NÁZOR ZASTUPITELE: Demokratická diskuze podle TOP 09, ČSSD a ODS v Praze 3

NázoryNÁZOR ZASTUPITELE: Demokratická diskuze podle TOP 09, ČSSD a ODS v Praze 3

Myslím, že má smysl zveřejnit několik osobních poznámek k úternímu (16.6.2015) jednání Zastupitelstva Městské části Praha 3.

O drsné likvidaci mateřské školky v Bukové píší jiní a jinde. Rozhodovalo se válcováním, přijede buldozer. Chci zmínit  i jinou děsivost. 
 
Radniční koalice demonstrativně a teď už zcela nepokrytě odmítá vést s opozicí, která je mj. sdružena v zastupitelském klubu Žižkov nejen Sobě (ŽnS) politickou diskuzi. Radniční koalice nechce diskutovat a hledat společně řešení problémů. Nechce diskutovat na stránkách Radničních novin, nechce diskutovat před veřejností, nechce umožnit diskuzi v prostorách radnice. Teď se vyhýbá i diskuzi i při jednání zastupitelstva.
Paní starostka na posledním jednání zastupitelstva vedla dlouhé monology uhýbající od tématu dané otázky a to přečasto i za paní radní Sukovou ( omluveně nepřítomnou ) kterou  sama zastupovala. Ostatní členové rady velmi často mlčeli. Déšť diskuzních výzev se snášel, otázky pršely aby, nezodpovězeny stekly po deštnících ignorance. 
 
Nekomunikativní vedení radnice silou předvádělo, jaký je svět v jeho představách. 
Vedení radnice např. stále setrvává v bludech o politickém systému České republiky a politické mapě Prahy 3. Vedení radnice odmítá respektovat fakt, že jsou na radnici zvoleni zastupitelé a nikoliv volební strany či politické strany. Vedení radnice nadále neumožňuje zvoleným zastupitelům stejný přístup do Radničních novin, vedení radnice dělí opozici na klub ŽnS a ty ostatní. Paní starostka k této věci na opakované interpelace již tři měsíce nereaguje.
 
Na vlastní otázku : „Opravdu nevědí co činí, když stále tvrdí něco, co není pravda ?“ 
jsem si odpověděl: „.Vědí co činí a činí tak s rozmyslem“.
 
A to pro to, že pro vládnoucí koalici je  dozajista výhodnější mít politických protivníků méně než více. Zřejmě soudí, že je lépe mít proti sobě „jen“ŽnS než SZ, KDU-ČSL, STAN a část TOP 09 ,(kteří spolu s částí bezpartijních tvoří klub ŽnS) a kteří  s KSČM a Svobodnými  nejsou  členy  vládnoucí koalice.
Proti vládnoucí koalici v Praze 3 stojí členové stran plného  politického spektra České republiky. Brát na vědomí tento objektivní fakt není zjevně  žádoucí. Vláda Prahy 3 zavírá oči, uši, nemluví. Jen koná svou hlasovací většinou. Proti radniční koalici stojí členové politických stran, které jsou na levici, pravici i středu české politické scény. Proč je tento fakt odmítán ?  Asi proto , že  by vyšlo najevo, že kolice na radnici vlastně  nemá ideový základ ? Asi, nic jiné mne nenapadá .  Má radniční koalice ve svém programu vytlačování opozice z veřejného prostoru nebo rušení mateřských škol ? Nemá - a přesto právě takto jedná.
Je stále zřejmější, že tato koalice je koalicí moci. Koalicí bez ideí, koalicí účelovou, koalicí pro moc samu a zřejmě též i koalicí pro zajištění osobních pozic. Proto nechce a vlastně ani nemůže diskutovat o ideových věcech, o konkrétních záměrech a vizích, protože sama neví  co bude opravdu  konat, ale ví, že bude konat vše pro to, aby se u moci udržela.
 
