Vláda rozhodla, že budova NNŽ bude sloužit kultuře

Vláda rozhodla, že budova NNŽ bude sloužit kultuře

Vláda přijala dne 3. února 2016 usnesení č. 81 k Plánu implementace Státní kulturní politiky na léta 2015 až 2020. V části 2.2.1 Plán implementace obsahuje úkol přenést sídlo Národního filmového archivu na Nákladové nádraží Žižkov (po převodu majetku na Ministerstvo kultury), rok plnění 2016 – 2018. V plánu schváleného vládou je také umístění dalších státních a ostatních kulturních organizací na Nákladové nádraží, např. společné expozice kamenosochařství Národního muzea a Hlavního města Prahy.

Národní filmový archiv chce společně se Státním fondem kinematografie do čelní administrativní budovy NNŽ umístit své aktivity využívané širokou veřejností – studovny, knihovny, výstavními sály. V čelní budově bude také provozováno archivní kino Ponrepo. Vyšší podlaží budovy pak budou sloužit jako odborná pracoviště a administrativní zázemí. Filmy na nádraží se uchovávat nebudou, ty zůstanou v nově vybudovaných depozitářích mimo Prahu.

Toto vládní usnesení nesouvisí s plánovanou výstavbou v severní části areálu NNŽ, týká se pouze využití památkově chráněné funkcionalistické budovy. Na úterý 16.2.2016 je navíc plánováno mimořádné zastupitelstvo MČ Praha 3, které má právě řešit situaci kolem Nákladového nádraží.

Zdroje: http://tadynenideveloperovo.cz a www.praha3.cz
Usnesení vlády č. 81 k Plánu implementace Státní kulturní politiky na léta 2015 až 2020

Diskuse

Hm Radek 12.2.2016 00:39
Re: Hm Jan 9.3.2016 22:53

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


reklama