Projednání nové grantové koncepce P3 se blíží

NázoryProjednání nové grantové koncepce P3 se blíží

Úvodem připomenu jen pár faktů z letošního grantového řízení Dne 3. března 2011 proběhlo jednání výboru zastupitelstva pro správu Grantového a podpůrného výboru MČ P3. Cíl tohoto jednání byl jasný. Provést výběr projektů, kterým bude poskytnuta finanční podpora v celkové částce 14 mil. Kč.

Z 300 žádostí bylo k udělení podpory vybráno 168 projektů , dále 33 žádostí bylo převedeno k projednání o přidělení finančního příspěvku do zdravotně sociální komise a 7 projektů do Nadačního fondu Jaroslava Foglara, který zřizuje MČ P3.

Převod projektů zaměřených na poskytování sociálních služeb vycházel ze základní filosofie přímé podpory klientů z Prahy 3, kterým předmětná organizace službu poskytuje.

Nadační fond Jaroslava Foglara obdržel v letošním roce příspěvek 400 tis. Kč z rozpočtu MČ P3. Tento fond posoudil k podpoře přeřazené projekty se zaměřením na letní dětské tábory, skautskou nebo turistickou činnost.

K postupům a výsledkům podpory přeřazených projektů se budu věnovat v příštím článku, kdy pro čtenáře Kauzy připravím přehled výsledků.

Během vlastního hodnotícího procesu grantů jsem zaznamenala, že většina členů již v březnu při vlastní práci s grantovými žádostmi, podporuje nastavení základních změn v grantovém řízením. Tyto změny jsou nezbytné především v oblasti  strukturovaných informací, pravidel výběru a transparentnosti celého procesu.

Jaký je tedy můj pohled jako představitelky Žižkov [nejen] sobě na ?

Na základě letošního grantového výběru jsme identifikovala mnohé nedostatky „zděděného“ grantového procesu.

Z mnohých uvádím pro ilustraci

  • Z mnohých žádostí nebylo možné vyčíst konkrétní údaje např.: o faktických cílech projektů,
  • Formulář žádosti byl naprosto nedostatečný a jasně nekladl otázky, z kterých by mělo komukoliv kdo si čte projektu plynout jak se projekt bude realizovat, co a koho k tomu organizátor potřebuje, pro kolik osob projekt slouží, kde je žadatel osloví nebo zda už je má, jaké jsou konkrétní výsledky projektu atd…
  • Nejčastější a nesložitější  problém byl však identifikován především v oblasti předkládaných rozpočtů. Rozpočty byly v mnohých projektech velmi obecné, uvedeny 2-3 položkami. Neobsahovaly jednotkové ceny čehokoliv, natož honorářů, kusů, služeb. Nejvíce mi utkvěly v paměti rozpočty několika kulturních akcí např. s  položkou na služby PR a propagace  v jedné částce 900 tis. Kč. Žádné jiné údaje co se za tyto peníze udělá nejsou uvedeny. Podobné částky s podobnou charakteristikou byly hned v několika projektech.

Nutno říci, že sami žadatele nesou minimální vinu na nedostatečném zpracovaní žádostí. Je to věcí pravidel současně nastaveného grantového procesu, který nepožaduje po žadatelích konkrétní fakta.

Sama si osobně nedovedu představit jak probíhal na základě takto nedostatečně stanovených pravidel pro napsání projektu, výběr podaných žádostí v minulých letech. Formálně navržená žádost neobsahující otázky na konkrétní odpovědi k realizaci projektu, nejasná kritéria výběru a hodnocení, vytvářela v minulých letech velké pole nespokojenosti z řad realizátorů projektů, poskytovatelů sociálních služeb, školství a jiných organizací a také samozřejmě představitelů opozice. Naprosto netransparentní výběr byl mnohokrát kritizován na zastupitelstvu nebo v tisku.

Za tento postupu nese plnou odpovědnost minulé vedení radnice, které v minulých letech formovalo výběr-nevýběr projektů. Stačí se podívat do výsledků minulých let, které projekty získávaly pravidelně největší podporu.

Nově zpracovaná koncepce grantové podpory, by tedy měla přinést zcela konkrétní a transparentní kritéria pro psaní projektů, jejich hodnocení a výběr. Návrh bude projednán v úterý 13.9. 2011. Po tomto datu budeme všichni mít jasnou představu, zda naplňování svého volebního programu myslí TOP 09 vážně a jaké přinese ovoce její spolupráce s ODS.


Související články

Praha 3 rozdělila granty za 14 milionů korun

Městská část Praha 3 rozdělila na grantech pro kulturní, sportovní, volnočasové a další projekty 14 milionů korun. Z rekordních třech stovek žádostí o podporu tak rada městské části a zastupitelé na návrh Výboru pro správu Grantového a podpůrného fondu Zastupitelstva MČ Praha 3 vyhověli celkem 169ti žadatelům.pokračování
reklama