Boj proti záměru postavit velkokapacitní garáže na pozemku ZŠ Jarov, ul. Pod Lipami a V Zahrádkách

Boj proti záměru postavit velkokapacitní garáže na pozemku ZŠ Jarov, ul. Pod Lipami a V Zahrádkách

Vážení přátelé, obracíme se na Vás s prosbou o pomoc. Na jaře letošního roku jsme byli se zděšením svědky toho, jak na školní zahradě Základní školy Jarov v sousedství ulice Pod Lipami v Praze 3 velký bagr ničí stromy a keře a hloubí několik obrovských jam, které ještě týž den narychlo zasypal. Bylo nám sděleno, že jde o geologický průzkum a že na daném místě ve školní zahradě budou vybudovány podzemní garáže.

Zděsilo nás to.
Školní zahradu vybudovali za první republiky naši předkové a po dlouhá léta byla okrasou a chloubou našeho Jarova. V desítkách stromů a keřů hnízdili ptáci (strakapúdi, žluvy, pěnkavy a další), skákaly veverky a dole pod nimi pobíhali ježci. Stromy a keře na jaře krásně kvetly. V posledních letech zahrada zoufale pustne. Jsme přesvědčeni, že záměrně. Někdo na Úřadu MČ Praha 3 dostal totiž v pravdě šílený nápad školní zahradu zničit a vybudovat na ní nikoli podzemní, ale nadzemní garáže s kapacitou až 270 parkovacích míst. Že tím zničí nádherný kus Jarova? Že děti se cestou do školy a ze školy budou muset proplétat mezi jedoucími auty? Že zde bude hluk a smog? To je těmto lidem, kteří se na majetek patřící obci třesou jako vyhladovělá zvěř, úplně lhostejné.Ze zoufalství jsme založili občanské sdružení Za evropský Jarov a veškerý svůj volný čas věnujeme tomu, abychom tento barbarský záměr zastavili.

ÚMČ Prahy 3 si již nechal vypracovat architektonickou studii ve čtyřech variantách, jak by měly garáže vypadat, studie je přístupná veřejnosti na Odboru územního rozvoje MČ Praha 3.Oslovili jsme radnici a zúčastnili se dvou jednání s místostarosty naší obce. Jednání byla velmi korektní a slušná z obou stran. Byli jsme ubezpečeni, že nejde o víc než o studii, že o výstavbě garáží dosud není zdaleka rozhodnuto, že můžeme být klidní a že se znovu sejdeme na jaře 2008. Nyní jsme se zděšením zjistili, že nám místostarostové lhali. Pouhý měsíc po našem jednání na radnici se v návrhu rozpočtu MČ Praha 3 na rok 2008 objevila částka 6,5 milionů korun na zpracování projektové dokumentace k výstavbě garáží na zahradě Základní školy Jarov. Tímto bezprecedentním jednáním radnice jsme zděšeni, protože jde o otevřené lhaní občanům Prahy 3 a o snahu investovat do zrůdného projektu za jejich zády. Proti výstavbě garáží se vyslovilo zatím přes tisíc občanů, jejichž podpisy jsme shromáždili.

Moc Vás prosíme: Pomozte nám! Seznamte se s problematikou tohoto případu, pište o něm, informujte veřejnost o cílech a praktikách ÚMČ Praha 3. Pomozte
nám, prosím, zastavit plánované zničení desítek stromů a keřů a likvidaci původního ducha našeho Jarova, který je dnes chráněnou památkovou oblastí.
Děkujeme vám!

Za občanské sdružení Za evropský Jarov

Mgr. Mirjam Šimková

Ing. Libuše Havlíčková

Ing. Eva Reischlová

PhDr. Jan Šulc

Petr Felenda

Příloha: Dopis paní starostce Prahy 3 a ostatním představitelům radnice

reklama