Tento zřetelný směr jednání je již od konce minulého roku naplňován ovládnutím Radničních novin, jednostranným hlásáním  nepravd, odmítáním diskuze, bráněním v diskuzi, válcováním při hlasování atd. atd.
V reakci na jeden z mnoha pokusů o rozvinutí diskuze na zastupitelstvu, v monologu paní starostky, bylo k mé osobě též řečeno :"Já nevím, kdo (politicky) jste...".Paní starostka tedy po třičtvrtě roce od voleb neví, členem jaké jaké politické strany já jsem.....
Prostor k mojí reakci, že jsem totiž lidovec a jí rovný zvolený zastupitel, který mj. obdržel od voličů více hlasů než ona sama, jsem neměl.… Taková je tedy demokracie vzor P-3/2015. 
 
Co dodat ?
Důvodem mého vstupu do lidové strany byla minulá politika ODS a jejích spojenců v Praze 3. O ODS v Praze 3 si myslím, že si sebou stále ještě nese dědictví „Hurdistánu“. Nicméně spravedlivě musím konstatovat, že to byl člen ODS pan Bellu, který mi na mou interpelaci alespoň včas odpověděl. Respektoval tak konkrétní psané pravidlo a projevil  základní  slušnost k politickému protivníkovi.
 
Sociální demokraté si v Praze 3 počínají nevyhraněně. Pro mne jsou stále  politicky nečitelní. Zatím jsem si neozřejmil z jakých základů vyhází v Praze 3 jejich nepředvídatelná politika. Z podpory nedodržování psaných a nepsaných pravidel ?
Z popírání zásad zdravého rozumu ? Nedrží se ani toho, co prosazovali v minulosti.
(Dříve mateřské školky bránili, dnes podporují jejich využití jako skladů…) . Jakou mají  sami koncepci ? Mají jinou politiku v Praze 3 a jinou na Magistrátu hl.m. Prahy? Nevím.
 
TOP 09 mne svým působením v čele koalice opět přesvědčuje, že jaký kapitán, taková loď. Očekával jsem, alespoň v Praze 3, odborně a ideově stabilizovanou stranu, schopnou věcné diskuze a jednající na základě objektivního hodnocení situace, obecně platných morálních zásad (např. absenci lží a dodržování slova i psaných a nepsaných pravidel) ale nyní sám vnímám ,,že vedoucí představitelé TOP 09 v Praze 3 převážně jednají přesně tak, jak jsem kdysi už zažil v KDU- ČSL.
 
Přesně na takové způsoby jednání, na takový způsob vedení „diskuze“ , jaká „proběhla“ na jednání  posledního zastupitelstva ,  si pamatuji z doby, kdy byl v čele lidové strany Miroslav Kalousek. Opakovaně jsem se  dlouhodobě dovolával např. toho, aby nám tehdejší sestra Parkanová sdělila svůj názor na konkrétní věc. Reakce ? Žádná. Mlčení ? Dlouhé. Ignorance ? Setrvalá. Tento stav trval několik let. Lze ho   shrnout slovy : Děláme si co chceme, neboť máme funkce a většinu. Máme většinu a tudíž na vaše názory nemusí brát ohled a vůbec – vaše názory nás ani nezajímají, neboť stále máme většinu a protože máme většinu tak se s vám vůbec bavit nemusíme.. Po nějaké době se však posádka lodi vedené kapitánem Kalouskem proti těmto metodám vzbouřila, Miroslav Kalousek byl spolu se svými věrnými z KDU-ČSL odejit a  s ním odešla i  bývalá  sestra Parkanová….a… vznikla TOP 09.
Historie opět zřejmě opakuje v pozměněné podobě.   
 
V Praze 3 se  nepochybně  ještě dočkáme zajímavých věcí. Pravděpodobně poznáme, či si ještě připomeneme i  jiné metody výkonu technologie moci. Tak se občane – voliči  snad dobře bav i u ohraného filmu. Jde totiž „jen“ o Tvoje  peníze a nervy.
reklama