Rozšířená verze ankety: Co nám strany chystají? Odpovídají Věci veřejné

Rozšířená verze ankety: Co nám strany chystají? Odpovídají Věci veřejné

Při přípravě tištěné Kauzy3 jsme oslovili ODS, ČSSD, koalici Žižkov (nejen) sobě, stranu Věci veřejné, TOP 09 a KSČM. Všem jsme položili stejné otázky a stanovili stejný rozsah pro odpovědi. Otázek jsme měli víc, než kolik jsme mohli otisknout, a proto na webu postupně zveřejňujeme doplňkové odpovědi. Jediná ODS bohužel neodpověděla. Odpovědi ostatních stran budeme uvádět ve stejném pořadí jako jsou řazeny v časopise. Každý den jedna strana. Dnes Věci veřejné, odpovídal Pavel Dobeš.

1. Proč jste se připojili/nepřipojili ke Společnému prohlášení ke komunálním volbám?
Věci veřejné věří, že radnice má povinnost být otevřená, transparentní a bojovat proti korupci, takže Společné prohlášení považujeme za naprosté minimum, jak by se radnice měla chovat.

2. Souhlasili byste s přizváním odborníků do grantové komise s právem hlasovat o přidělení grantů?
Věci veřejné mají zájem zařadit odbornou veřejnost do procesu přidělování grantů města a nejen tam. Dále máme zájem zařadit zástupce veřejnosti do redakční rady Radničních novin a dalších veřejných institucí.
 
3. Jakými konkrétními kroky chcete prosazovat zásady vašeho celostátního politického programu na komunální úrovni?
Program Věcí veřejných je v souladu s koaliční smlouvou současné vlády ČR. Máme zájem propojit přípravy reforem nejen s národní úrovní, ale rovněž s úrovní Magistrátu hl. m. Prahy. U zbytečných zákonů, jejich novel a nařízení, navrhneme našim poslancům v Parlamentu ČR jejich zjednodušení nebo zrušení, abychom mohli lépe pracovat na komunální úrovni.
 
4. Kde je největší problém při privatizování bytů na Praze 3?
Největší problém vidíme v nekoncepčnosti prodejů bytového fondu. Je třeba, aby občané dostali jasnou informaci, kdy se chystá privatizace jejich bytu, za jakých podmínek a jakou cenu. Tyto podmínky se nesmí v průběhu času měnit a v do roku 2014 si ponechat v bytovém fondu jen malometrážní byty pro startovací bydlení a  podporu sociálního bydlení. 
 
5. Proč jsou podle vás byty občanům na Praze 3 privatizovány za nejvyšší cenu v Praze?
Důvodem je současné vedení radnice, které chce byty prodávát za výrazně vyšší cenu než například na městských částech Praha 2 nebo Praha 6.
 
6. Budete při své práci spolupracovat s neziskovými organizacemi jako např. Transparency international, Oživení, Arnika, AutoMat, Besip a Pražské matky?
Věci veřejné jsou stranou přímé demokracie. Tento princip má největší uplatnění právě na komunální úrovni, kde zapojení a spolupráce s občanskými sdruženími považujeme za přirozenou.
 
7. Má být náměstí J. z  Poděbrad poddolováno a vystavěny zde podzemní garáže za 700 milionů, jak to naplánovaly minulá a současná radnice?
Podzemní garáže na Jiřího z Poděbrad musí odpovídat možnostem dopravní obslužnosti a reálné ceně projektu. Městská část by měla tento projekt realizovat formou PPP projektu. 
 
8. Nezdá se vám, že v Praze 3 je upřednostňována automobilová doprava před pěší a cyklistickou dopravou?
Věci veřejné chtějí podporovat cyklistickou dopravu. Vždy je ovšem při plánování nutné dbát na bezpečnost cyklistů a cenu výstavby cyklostezek.
 
9. Jak se stavíte k záměru vybudovat na Pražačce sociální byty místo stávajícího kempu v době, kdy radnice jiné domy vhodné pro sociální byty levně prodává?
Věcí veřejné mají zájem zachovat stávající kemp a okolní volnočasové aktivity. Pro sociální byty chceme využit malometrážní byty v současném fondu městské části. Tato variant bude významně levnější a zachováme tak již dnes velmi řídkou zeleň na městské části Praha 3.
 
10. Jak vnímáte nápad propojit Parukářku a Vítkov visutou lávkou pro pěší?
Výstavbu visuté lávky nepodporujeme s ohledem na její cenu na úkor přínosu pro městskou část.
 

