Diskuse

Reakce na příspěvek

Dluhy a privatizace

26.3.2013 09:22 vložil Simeon Popov

Dobrý den ještě jednou pane Stropnický. Faktem je, že nějaké připomínky schváleny prostě musely být, bylo Vám doporučeno je zpracovat a zapracovat do Vašeho návrhu a opětovně předložit Komisi. Tento postup potvrdila i Rada MČ Praha 3. Mně z toho vyplývá, že materiál Vámi předložený je nutné doplnit a dokončit. Jedno víme nyní s určitostí, jelikož tento Váš návrh nebyl na přelomu léta/podzimu 2012 projednáván koalicí, se v březnu ukázalo, že na způsob řešení této otázky existují minimálně dva názory a ty prostě budeme muset koaličně projednat. To, že máte vlastní názor na otázku výše úroků z prodlení nebo vůbec potřeby platit příslušenství pohledávky, je v pořádku. Tak stejně je v pořádku, že TOP 09 má svůj názor na vymáhání těchto pohledávek. Jsem v demokratické zemi. Co je spravedlivé, co je lichva, se nedovoluji posuzovat, nejsem soudce v této věci, ale zde chci poukázat, že existuje přes 2200 žalob a některé předešlé žaloby byly soudy již pravomocně rozhodnuty a zde se domnívám (nemám jiných informací, které by mojí domněnku vyvracely), že pokud by úroky byly nezákonné (proti dobrým mravům), pak by soud určitě ex offo konstatoval, že smlouvy jsou v této části nulitní. Doufám, že od nás nepožadujete, abysme zde suplovali pravomoc soudů, resp. byli nad soudy a rozhodovali co je spravedlivé, resp. v souladu se zákony ČR ? Vymáhání dluhů pokračuje, do doby než se tripartitně domluvíme, jak budeme postupovat v případě stávající výše příslušenství v hodnotě 127 mil. Kč. Rovněž určitě dojde k revizi vzorové nájemní smlouvy, a to nejen v ustanoveních o úroku z prodlení. Na tom asi panuje shoda u všech.antispam
Zadejte text z obrázku
* Takto označená pole jsou povinná.
reklama