PhDr.Martin Valenta, SZ: „Jsme transparentní“ aneb zpráva o druhé schůzi Zastupitelstva MČ Praha 3 konané dne 21. února 2007

NázoryPhDr.Martin Valenta, SZ: „Jsme transparentní“ aneb zpráva o druhé schůzi Zastupitelstva MČ Praha 3 konané dne 21. února 2007

Tentokrát ve středu 21. února se konala druhá schůze Zastupitelstva Městské části (MČ) Praha 3. Program jednání byl poměrně pestrý od návrhu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 3 přes klíčový rozpočet Městské části na rok 2007 až po prodej jednotlivých domů v rámci III. etapy privatizace domovního fondu nebo schválení grantů z fondu Prahy 3. Jednání to bylo zajímavé, dlouhé a konfliktní.

     Ve věci rozpočtu nás zajímaly některé nepříliš specifikované položky jako například 650 000,- Kč náhrada cestovného při pracovních cestách, která nám přišla neopodstatněně vysoká, dále nejasnost některých mzdových nákladů, kdy například platy a odměny ředitelů příspěvkových organizací, jejichž je MČ zřizovatelem, podléhají utajení, což považujeme za porušení zásady transparentnosti. Rovněž jsme chtěli rozvinout debatu nad možností Městské části rozpočtově ovlivňovat školskou a kulturní politiku. V této souvislosti nás zajímalo, zda Rada MČ vyvíjí vlastní aktivity v podpoře kvalitního a moderního vzdělávání, například formou ohodnocení kvalitních učitelů, podporou projektového vyučování, propojování jednotlivých škol, atd. Radní v jednobarevném modrém složení ODS však zvolili na zastupitelstvu strategii ne-komunikace. Význam dotazů pokládaných zastupiteli za Stranu zelených byl nedůstojným způsobem snižován a debata o povaze rozpočtu nebyla připuštěna. Je otázkou, zda si ODS uvědomuje, že takto opozici tlačí k politice nulové tolerance, která se nemusí ve výsledku vyplatit nikomu.

     Dalším sporným bodem jednání bylo rozdělení darů z Grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3. Podkladový materiál byl dán k dispozici teprve den před jednáním, navíc odpoledne. Vzhledem ke skutečnosti, že si úřad Městské části zatím neosvojil elektronickou komunikaci a materiály jsou zanechávány fyzicky v útrobách radnice, což je mimochodem zcela nehospodárné z hlediska šetření papírem, seznámilo se mnoho zastupitelů s daným podkladem až těsně před schůzí. A to nestačí. Proč takové způsoby? Možná proto, že se jako houby po dešti začali vyklubávat jednotliví zastupitelé za ODS, ale i za ČSSD, kteří sedí ve správních radách jednotlivých institucí, které podporu získali. A seznam zamítnutých žadatelů? Ten zůstal neveřejný. Tedy přesněji řečeno, pan radní Benda zastupitelstvu roztomile poreferoval, že se mu podklady válejí v jakýchsi koších, v kterých se ne zcela orientuje, a že je tento seznam schopen předložit až po jeho schválení. Nám se to zdálo být až komické. Ne že bychom popírali smysluplnost a prospěšnost některých schválených projektů. Proč ale například získal Palác Akropolis dotaci okolo 1 miliónu korun – nejvíce ze všech žadatelů? Je snad Akropolis nesoběstačná? Neměli by se dotovat spíš (nebo také) menší kulturní projekty, které zatím soběstačné nejsou? A nechyběly pak tyto peníze někde jinde? To jsou otázky, o kterých ODS s nikým debatu nevede. Nebo pan doktor Procházka. Dříve byl členem zastupitelstva se specifickými vztahy k ODS a nyní dostal na svojí ordinaci dotaci 100 000,- Kč. Jistěže nikdo nezpochybňuje jeho vynikající erudici, ale není takových více? Korupcí chronicky prolezlá Viktorie Žižkov, jejímuž bývalému managementu se dnes směje celá republika, obdržela rovněž výpomoc. I v jejích orgánech je člen zastupitelstva – tentokrát za ČSSD. Skoro půl miliónu dostalo občanské sdružení Remedium, které je personálně provázané s ODS přes paní zastupitelku Žmolíkovou. Posledně jmenovaní svou vazbu na jmenované instituce alespoň veřejně oznámili – na náš podnět. Kolik zbylo mlčících? Netvrdíme, že například sdružení Remedium nevykonává prospěšnou práci a že si dotaci nezaslouží. Ale nepříslušela by takto citlivé věci obsáhlejší debata? A nepříslušelo by tomu včasné zveřejnění kompletního seznamu žadatelů včetně odůvodnění zamítnutých projektů? Nemá být samozřejmostí automaticky hlásit propojení jednotlivých zastupitelů  s institucemi požadujícími grantovou výpomoc? A není samozřejmostí s opozicí komunikovat a neshodit otázku rozdělení 6 348 000 Kč ze stolu s tím, že se podklady válejí v koších?

     Konečným potvrzením komunikačního stylu, který ODS prozatím zvolila, byla reakce paní starostky na náš dotaz, jak je možné, že SZ nebyla informována o zřízení komisí MČ a jak je možné, že seznam jednotlivých výborů a komisí a zápisy z jejich jednání nejsou veřejně přístupné, a to ani zastupitelům, svou odpovědí: „Jsme transparentní.“ Obávám se, že představa paní starostky o transparentnosti a představa SZ o tomtéž se dosti liší. Občanští demokraté svým zacházením s opozicí a zejména se Stranou zelených tyto subjekty tlačí k zahájení ostrého opozičního kurzu. Dovolím si tvrdit, že by se sama ODS měla zamyslet nad tím, zda je to žádoucí pro ní samotnou, pro Prahu 3 a zejména pro její mediální pověst. Mohla by se zamyslet nad tím, zde by nebylo rozumnější svoji politiku přehodnotit.

reklama