I v Praze 3 kampaň ODS za veřejné peníze

I v Praze 3 kampaň ODS za veřejné peníze

Radnice Prahy 3 si zaplatila celostránkový inzerát v pražské příloze DNES. Inzerát hovoří o investicích do škol, služeb seniorům, parku v srdci Prahy, nových parkovacích místech, digitálních přenosech v Aeru a kamerách pro strážníky. Vše výše jmenované včetně inzerátu samotného hrazeno z veřejných peněz z rozpočtu Prahy 3. Cena inzerátu při základní ceně 72 Kč za sloupec a milimetr byla asi 150 tis. Kč plus DPH.

Citace politiků vložených do textu usvědčují radnici z použití veřejných peněz k úhradě nákladů, které si měla platit politická strana sama. Citováni byli Matušek dvakrát, Šandová jednou, Jungwirth třikrát, Sladkovský jednou, Pecha dvakrát, Vranová dvakrát, Hurda jednou. Všichni bez výjimky kandidáti do zastupitelstva Prahy 3 případně do pražského magistrátu. Všichni na předních volitelných místech a bez výjimky z ODS.

Zneužití cizích peněz ve vlastní prospěch je podle mého názoru zpronevěra, defraudace. Vážení čelní představitelé žižkovské ODS, vraťte prosím peníze, které jste použili na svoji vlastní prezentaci, zpátky do žižkovského rozpočtu. O náklady se můžete rozdělit například podle počtu citací. Zaplaťte ale ze soukromé kapsy, a ne z peněz městské části.


  


Související články

A kolik přispěl developer?

Developeři se musejí podílet na úhradě nákladů na postavení veřejné infrastruktury, které svými soukromými investicemi vyvolají.pokračování

Pohled na rozpočet Prahy 3

Rozpočet Prahy 3 na rok 2010 je deficitní. Příjmy činí 1169 mil. Kč, výdaje 1218 mil. Kč a deficit 49 mil. Kč. Deficit je pokryt zapojením zůstatků z minulých let. Více než 100 mil. Kč z vybraného nájemného z obecních domů radnice převádí do obecního rozpočtu. Rizikem pro budoucnost je vysoký strukturální deficit rozpočtu Prahy 3. pokračování
reklama