Diskuse

Proč se nesmí chodit přes Krejcárek?

Vložit nový příspěvek

Re: Proč že zakázali ty cyklisty?

24.5.2018 22:10 vložil Karel Světlík

Vážený pane Horatiusi,
Ad 1) Vaše reakce vychází patrně z dodatku smlouvy: "4. Čl. V. Smlouvy se doplňuje o odst. 6 tohoto znění:
„Pronajímatelé nenesou odpovědnost za škody na zdraví či majetku, které by v prostoru pronajatých pozemků vznikly třetím osobám v souvislosti se zde vykonávanými aktivitami veřejnosti včetně volného pohybu psů nebo vadami schůdnosti komunikací. “

Tímto dodatkem se majitelé snažili snížit riziko dopadu vlastní zodpovědnosti. Ovšem touto nájemní smlouvou nepřebrala MČ P3 pozemky do správy a majitelé tedy byly stále vystaveni riziku případné žaloby.

Ad 2) Kdy byla vyznačena cyklotrasa nevím. Nevědí to ani majitelé, protože jim to nikdo při navracení pozemků ani později neoznámil. Pravděpodobně to přesně nevíte ani Vy. Pokud k tomu neexistuje žádný oficiální dokument ani souhlas někdejšího vlastníka, tak nelze tvrdit, že toto vyznačení má nějakou právní váhu.

Ad 3) Vlastnictví pozemků, přes které Magistrát hl. m. Prahy vede cyklotrasu je zcela jasné. Nikdo jej nezpochybňuje. Zajímalo by mě, odkud máte informace o tom, že vlastnictví (správcovství) komunikace v tomto případě nebylo určeno. Podle mých informací se totiž vlastnictví komunikace vůbec neurčuje, ale je dáno zákonem. To je ovšem odbočka od tématu, protože na tomto pozemku se místní komunikace nenachází a nikdy nenacházela. Kdyby tomu tak bylo, tak by na zařazení takové komunikace muselo existovat správní rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu. Pokud by se zde měl nacházet chodník (jehož přesnou definici však ani zákon o pozemních komunikací nezná), tak by se opět mohlo jednat pouze o místní komunikaci nebo její součást (§12 odst.4 zák.č.13/1997Sb. ). V případě, že je zde účelová komunikace, tak všechna práva, povinnosti a zodpovědnost přísluší majitelům pozemků, neboť je jeho neoddělitelnou součástí.


Reagovat  Reagovat s citací


Vložit nový příspěvek

reklama