedení radnic. Naše radniční noviny udělaly několik kroků správným směrem (viz příloha věnovaná Nákladovému nádraží), teď se to zase nějak zadrhlo. Snažíte se držet Radniční noviny jako apolitické medium, kterým však nikdy nebude a nemůže být. Každému zastupiteli, který do RN přispívá by měla být přiznána jeho politická příslušnost. Pokud chcete psát do RN pouze a jedině "objektivně", pak se RN nikdy nemohou stát svobodným a polemickým veřejnoprávním mediem.

S pozdravem,

Ondřej Rut (SZ)
člen zastupitelského klubu ŽNS


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Vážený pane Popove

23.5.2011 09:12 vložil volič

těch vámi citovaných čtenářů moc není a já se ani nedivím.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Vážený pane Popove

30.5.2011 19:48 vložil ez3kiel

2) Redakční rada plní zejména tyto úkoly:
a) je ustanovena usnesením Rady MČ Praha 3 a je pověřená dohledem nad vydáváním RN, a to v rozsahu vymezeném tímto Statutem
b) schvaluje návrh a řídí se přijatým zněním Statutu Radničních novin MČ Praha 3
c) řídí se schváleným Statutem Radničních novin MČ Praha 3
d) jmenuje a odvolává šéfredaktora RN
e) schvaluje celkovou grafickou podobu RN (layout)
f) schvaluje dlouhodobý tematický plán RN
g) schvaluje podobu každého čísel RN
h) schvaluje tematický plán příloh RN
i) schvaluje změnu nákladu RN
j) schvaluje změnu rozsahu RN (počet stran, velikost)
k) dbá na zákonnost a korektnost obsahu RN
l) projednává distribuční plán RN.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Vážený pane Popove

3.6.2011 20:11 vložil Jindra

Vážený pane Rute, vzhledem k Vašemu věku nemáte ani poněti co je propaganda a její plátky. Nemáte ani ponětí jak tyto tiskoviny vymývaly lidem mozky, jak ničily lidské životy, jak potíraly svobodu jednotlivce, kolik lidí po jejich kritice skončilo ve vězeni a v bolševických lágrech. Proč urážíte vedení radnice za posledních 20 let. Nemáte ani poněti jak těžké bylo vybojovat zpět svou svobodu a čest.
RN asi nečtete, jinak byste nemohl napsat že jsou politické. Nikoliv, jsou apolitické. A proto je rád čtu. A taky věřím že takové budou i nadále. Já v nich nechci číst politickou polemiku, urážky a hádky, vzájemné osočování. Vámi uváděná veřejnoprávní média jsou jich plná. A RN svobodné jsou. Už jenom proto že vycházet mohou.
S pozdravem
J.N.
P.S.: V jediném se asi mohu shodnout s ostatními diskutujícími, pan Popov je zřejmě nejslabšim článkem v redakční radě a asi také v Zastupitelstvu. Usuzuji tak ale pouze a jedině z jeho bezduchých slov na tomto vebu.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Vážený pane Popove

3.6.2011 23:32 vložil Karel Váňa

Milý pane Jindro,
masová propaganda existuje již od dob, co se začalo s vydáváním tištěných periodik...a to nemluvím o propagandě v "předmediálním" věku. Rozhodně nejde o mládí zastupitele Ruta, ale o jeho dobrý postřeh (jakkoli ho jinak příliš nemusím), který jsem si v obecné rovině přeložil tak, že o svobodu je nutné bojovat stále. Demokracie totiž není totéž co svoboda, i tu můžete v demokratickém systému ztratit, anižbyste si to vůbec uvědomil, což není nic těžkého. A ještě jedna poznámka pod čarou. Sice jsem zastáncem Radničních novin P3 jako servisního média bez polemik jako Vy, nicméně k tomu mají ještě hodně daleko. A s Popovem v čele toho nikdy nedosáhnou, to si pište!


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Vážený pane Popove

6.6.2011 12:00 vložil chk

Dovolil Bych si s Vámi, Jindro, hrubě nesouhlasit.
Jsem trochu starší než pan Rut a na rozdíl od něj nejsem politicky činný a navíc se neztotožňuji s velkou částí názorů jeho strany (to jenom pro informaci). Ovšem Radniční noviny od té doby, co se v nich začaly objevovat štvavé články pama Hurdy (ale i jiných - zkuste si prolistovat starší čísla), za nástroj propagandy jednoznačně považuji.
Pravda je, že na rozdíl od Rudého práva blahé paměti proti této skutečnosti jako občan mohu protestovat. Ovšem to na podstatě zneužití Radničních novin pro účely velmi nezdravé propagandy vůbec nic nezmění.
Také si myslím, že do neutrálního, objektivního a vyváženého periodika mají Radniční noviny, i po určitých pozitivních změnách po posledních volbách, stále ještě velmi daleko.


Reagovat  Reagovat s citací


Vložit nový příspěvek

reklama