A ještě rekapitulace otázek z tištěné verze Kauzy3

1. Proč se ucházíte o politickou moc na Praze 3? Jaké máte politické cíle?
Komunální politika významně ovlivňuje kvalitu života v naší městské části. Osobně se jí věnuji od roku 2003 a nechci jen mlčky přihlížet nebo lamentovat, jak je to špatné a jak to nefunguje. Mám zájem nabídnout své nadšení a znalosti k zlepšení komunální politiku v Praze 3 a to zejména v oblasti přípravy rozpočtu městské části, elektronizace služeb a zapojení občanů do rozhodovacích procesu v otázkách rozvoje městské části Praha 3.
 
2. Koho budete nominovat na funkci starosty MČ Praha 3?
Politická strana Věci veřejné nominuje na starostu Prahy 3 Mgr. Pavla Dobeše. 
 
3. Které strany považujete za potenciálně největší koaliční spojence pro práci v zastupitelstvu a s kým si naopak spolupráci nedovedete představit?
Věci veřejné si nedovedou představit spolupráci s Komunistickou stranou Čech a Moravy a také s jinou extrémistickou stranou, např. DSSS. 
Naopak o možné spolupráci budeme jednat se všemi demokratickými stranami, kde hlavním kritériem možné spolupráce je splnění co největší části volebního programu. Dále budeme požadovat splnění v programovém prohlášení „Sedmi bodů společného prohlášení politických stran a občanských iniciativ v Praze 3“ 
 
4. Považujete stávající praxi, kdy je majetek městské části převáděn na obecní akciové společnosti, za dobrou a transparentní formu správy obce?
Věci veřejné zastávají názor, že vlastníci bytů jsou ti, kteří se vždy nejlépe a nejlevněji postarají o rekonstrukci svého bytu případně domu, proto je třeba bez průtahu dokončit privatizaci bytové fondu.
 
5. Kapacita mateřských školek je plně obsazena a řada dětí se do nich tento školní rok nedostala. Jak chcete řešit problém MŠ?
Věci veřejné mají zájem o co největší rozšíření metody PPP projektů, kde městská část bude spolupracovat se soukromými subjekty. Budeme podporovat, aby radnice vytipovala pozemek pro možnost výstavby nové mateřské školy s ohledem na demografický vývoj v městské části.
 
6. Co podle vás nejvíce schází stávající podobě Radničních novin?
Radniční noviny mají být prioritně informační a společensko-kulturní médium pro občany. Chceme v redakční radě zástupce všech politických stran, které budou  v zastupitelstvu městské části. 
 

Otázky s jednoslovnou odpovědí

7. Může být podle vás komunální politika pravá, nebo levá?
NE
 
8. Chcete, aby možnost privatizovat byla dána všem nájemníkům obecních bytů s regulovaným nájmem?
ANO
 
9. Považujete převádění majetku P3 na obecní akciové společnosti za dobrou a transparentní formu správy obce?
NE
 
10. Jste pro zbourání Nákladového nádraží?
NE
 

Související články

Přijďte diskutovat 11.10. s budoucím starostou Prahy 3

Občanské sdružení Kauza3.cz s podporou nadace OSF Praha pořádá veřejnou diskusi kandidátů na starostu Prahy 3. Svou účast již potvrdil zástupce TOP 09, ODS, Žižkov nejen sobě, Věcí veřejných, ČSSD a KSČM. Úlohy moderátora se zhostí Štěpánka Duchková ve spolupráci s politologem Jiřím Pehe. Vstup je volný.pokračování

Rozšířená verze ankety: Co nám strany chystají? Odpovídá ČSSD

Při přípravě tištěné Kauzy3 jsme oslovili ODS, ČSSD, koalici Žižkov (nejen) sobě, stranu Věci veřejné, TOP 09 a KSČM. Všem jsme položili stejné otázky a stanovili stejný rozsah pro odpovědi. Otázek jsme měli víc, než kolik jsme mohli otisknout, a proto na webu postupně zveřejníme doplňkové odpovědi. Uvádět je budeme ve stejném pořadí jako jsou řazeny v ...pokračování

Rozšířená verze ankety: Co nám strany chystají? Odpovídá koalice Žižkov (nejen) sobě

Při přípravě tištěné Kauzy3 jsme oslovili ODS, ČSSD, koalici Žižkov (nejen) sobě, stranu Věci veřejné, TOP 09 a KSČM. Všem jsme položili stejné otázky a stanovili stejný rozsah pro odpovědi. Otázek jsme měli víc, než kolik jsme mohli otisknout, a proto na webu postupně zveřejňujeme doplňkové odpovědi. Jediná ODS bohužel neodpověděla. Odpovědi ostatních stran ...pokračování
reklama