Názor zastupitele: Podivní rádci Prahy 3

NázoryNázor zastupitele: Podivní rádci Prahy 3

Aktualizováno (7.7.2016). Radnice Prahy 3 začala zadávat některé zakázky neotřelým způsobem. Opravář tiskáren radí s dotacemi z eurofondů, pronajímatel audio-techniky analyzuje činnost radnice v oblasti kultury, mládežnický spolek mapuje zahraniční aktivity a spediční firma provádí sociologický průzkum a analyzuje migrační politiku. Seznamte se s několika zakázkami, které spojuje společný jmenovatel – byly předražené, zbytečné a bez výběrového řízení zadány subjektům s vazbami na ODS, ve většině případů bez předchozích zkušeností s danou oblastí. Jde o statisícové částky, dohromady přes 1,5 mil. korun.

Stěhováci odborníky na dopravu a migraci

 

Společnost Markku Tuomo s.r.o. byla podle obchodního rejstříku založena pod jménem Fuget Spedition s.r.o. v září 2015. Podle svého jména se zřejmě měla původně zabývat spediční činností. Necelé tři měsíce po svém vzniku obdržela firma objednávku od Prahy 3, vystavenou radní pro dopravu Lucií Vítkovskou (ODS). Firma měla ve lhůtě tří dnů od vystavení objednávky vyhotovit sociologický průzkum se zaměřením na potřeby občanů MČ Praha 3 v oblasti dopravy. Faktura na částku 298 500,- byla vystavena 5 dní po odeslání objednávky a zaplacena necelé tři týdny poté.  Z odpovědi na mou žádost o informace vyplývá, že sociologický průzkum radnice obdržela pouze v tištěné podobě a není proto možné ho šířit elektronicky. Radnice mi poskytla pouze náhled obsahu studie, ze kterého je patrné, že vlastní analýza potřeb občanů Prahy 3 v dopravě má 11 stránek. Jaké jsou konkrétní výstupy této bleskové analýzy a k čemu je radní Vítkovská použila, není známo.

Kromě zjišťování sociologických dat v dopravě využila radnice firmu Markku Tuomo s.r.o. také ke zpracování analýzy v oblasti migrační a přistěhovalecké politiky. Za tuto analýzu zaplatila radnice v prosinci 2015 fakturu za 264 tis. Kč. Firma za tuto částku odevzdala podle tvrzení pana Merty, vedoucího odboru organizačního, opět pouze tištěnou studii, která je tak obsáhlá, že nelze naskenovat a elektronicky šířit. Podle obsahu má studie 95 stran a firma ji stačila zpracovat a vyfakturovat 6 dnů od vystavení objednávky. V naprosté většině svého rozsahu se studie věnuje legislativě České republiky v oblasti migrace a přistěhovalectví, Praze 3 pouze okrajově. Proč musela Praha 3 za obecná a volně dostupná data zaplatit takovou částku a k čemu tyto informace využila, opět není jasné.

Jednatelem firmy Markku Tuomo s.r.o. je pan Marek Matějka, donedávna oblastní manažer pražské a žižkovské organizace ODS.

Tiskař radí v čerpání eurofondů

 

Společnost Pro Futuro Consulting a.s. se podle svých webových stránek zabývá poskytováním tiskových řešení a školení v oblasti IT. U této společnosti si místostarosta Alexander Bellu (ODS) objednal v lednu 2015 zpracování studie dotačních příležitostí z evropských fondů a komplexní podporu při využití dotačních titulů za částku 310 000,- Kč bez DPH. Jediným výstupem této objednávky byl materiál, jehož obsahem je výčet operačních programů evropských strukturálních a investičních fondů a heslovitá analýza možností čerpání pro 23 projektových záměrů. Radnice, podle odpovědi tajemníka úřadu zveřejnila tuto objednávku na Portálu veřejné správy až v reakci na mou interpelaci na březnovém zastupitelstvu městské části s přibližně ročním zpožděním. Částku 375 100,- Kč s DPH radnice uhradila 27. 5. 2015, a to v plné výši, a to přestože neobrdžela část plnění specifikovaného v objednávce – realizaci konkrétní projektové žádosti.

Analýzu evropských fondů ve skutečnosti vytvořila jako subdodávku společnost SPF Group s.r.o., která není radnici neznámá, spolupracuje s ní na dalších evropských projektech. Na otázku, proč radnice pustila peníze na povrchní analýzu evropských fondů do firmy Pro Futuro Consulting a.s. a nezadala zakázku napřímo firmě z oboru, kterou dobře zná, neexistuje jasná odpověď.

Zvukař analyzuje činnost kulturních příspěvkovek Prahy 3

 

Firma Vertical Sound s.r.o. se zabývá pronájmem zvukové aparatury. V červnu 2015 dostala od Městské části Praha 3 objednávku na zpracování materiálu „Analýza fungování kulturního života a jeho podpora ze strany MČ“. Jediným výstupem objednávky, zadané odborem kultury spadajícím pod již zmiňovaného místostarostu Bellu, je dokument, který shrnuje činnost příspěvkových organizací zřízených městskou částí a navrhuje některé z nich sloučit pod hlavičkou nové organizace Za trojku. Sloučení organizací se nakonec skutečně odehrálo. Podklad, který k tomu sloužil a za který radnice zaplatila 308 550,- Kč, je však tak banální, že by ho byl schopen odbor kultury zpracovat vlastními silami. Materiál, který je převážně výčtem činností a veřejných prostor na Praze 3, nepřináší žádnou analytickou přidanou hodnotu, snad kromě návrhu loga nové organizace Za trojku.

