Diskuse

Mimořádné zastupitelstvo o Klinice skončilo dříve, než začalo

Vložit nový příspěvek

Občané a občanky se mohou vyjádřit i k návrhu programu

9.3.2016 12:20 vložil Bohumil Čáp

Dobrý den,
zákon č. 131/2000 Sb. – Zákon o hlavním městě Praze bod d) Občan městské části, který dosáhl věku 18 let, má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva městské části v souladu s jednacím řádem svá stanoviska.

Toto může jednací pouze zpřesnit, nikoliv popřít.

Snaha paní starostky interpretovat čl. 7 bod 5 jednacího řádu
"Občané městské části Praha 3, kteří dosáhli věku 18 let a nejsou členy Zastupitelstva, mohou na zasedání Zastupitelstva vyjadřovat svá stanoviska k projednávanému bodu programu." tak, že se právo vystoupit nevztahuje na projednávání návrhu programu, neboť ten není součástí programu, neobstojí, neboť by pak podle čl. 5 bod 1 jednacího řádu "Na jednání Zastupitelstva se jedná jen o věcech, které byly zařazeny na program a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví Zastupitelstvo souhlas." nemohl být návrh programu projednáván vůbec.

Starostka tak porušila zákonné právo občanů a občanek vyjádřit své stanovisko.


Reagovat  Reagovat s citací


Vložit nový příspěvek

reklama