Názor zastupitele: Dohodou s Central Group se Praha 3 zbavuje kontroly nad územím Nákladového nádraží Žižkov

NázoryNázor zastupitele: Dohodou s Central Group se Praha 3 zbavuje kontroly nad územím Nákladového nádraží Žižkov

Rada městské části Praha 3 v pondělí schválila smlouvu s Central Group o spolupráci při zástavbě severní části Nákladového nádraží Žižkov. Smlouva je nevýhodná pro hlavní město i pro Prahu 3. Starostka Vladislava Hujová (TOP09) smlouvu dohodla v průběhu léta bez konzultace s představiteli IPR a hlavního města a nabourala tak společné snahy o vypsání urbanistické soutěže pro rozvoj celého území.

Podstatu celé smlouvy lze shrnout následovně. Central Group si v blízké budoucnosti nakreslí na severozápadní čtvrtinu území nádraží, co bude chtít a Praha 3 udělá všechno proto, aby mu to prošlo:

  • stáhne správní žalobu na nezákonnost územního rozhodnutí, kterou v minulosti sama podala;
  • stáhne žádost o změnu územního plánu zahrnující celé území nádraží, aby nebyly ohroženy koeficienty zástavby území Central Group;
  • bude souhlasit s jakýmkoli návrhem Central Group v územním a stavebním řízení a
  • bude souhlasit se zrušením stavební uzávěry.

Central Group na druhé straně postaví pro Prahu 3 mateřskou školku a veřejný park. Ta školka má ale háček – Smlouva stanovuje, že závazek stavby školky je spojen až s kolaudací poslední budovy v území, které tvoří čtvrtinu celého 35 hektarového území nádraží. To může být v horizontu výrazně delším než 10 let. Ten park má také háček – má být velký pouze tak, jak stanovuje už současný územní plán, nejde tedy o nic víc, co by se od vlastníka území dalo čekat tak jako tak.

Další závazek Central Group nelze zařadit do kategorie závazků. Týká se zahrnutí pozemků do urbanistické soutěže,  jejíž vypsání připravuje hlavní město Praha ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a všemi aktéry v území. Vypsání urbanistické soutěže na celé území nádraží podpořilo i zastupitelstvo MČ Praha 3 usnesením č. 183 ze dne 16. 2. 2016 a starostce uložilo přípravu soutěže koordinovat s IPR. Ta však s Central Group dohodla, že se soutěže zúčastní pouze za podmínky, že „konání Soutěže ani navazující zpracování studie nebude mít dopad na proces rozvoje pozemků“ (- doslovná citace ze smlouvy). Jinými slovy Central Group se soutěže zúčastní pouze za podmínky, že se jí nezúčastní.

Postup starostky Vladislavy Hujové sabotuje dosavadní spolupráci s IPR a hlavním městem směřující k podpisu memoranda o vypsání urbanistické soutěže. Starostka se s Central Group, který dosud nepředstavil žádnou podobu zástavby území, dohodla za zády hlavního města a dává developerovi bianko šek na výstavbu prakticky čehokoli. Smlouva je navíc nevýhodná i pro Prahu 3. Starostka vyměnila jednu školku za možnost kontrolovat další rozvoj celého území.

K odmítnutí smlouvy a návratu ke společnému jednacímu stolu vyzvala starostku Hujovou dopisem i náměstkyně primátorky hl. m. Prahy a radní pro územní rozvoj Petra Kolínská.

Klub zastupitelů Žižkov (nejen) sobě proto vyzývá starostku Prahy 3, aby smlouvu s Central Group nepodepisovala, alespoň do doby projednání smlouvy na zastupitelstvu Prahy 3. Dvanáctičlenný klub zastupitelů Žižkov (nejen) sobě má dostatek hlasů ke svolání mimořádného zastupitelstva a žádost o jeho svolání předá na úřad městské části tento čtvrtek. Zastupitelstvo se pak musí konat nejpozději do 15 dnů.

Celou smlouvu si můžete prostudovat na webu Prahy 3 (je přílohou usnesení) - http://www.praha3.cz/getFile/case:show/id:206158
 

reklama