Názor zastupitele: Sto miliónů sem, sto miliónů tam

NázoryNázor zastupitele: Sto miliónů sem, sto miliónů tam

Na Radnici Prahy 3 asi neumějí počítat a nejsou navíc ochotni chybu napravit. Při jednání zastupitelstva 20.12.2016 byly v bodě 4 a 14 předloženy dvě tabulky Rozpočtového výhledu na roky 2018–2022 a v druhém případě do roku 2017-2021. Čísla v tabulkách se výrazně lišila, v některých případech až o více jak 100 mil Kč. Samozřejmě na výhled hospodaření může být různý pohled v různém čase, rozhodně se nesmí lišit výsledek hospodaření za uplynulé roky, např. za rok 2014 byl rozdíl při srovnání tabulek více jak 120 miliónů a za rok 2015 o 43 miliónů. Na chybu jsem přišel při projednávání bodu 14, koaliční zastupitelé za TOP09, ČSSD a ODS chybu přiznali, ale nebyli schopni odpovědět, která tabulka je správná, místostarosta tvrdil, že chybná je tabulka v materiálu 14, tajemník označil za chybnou tabulku z materiálu 4. Usnesení v bodě 4 a v bodě 14 však neopravili a beze studu schválili.

Příběh s rozdílem 100 mil. Kč má ale pokračování i v roce 2017, jako ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva z 20. 12. 2016 mi byl předložen dokument se schválenými chybnými tabulkami, zápis jsem odmítl podepsat. Požádal jsem starostku Hujovou o pozastavení usnesení v bodě 4 a 14.  Starostka Hujová mi neodpověděla, ale pověřila místostarostu Maternu, aby se mnou podepsání zápisu projednat. Následně jsem obdržel od místostarosty třetí verzi tabulky, snad správnou, protože nemám možnost čísla ověřit.  Po třídenním dohadováním pře emaily se mi podařilo docílit toho, že obě tabulky jak v materiálu 4, tak v materiálu 14 byly v usnesení vyměněny za tabulku třetí, tedy pravděpodobně správnou.

Nevím, co si mám myslet o hrubé nedbalosti a aroganci, který panuje na Radnici Prahy 3. Chyba se může stát, ale radní, kteří před jednání zastupitelstva výše uvedené materiály schvalovali na radě, měli chyby v řádu 100 mil. Kč odhalit dříve, pokud na to skutečně nepřišli, měli možnost na jednání zastupitelstva sporné materiály odložit na příští jednání.  S arogancí však odmítli napravit něco, na co přišla opozice, ač se jednalo o chybu v řádu 100 mil. Kč.

Nejsem si však jist, zda třetí verze tabulky je skutečně správná a navíc, zda výměnou tabulek ve schválených materiálech nebyl porušen zákon o hl. městě Praze. Samozřejmě by bylo správné platnost obou materiálů ze strany starostky Hujové pozastavit, do materiálu 4 a 14 vložit správné tabulky a dát materiály z bodu 4 a 14 schválit na příštím jednání zastupitelstva.  Na mou žádost o pozastavení chybně schválených materiálů mi však starostka Hujová neodpověděla.

Při letmém pohledu na rozpočet Prahy 3 a hl. města Prahy (např. na internetu) každého zarazí chaos čísel v rozpočtu Prahy 3 a úhledné tabulky v rozpočtu hl. města Prahy. Praha má navíc u všech investic uvedené příslušné radní, odpovědné za navrženou investici, rozpočet Prahy 3 je anonymní. Praha 3 používá metodiku prezentace rozpočtu někdy z konce 90. let, pro mne z nepochopitelných důvodů nevyužívá současných možností IT technologií. V roce 2017 se Praha 3 rozhodla šetřit a snížila tzv. běžné výdaje - spotřebu, nešetří však penězi na propagaci radních a starostky, tam jsou finance navýšeny o několik miliónů. V rozpočtu na rok 2017 se kupodivu šetří na prostředcích pro sociální potřeby obyvatel Prahy 3 a na provozu mateřských a základních škol. Do rozpočtu na rok 2017 se výrazně přelévají nedostatky způsobené opožděnými investicemi v roce 2016, k 30. 9. 2016 byl rozpočet v investiční části plněn na 16 %, podle vyjádření odpovědných pracovníku bude úspěch MČ Praha 3, když investice z rozpočtu 2016 budou na konci roku realizovány alespoň na 50%.  Neschopnosti realizovat řádně investice prokazují dvě rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z roku 2016 o spáchání správního deliktu ze strany Městské části Praha 3 podle zákona č. 137/2006Sb. o veřejných zakázkách. Na základě obou rozhodnutí byla MČ Praha 3 udělena pokuta, Praha 3 se neodvolala a zřejmě si je vědoma porušení zákona.  Jsem zvědav, kdo a jak bude za porušení zákona potrestán.

reklama