Změny v zákonech o nájmech, nájemnících a majitelích

Změny v zákonech o nájmech, nájemnících a majitelích

Nájemníci přijdou o část dosavadních výhod. Díky tomu posílí práva pronajímatelů, tedy majitelů bytů či domů. Změna se v praxi dotkne hlavně takzvaných regulovaných nájmů. Poslanci v pátek 10.2. 2011 schválili novelu občanského zákoníku, která má zhruba od letošního září zrušit některá z dosavadních omezení majitelů "regulovaných" bytů. Zákon bude nicméně i nadále zvýhodňovat nájemníky jako slabší stranu smluvního vztahu."Cílem je upravit dosud nevyvážený vztah mezi nájemníky a pronajímateli," říká předseda vlády Petr Nečas (ODS). Vládní návrh připravil ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský (VV). Souhlasilo s ním 100 poslanců, 68 bylo proti.
Návod pro soudy, jak určit nájemné

Novela se zpožděním reaguje i na konec regulovaného nájemného. O tuto nejvýraznější výhodu - výrazně nižší nájemné - přišlo zhruba 400 tisíc domácností už na přelomu roku. Ve většině míst totiž skončilo regulované nájemné. Rozhodla o tom už dřívější sněmovna.

Pouze v Praze, krajských městech (kromě Ostravy a Ústí nad Labem) a větších městech Středočeského kraje (s alespoň 10 tisíci obyvateli) potrvá cenová regulace až do konce roku 2012.

Po konci regulace závisí výše nájmu jen na dohodě mezi majitelem bytu (pronajímatelem) a nájemníkem. Teoreticky není omezena a záleží tak jen na nájemníkovi, na co přistoupí.

Poslanci do návrhu doplnili dvouměsíční lhůtu na to, aby nájemce souhlasil s návrhem majitele na zvýšení nájemného. Pokud pronajímatel v této době nedostane kladnou odpověď, bude se moci do tří měsíců obrátit na soud.

Novela také přináší jasnější pravidla pro rozhodování soudu. Výslovně stanoví, že má vycházet z obvyklé výše neregulovaných nájmů v daném místě a čase - tedy nejen podle lokality, ale i podle kvality bytu.

Majitelům, nájemníkům i soudům má pomoci také cenová mapa nájemného, kterou připravuje ministerstvo pro místní rozvoj. Hotová však bude až na konci února a v první fázi pokryje jen část nemovitostí.
Další výhody padnou po polovině roku

Zmíněný konec regulace se dotkl zatím pouze výše nájmů. Ostatní zvýhodnění nájemníků v těchto bytech zatím trvají dál - nejméně do poloviny roku 2011.

Schválená novela má být účinná "od prvního dne šestého kalendářního měsíce po zveřejnění ve Sbírce zákonů", tedy zřejmě od září nebo října.

Změna pravidel se od stejného data dotkne i bytů, kde samotná výše nájemného zůstane regulována až do konce roku 2012.
Majitel si určí, kdo smí bydlet v jeho bytě

Díky schválené novele se majitel bude moci lépe bránit proti přeplněnosti svého bytu. Nově může požadovat, aby v něm žil jen přiměřený počet osob.

Ve smlouvě si dále může vyhradit právo na souhlas, pokud nájemník bude chtít do bytu trvale přijmout další osoby (kromě manžela, partnera či dětí).

"Pobyt do dvou měsíců je považován za návštěvu a není nutno jej hlásit," upřesňuje Jankovský.
Na vnuky už výhody automaticky nepřejdou

Nájem sice automaticky přejde na nejbližší příbuzné, kteří žili v den smrti s nájemcem v bytě, nově však už nepůjde o vnuky (ledaže by s tím majitel výslovně souhlasil). Právě tato skupina je podle vlády nejvíce zneužívanou pro černý obchod s byty a uměle prodlužuje regulaci nájmů.
Bakalovi nájemníci
    Čtěte také:
Poprvé: Stát má majiteli bytu doplatit regulovaný nájem
Předražených bytů jsou tisíce. Zákopová válka trvá dál
Nájemníci čekali pomoc, poradci je přihráli Bakalovi

Na jiné osoby, které žily v den smrti s nájemcem v bytě, přejde nájem automaticky pouze tehdy, jestliže pronajímatel s jejich bydlením v bytě písemně souhlasil. Vždy musí být splněna podmínka, že osoba, na kterou má nájem přejít, nemá vlastní byt.

Současně novela omezuje dobu takto chráněného nájmu (po smrti nájemníka) na dva roky s výjimkou osob starších 70 let nebo mladších 18 let.
Vstup do bytu jen přes kontaktní osobu

Majitel také získá právo na vstup do bytu v naléhavých případech při dlouhodobé nepřítomnosti a obtížné dosažitelnosti nájemce. Tu by měl nájemník předem oznámit a určit kontaktní osobu, která vstup umožní.

Pouze pokud si takovou kontaktní osobu nezvolí, může do bytu vstoupit majitel sám, a to jen v nezbytně nutných situacích jako je například havárie, nutnost odvrácení hrozících škod a podobně.

Výměna (regulovaných) bytů má být nově možná jen se souhlasem obou majitelů, nejen nájemníků.

V platnosti zůstává povinnost pronajímatele zajistit nájemci náhradní byt, pokud je nájem ukončen z důvodů na jeho straně (zákonem stanovených), stejně jako povinnost zaplatit náklady spojené se stěhováním.


Související články

Videozáznam: Beseda o privatizaci bytů 11.srpna

Přinášíme první část videozáznamu z besedy na téma Privatizace bytového fondu Prahy 3. Beseda proběhla 11.8. od 17,30 h v sále radnice na Havlíčkově náměstí. Sál praskal ve švech a nálada byla výbušná. pokračování

Spravedlivá privatizace je podvod

Existují tři pohledy na privatizaci ze strany občanů Prahy 3.pokračování
reklama