Diskuse

Proč se nesmí chodit přes Krejcárek?

Vložit nový příspěvek

Proč že zakázali ty cyklisty?

10.5.2018 13:51 vložil David

1) Z veřejně dohledatelné nájemní smlouvy mezi Stomeovými a MČ P3 plyne, že zodpovědnost za všechny úrazy při činnostech návštěvníků měla MČ P3 jako nájemce. Jak je tedy možné, že by za zranění cyklisty odpovídal vlastník, jak je v článku uvedeno?
Tou smlouvou svou povinnost přenesl na nájemce.
2) Cyklotrasa tam byla vyznačena již v 90 letech, pravděpodobně Klubem českých turistů, čemuž by odpovídalo její na Pražský systém značení cyklotras archaické číslování. Tedy proznačena byla dávno před tím, než byl pozemek navrácen Stomeovým a pronajala si jej MČ P3, která spolu se Stomeovými v nájemní smlouvě na stávající provoz cyklistů jaksi "pozapomněla".
3) Vlastnictví pozemku je věc jedna, vlastnictví (správcovství) komunikace věc druhá. Pokud vím, tak v daném případě nebylo určeno.

Mám tak trochu pocit, že zakázat průjezd cyklistů, který je zde je již historicky, avšak majitelé i MČ P3 jej "objevili" teprve když byli osloveni Magistrátem při obnově značení, není asi možné Magistrátu zcela zazlívat.

Docela by mne zajímalo, jak je to s ostatními argumenty, zde uvedenými :o) Nicméně mi připadá, že brát uživatele parku, vč. cyklistů, kteří nemají jiný bezpečný průjezd, jako rukojmí, není moc taktické ani od jedné strany.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Proč že zakázali ty cyklisty?

24.5.2018 22:10 vložil Karel Světlík

Vážený pane Horatiusi,
Ad 1) Vaše reakce vychází patrně z dodatku smlouvy: "4. Čl. V. Smlouvy se doplňuje o odst. 6 tohoto znění:
„Pronajímatelé nenesou odpovědnost za škody na zdraví či majetku, které by v prostoru pronajatých pozemků vznikly třetím osobám v souvislosti se zde vykonávanými aktivitami veřejnosti včetně volného pohybu psů nebo vadami schůdnosti komunikací. “

Tímto dodatkem se majitelé snažili snížit riziko dopadu vlastní zodpovědnosti. Ovšem touto nájemní smlouvou nepřebrala MČ P3 pozemky do správy a majitelé tedy byly stále vystaveni riziku případné žaloby.

Ad 2) Kdy byla vyznačena cyklotrasa nevím. Nevědí to ani majitelé, protože jim to nikdo při navracení pozemků ani později neoznámil. Pravděpodobně to přesně nevíte ani Vy. Pokud k tomu neexistuje žádný oficiální dokument ani souhlas někdejšího vlastníka, tak nelze tvrdit, že toto vyznačení má nějakou právní váhu.

Ad 3) Vlastnictví pozemků, přes které Magistrát hl. m. Prahy vede cyklotrasu je zcela jasné. Nikdo jej nezpochybňuje. Zajímalo by mě, odkud máte informace o tom, že vlastnictví (správcovství) komunikace v tomto případě nebylo určeno. Podle mých informací se totiž vlastnictví komunikace vůbec neurčuje, ale je dáno zákonem. To je ovšem odbočka od tématu, protože na tomto pozemku se místní komunikace nenachází a nikdy nenacházela. Kdyby tomu tak bylo, tak by na zařazení takové komunikace muselo existovat správní rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu. Pokud by se zde měl nacházet chodník (jehož přesnou definici však ani zákon o pozemních komunikací nezná), tak by se opět mohlo jednat pouze o místní komunikaci nebo její součást (§12 odst.4 zák.č.13/1997Sb. ). V případě, že je zde účelová komunikace, tak všechna práva, povinnosti a zodpovědnost přísluší majitelům pozemků, neboť je jeho neoddělitelnou součástí.


Reagovat  Reagovat s citací


Discgolf

23.4.2018 20:15 vložil Bohdan Bílem

Jak to bude s návštěvou discgolfoveho hřiště?


Reagovat  Reagovat s citací


veřejné prostranství

23.4.2018 11:06 vložil ZOmB

Mohl bych požádat autora o doplnění pohledu na tyto pozemky z pohledu zákona o obcích a veřejného prostranství? Veřejný park jím bezpochyby je (dle zákona rozhoduje skutečný stav) a nikdo nikomu nemůže vstup zakázat. Existuje instuitut veřejného prostranství, který je definován v zákoně o obcích č 128/2000 Sb. v par 34 kde je uvedeno, že "veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru". Při definici není podstatné, kdo je vlastníkem pozemku. Dále existuje vyjádření ÚS který řekl, že „prostor splňující zákonné znaky veřejného prostranství je veřejným prostranstvím ex lege“, stačí tedy historický charakter a tak prostor splňující znaky veřejného prostranství je podle judikatury Ústavního soudu (Pl. ÚS 21/02) veřejným prostranství ze zákona.
…..Je tedy zákaz vstupu na daný pozemek veřejného prostranství porušením zákona?


Reagovat  Reagovat s citací


Re: veřejné prostranství

23.4.2018 13:47 vložil Lauer

A je to důležité? Vlastník toho pozemku na nikoho kdo tam chodí policii neposílá. Celá ta jeho snaha je v podstatě jen apel na magistrát, aby jej konečně začali brát vážně.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: veřejné prostranství

24.4.2018 09:45 vložil zdena

To je p řece nespravedlivý zákon asi z doby komunismu


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: veřejné prostranství

25.4.2018 18:46 vložil Lenka

Pan prezident Havel udělal dobře že se v r. 1989 naštval a komunismus vyhnal.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: veřejné prostranství

26.4.2018 23:20 vložil Karel Světlík

Vážený pane ZOmBe,
na základě rozhovoru se spolumajitelem vím, že zmíněné pozemky nejsou vedeny jako "veřejný park". V katastru nemovitostí najdeme: "Způsob využití: zeleň, Druh pozemku: ostatní plocha". Nedomnívám se tedy ani, že by šlo o veřejné prostranství.


Reagovat  Reagovat s citací


Vložit nový příspěvek

reklama