Zpráva o prvních třech měsících klubu Žižkov (nejen) sobě v Zastupitelstvu MČ Praha 3

NázoryZpráva o prvních třech měsících klubu Žižkov (nejen) sobě v Zastupitelstvu MČ Praha 3

O obsazení výborů a komisí, o novém statutu Radničních novin, o záchraně Nákladového nádraží před bagry, o chystaných změnách v pravidlech privatizace, o osudu lávky nad Žižkovem a bezpečných přechodech se dozvíte v přehledné zprávě, kterou si můžete přečíst zde:

Vážení, přijměte prosím poděkování za podporu ve volbách a zde níže i první čtvrtletní souhrn naší činnosti. Pomalejší rozjezd je dán dlouhým (sedmitýdenním) vyjednáváním o koalici. Totiž vyjednáváním mezi ODS a TOP 09 o tom, kdo bude mít kde navrch, abych byl přesnější.
 
1/ Po vleklém vyjednávání o koalici a zápas o členství v jednotlivých výborech a komisích (vypadá pro neznalé jako prebendy, ve skutečnosti je to samozřejmě zadarmo a jde hlavně o to, pokusit se v těchto orgánech něco prosadit) jsme jako koalice zastoupeni ve všech těchto zřízených orgánech. Zástupce máme vždy jednoho.
 
2/ Připravili jsem návrh nového Statutu Radničních novin, který 19.1. redakční rada RN projednala. Návrh počítal se začleněním kodexu pro vydávání radničních periodik od OS Otevřete a OS Oživení. Při vypracovávání návrhu jsme vycházeli jednak z programu koalice ŽNS, jednak ze srovnávání Radničních novin P3 s okolními periodiky (byl jsem osobně na MČ Praze 2 a 8 konzultovat) a jednak z našich neblahých zkušeností se stávající podobou. Návrh nakonec přijat nebyl, povedlo se ale odstranit ze Statutu klauzuli o tzv. apolitičnosti, která bránila uveřejňování polemik.
 
3/ Připravili jsme dopis ministru kultury ve věci záchrany budovy Nákladového nádraží Žižkov a podařilo se nám jej odeslat s podpisy všech 16 opozičních zastupitelů, což je první velká společná akce opozice, o jejíž jednotu se snažíme. V této věci jsme zároveň založili OS Tady není developerovo, které se bude účastnit všech stavebních a dalších řízení v naší MČ, což OS ŽNS z předmětu své činnosti nemůže. Předsedou OS TND byl zvolen Tomáš Mikeska, s nímž na úsilí o záchranu také spolupracujeme. Bylo již domluveno, že v této věci vznikne petice adresovaná opět ministrovi kultury.
 
4/ V bytové problematice zatím nebyla svolána příslušná komise, která může navrhnout změny v pravidlech privatizace. Podle informace, kterou jsem urgoval u vedení komise, se tak stane během „několika týdnů“. Předpokládám, že budeme (tak jako v případě Statutu Radničních novin) vyzváni k formulaci jejich změn, což máme v zásadě na základě našeho programu již připraveno. Vedle toho se naši zastupitelé zasadili o snížení nájemného pro obyvatele v Lupáčově ulici a také upozornili na další případ nebezpečných azbestových vložek tamtéž.
 
5/ Co se týče výstavby lávky mezi Parukářkou a Vítkovem a petice k tomu podané 14. září 2010, z iniciativy našeho klubu zastupitelů byla věc projednána na výboru pro územní rozvoj, kde bylo koaliční většinou proti hlasům nás a ostatní opozice 4:3 rozhodnuto projekt nezamítnout, ale odpovědět petičnímu výboru dopisem, v němž se v zásadě bude pravit: dokumentace je již zpracovaná, projekt tedy není třeba zastavit, protože se v něm nekoná, zamítnout jej ale MČ nepokládá za moudré s ohledem na budoucnost.
 
6/ Ve středu 26.1. bude novému vedení radnice MČ Praha 3 předána analýza zpracovávající data z průzkumu bezpečných cest do školek v MČ Praha 3 (konaném v září za účasti četných dobrovolníků především ze Strany zelených, ale i nečetných jednotlivců z OS ŽNS) s výzvou k nápravě. Stejný dokument předložíme prostřednictvím našeho zástupce také v dopravní komisi.
 

 
 


Související články

Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva MČ + PROGRAM

2. zasedání Zastupitelstva městské části se koná dne 21. 12. 2010 od 15:00 hodin ve velkém sále hotelu Amedia Hotel Theatrino, Bořivojova 53, Praha 3. Jednání je veřejné.pokračování

Opoziční zastupitelé Prahy 3 vybízejí ministra kultury, aby vyhlásil Nákladové nádraží Žižkov kulturní památkou

Nyní se rozhoduje o budoucí tváři Prahy 3. Bude místo nákladového nádraží nové developerské rejdiště a zahltí nás tisíce dalších aut? Všichni opoziční zastupitelé jsou proti. Přinášíme jejich prohlášení. pokračování
reklama