Zdaleka jsme nedosáhli motoristického boomu?!?

NázoryZdaleka jsme nedosáhli motoristického boomu?!?

Radní a předseda ODS na Praze 3 Pavel Hurda nás v dubnových Radničních novinách v článku „Zóny placeného stání fungují. A co dál?“ informoval, že jsme ještě zdaleka nedosáhli motoristického boomu. Studie zpracované pro Prahu 3 to prý dokazují. Trochu jsem se lekl. Žižkovská radnice prognózuje globální socio-ekonomické trendy na desetiletí dopředu! Nikoli. Pouze nám tím říká, že s nastíněným trendem souhlasí a hodlá ho podporovat.

 Intenzita provozu každoročně stoupá, podle statistik připadalo v roce 2006 na jeden osobní automobil asi 1,93 obyvatele. Praha tak již několik let předstihuje i nejmotorizovanější západoevropská velkoměsta, kde se stupeň automobilizace obvykle pohybuje v hodnotách jeden osobní automobil na 2,1 až 2,3 obyvatele. Sám bych tento pro Prahu nepříznivý poměr nepřičítal špatné úrovni veřejné dopravy. Místní radnice ovládané ODS jsou však automobilové dopravě nakloněny, také proto žižkovská radnice chystá učinit onen „druhý krok“ a investovat do stavby podzemních garáží z kapes daňových poplatníků (v příštích deseti letech přes 220 milionů).
Pavel Hurda také píše, že výstavba podzemních garáží „vyčistí“ ulice od přibývajících automobilů. To je nesmysl, je to přesně naopak. Pokud vytvoříme parkovací místo pod zemí a na povrchu neučiníme další dodatečná opatření, pak lze předpokládat, že dojde nejen ke zvýšení intenzity provozu, ale i k navýšení počtu parkujících automobilů. Odborníci mluví o tzv.dopravní indukci (více např. v knize Řízení poptávky po dopravě jako nástroj ekologicky šetrné dopravní politiky)
K přesouvání parkovacích míst pod zem se radnice nechystá. V souvislosti s výstavbou podzemních garáží na Jiřího z Poděbrad sice loni v létě slíbila 100 míst na povrchu zrušit a částečně tak kompenzovat negativní dopady stavby (v podzemí má vzniknout přes 400 míst.) Projekt se však ani nezačal připravovat. Radnici za to v rámci územního řízení kritizuje i Odbor ochrany prostředí MHMP (viz zápis z Výboru pro územní rozvoj z 8.4.2008, str.19).  
Když chce ODS za veřejné prostředky stavět podzemní garáže, musí si vybrat – buď tím bude chránit veřejný prostor a životní prostředí, nebo navyšovat počet míst pro parkování. Samozřejmě, i kompromis je možný, ale kompromisy nebývají nejlepším řešením. Každý takový kompromis totiž vytáhne další miliony z obecních peněz, protože nové parkovací místo v podzemních garážích se tím notně prodraží.
Způsob řešení problémů s dopravou leží v odpovědi na otázku, zda si přejeme aby motoristický boom dále pokračoval. Za sebe říkám, že ne.      
 
Ondřej Rut
autor je zastupitel MČ Praha 3 za Stranu zelených
 
Pozn: Tento článek byl ve zkrácené podobě nabídnut k otištění do Radničních novin, redakční rada jej však bez zdůvodnění odmítla zveřejnit. 
 
reklama