Jednatelem společnosti Vertical Sound s.r.o. je pan Jan Žampa. Že je v okruhu ODS znám, napovídá rozhovor s ním v měsíčníku ODS na Praze 1 z května 2014.

Spolek středoškoláků mapuje zahraniční aktivity Prahy 3

 

Asociace středoškolských klubů České republiky je podle svých webových stránek mládežnickým občanským sdružením, které usiluje o rozvoj odborných a zájmových aktivit mládeže do 26 let, vyhledávání a výchovu mladých talentů. Odbor kultury spadající opět pod Alexandera Bellu zadal asociaci za 340 000,- Kč bez DPH zpracování zprávy mapující současné zahraniční aktivity MČ Praha 3. Výstupem objednávky je překvapivě analýza vzdělávání cizinců na českých školách. Většina 50tistránkováho materiálu se věnuje postavení cizinců na školách v celostátním měřítku. Není zřejmé, k jakým účelům tento materiál radnice zadala a proč ho objednával odbor kultury, tematicky totiž spadá pod oblast školství. Vůbec už není jasné, proč tento 50tistránkový materiál stál radnici 340 tisíc korun.

Napovědět mohou osoby z vedení asociace. Jejím předsedou je Zbyněk Šolc, vlivný člen brněnské ODS, místopředsedou pak Petr Kantor, místopředseda oblastního sdružení ODS a zastupitel v Praze 7.

Dovětek (7.7.2016)

 

Na základě stížnosti na postup při poskytování informace jsem nakonec Situační analýzu migrační a přistěhovalecké politiky a Studii vnímání dopravy od firmy Markku Tuomo od radnice obdržel. Mezitím vyšlo také najevo, že odborný garant Studie vnímání dopravy PhDr. Matěj Trávníček je předsedou republikové rady Mladých konzervativců (mládežnické organizace ODS). Úroveň zpracovného materiálu je přitom katastrofální a výsledky sociologického průzkumu pro Prahu 3 prakticky nepoužitelné, především kvůli nastavení otázek a jejich obecnosti. O úrovni zpracovaného materiálu svědčí například tento úryvek (viz obr.), ve kterém pan Trávníček konstatuje k tématu elektromobility: „Podklady k tomu radnice má, ale v takto krátkém čase neseženu.“ Radní Vítkovská a místostarosta Bellu z ODS si za kvalitou studií podle vyjádření v médiích i na zastupitelstvu přesto stojí.

Diskuse

Byl porušen zákon? Jan Knížek 13.7.2016 09:22
Re: Byl porušen zákon? Klop 14.7.2016 08:41
Divné Jan Matucha 16.6.2016 12:40
Re: Divné Petr Klimes 18.6.2016 12:19
Re: Divné Prager 22.6.2016 12:47
Klinika nas diky Zeleným bude stát 100 milionu Jan vrobel 15.6.2016 17:12
Re: Klinika nas diky Zeleným bude stát 100 milionu Radek 15.6.2016 19:42
Re: Klinika nas diky Zeleným bude stát 100 milionu Bohumil Čáp 16.6.2016 13:42
Re: Re: Klinika nas diky Zeleným bude stát 100 milionu Anna Ch. 16.6.2016 17:31
Re: Re: Re: Klinika nas diky Zeleným bude stát 100 milionu Bohumil Čáp 11.7.2016 17:41
Re: Re: Re: Re: Klinika nas diky Zeleným bude stát 100 milionu Anna Ch. 17.7.2016 16:21
Re: Klinika nas diky Zeleným bude stát 100 milionu Bohumil Čáp 16.6.2016 13:51
Re: Re: Klinika nas diky Zeleným bude stát 100 milionu Anna Ch. 16.6.2016 17:28
Re: Re: Re: Klinika nas diky Zeleným bude stát 100 milionu zdenek 17.6.2016 12:11
Re: Re: Re: Re: Klinika nas diky Zeleným bude stát 100 milionu Anna Ch. 17.6.2016 14:19
Re: Re: Re: Re: Re: Klinika nas diky Zeleným bude stát 100 milionu milada svobodova 17.6.2016 18:14
Re: Re: Re: Re: Re: Klinika nas diky Zeleným bude stát 100 milionu Ravager 20.6.2016 17:31
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klinika nas diky Zeleným bude stát 100 milionu Radek 21.6.2016 10:11
Re: Re: Re: Re: Klinika nas diky Zeleným bude stát 100 milionu alena 24.7.2016 08:39
dobra prace mv 15.6.2016 00:28
Re: dobra prace Brm brm 23.6.2016 15:40
Stará dobrá ODS Čenda 14.6.2016 12:22
takže... lukáš 14.6.2016 11:40

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


reklama