Diskuse

Reakce na příspěvek

Jak se bránit korupci -čti:

23.4.2008 15:42 vložil Jana

Okopírováno k poučení:Jak se bránit korupci a střetu zájmů ve veřejném sektoru? Proč místní radnice podporuje projekty, které se nelíbí občanům? Kam mizí peníze z rozpočtu města? Proč jsou veřejné zakázky tak drahé? Jaké zájmy vlastně mají naši volení zástupci? Odpovědi na podobné otázky pomáhá občanům hledat nezisková organizace Oživení v rámci svého projektu "Střet zájmů a korupce ve veřejné správě".
Občanské sdružení Oživení bylo založeno v roce 1997. Cílem sdružení je podporovat obnovu komunitního života v obcích a městech České republiky. Dále se Oživení snaží napomáhat rozvoji těchto obcí a měst s ohledem na životní prostředí. Oživení je členem Evropské asociace Greenways, Zeleného kruhu a koalice SOS Praha. Občanské sdružení Oživení se především snaží napomáhat rozvoji místních programů, jejichž cílem je podpora komunitního života, budování zelených koridorů a stezek kulturního dědictví a jejich integrace do evropské sítě, podpora takových dopravních řešení, která přinesou zlepšení dopravy s ohledem na potřeby chodců a cyklistů.
Proti korupci
K tématu střetu zájmů vydalo sdružení v dubnu několik praktických návodů "Jak se bránit". Jde o jakési návodné "kuchařky", které občana provedou krok za krokem příslušným problémem. Zájemci se tak dozvědí, jak prověřit voleného zastupitele, jak získat informace o vedlejších příjmech poslanců a senátorů, nebo co je to "Etický kodex zastupitele" a proč by ho měly naše samosprávy přijmout. Letáky si lidé mohou vyzvednout v kanceláři organizace, napsat si o ně poštou, e-mailem (bezkorupce@bezkorupce.cz) nebo si je najít na internetových stránkách www.bezkorupce.cz, kde se lze seznámit i s ostatními aktivitami souvisejícími s protikorupčním projektem Oživení. Vzhledem k tomu, že jde o relativně malé občanské sdružení, soustředí se především na lokální, tedy pražskou problematiku. Na jeho internetových stránkách najdete databázi střetů zájmů pražských zastupitelů, informující přehledně o účasti zastupitelů v soukromých i městských firmách. (Mnohdy je až s podivem, co všechno někteří jedinci dokážou stíhat - někdy jde o placené funkce až v deseti firmách. Nehledě na to, že řada zastupitelů ještě zvládne obstarat funkci starosty nebo radního městské části.) V další rubrice občané mohou nahlédnout do kopií oznámení poslanců a senátorů o jejich příjmech, darech a nemovitém majetku. Mohou se tak podrobně seznámit s pestrým kaleidoskopem zájmů a vlivů, které jistě působí na naše zákonodárce. Vedle podobných investigativních činností však sdružení nabízí také odborné poradenství v problematice střetu zájmů a korupce. Komunálním zastupitelům Oživení nabízí informace o etických kodexech u nás i v zahraničí. Na stránkách lze také nalézt doporučený návrh etického kodexu pro obec, město i kraj, a dále aktualizovaný přehled zpráv z médií a dalších důležitých materiálů vztahujících se k dané tematice. Pracovníci Oživení pořádají jednorázové semináře pro zastupitele obcí a měst, na nichž přibližují roli etických kodexů jako jednoho z nejúčinnějších nástrojů pro prevenci korupce a střetu zájmů. Nemalou část práce sdružení představuje pomoc začínajícím neziskovým organizacím i jednotlivým občanům. Vedle získávání rad, jak založit občanské sdružení nebo jak se orientovat v příslušné legislativě, využívají občané zkušenosti sdružení s medializací případů korupce a střetu zájmů. Oživení je členem protikorupční komise Rady hl. m. Prahy, a své zkušenosti tedy uplatňuje přímo na radnici, ve spolupráci s pražskými radními a primátorem. Projekt probíhá již třetí rok, a to především díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund.


tady jsem okopírovala něco, co Vás všechny může zajímat,antispam
Zadejte text z obrázku
* Takto označená pole jsou povinná.
reklama