Diskuse

Proč se nesmí chodit přes Krejcárek?

Vložit nový příspěvek

veřejné prostranství

23.4.2018 11:06 vložil ZOmB

Mohl bych požádat autora o doplnění pohledu na tyto pozemky z pohledu zákona o obcích a veřejného prostranství? Veřejný park jím bezpochyby je (dle zákona rozhoduje skutečný stav) a nikdo nikomu nemůže vstup zakázat. Existuje instuitut veřejného prostranství, který je definován v zákoně o obcích č 128/2000 Sb. v par 34 kde je uvedeno, že "veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru". Při definici není podstatné, kdo je vlastníkem pozemku. Dále existuje vyjádření ÚS který řekl, že „prostor splňující zákonné znaky veřejného prostranství je veřejným prostranstvím ex lege“, stačí tedy historický charakter a tak prostor splňující znaky veřejného prostranství je podle judikatury Ústavního soudu (Pl. ÚS 21/02) veřejným prostranství ze zákona.
…..Je tedy zákaz vstupu na daný pozemek veřejného prostranství porušením zákona?


Reagovat  Reagovat s citací


Re: veřejné prostranství

23.4.2018 13:47 vložil Lauer

A je to důležité? Vlastník toho pozemku na nikoho kdo tam chodí policii neposílá. Celá ta jeho snaha je v podstatě jen apel na magistrát, aby jej konečně začali brát vážně.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: veřejné prostranství

24.4.2018 09:45 vložil zdena

To je p řece nespravedlivý zákon asi z doby komunismu


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: veřejné prostranství

25.4.2018 18:46 vložil Lenka

Pan prezident Havel udělal dobře že se v r. 1989 naštval a komunismus vyhnal.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: veřejné prostranství

26.4.2018 23:20 vložil Karel Světlík

Vážený pane ZOmBe,
na základě rozhovoru se spolumajitelem vím, že zmíněné pozemky nejsou vedeny jako "veřejný park". V katastru nemovitostí najdeme: "Způsob využití: zeleň, Druh pozemku: ostatní plocha". Nedomnívám se tedy ani, že by šlo o veřejné prostranství.


Reagovat  Reagovat s citací


Vložit nový příspěvek

reklama