Trocha historie Prahy 3 - Pozdrav z Kostnického náměstí na dobových pohlednicích

Trocha historie Prahy 3 - Pozdrav z Kostnického náměstí na dobových pohlednicích

Jedním ze čtyř hlavních náměstí starého Žižkova je Kostnické náměstí. Není sice náměstím nejstarším, ale bez nadsázky připomíná starosvětskou atmosféru více než jiná místa na Žižkově. Založeno bylo roku 1889 a jako Kostnické se jmenovalo vždy. Název je odvozen od německé Kostnice na Rýně, kde byl souzen a roku 1415 upálen Jan Hus. Svažitý terén náměstí coby nejcharakterističtější atribut celého Žižkova je zde velmi nápadný. Náměstí tak má dvě úrovně – nižší jižní a vyšší severní. Ve středu náměstí je umístěna pravidelná oválná parková plocha se zelení.

 

  

Všechny obrázky tohoto článku jdou zvětšit kliknutím

Kostnické náměstí kolem roku 1901

Kostnické náměstí kolem roku 1901 (obrázek nahoře)
Z dobových pohlednic snadno zjistíme, že tomu tak bývalo vždy. Nejstarší pohlednice (adresovaná překrásnému, málo hezkému ale urozenému a všude váženému panu Johanu Růžičkovi z Poděbrad) zachycuje Kostničák kolem roku 1901. Parková zeleň je upravená, nevzrostlá a protkaná několika chodníčky. Letní idyla a parné počasí je patrné i z černobílé pohlednice. V rohovém domě č.p. 760 na středu pohlednice sídlil Hostinec U Šťovíčků, při pohledu lupou je vidět, že tu čepovali kozla (dnes je tu bar Spirit). Náměstí na tomto snímku už ale vypadá trochu jinak než v roce 1889. Odmyslet si musíme oba rohové domy (č.p. 760 a 776) stojící mezi ulicemi Dalimilovou a Štítného, byly postaveny později.
 

Kostnické náměstí někdy kolem roku 1900 - 1902

Kostnické náměstí někdy kolem 1900 - 1902 (obrázek nahoře)
Druhá pohlednice z let 1900 - 1902 není moc kvalitní. Kostnické náměstí je tu zobrazeno spolu s častějšími motivy pohlednic (radnicí, rozhlednou na Vítkově (tehdy vrchu Žižkově) a reálkou na Sladkovského náměstí (ta je tu ještě bez kostela, i když v popředí už jakýsi základ stojí).
 

Kostnické náměstí kolem roku 1912   Text pohledu 

Kostnické náměstí kolem roku 1912 (obrázky nahoře)
Na třetí pohlednici z roku 1912 najdeme již vzrostlou zeleň a na obou koncích parku stromky.

 

Kostnické náměstí kolem roku 1914

Kostnické náměstí kolem roku 1914 (obrázek nahoře)
Pohlednice z doby někdy kolem roku 1914 nabízí pohled na Kostnické náměstí z druhé strany, stromy jsou daleko zřetelnější a park je v popředí i pozadí pohlednice ozvláštněn dvěma palmami. Idylický obrázek zachycuje korzo několika lidí jižní stranou náměstí. Možná je mezi nimi i pisatel pohlednice pan Boleslav, který slečně Anně Lacinové píše, že až bude hledati perořízek, ať se zeptá paní Lacinové a ta ji poví, kde se nachází.
Kultivovaná cizokrajná zeleň a lidé na korzu dokládají, že Kostnické náměstí mělo mezi žižkovskými náměstími především funkci rekreační a obytnou. Povšimněme si také plotu ohraničujícím zeleň, zřejmě měl chránit vzorně opečovávané prostranství.

 

Kostnické náměstí v roce 1917

Kostnické náměstí v roce 1917 (obrázek nahoře)
Poslední snímek z roku 1917 je značně zkreslující. Rukou nezkušeného retušéra zanikly detaily, zakryla je zelená a modrá barva. Zvlášť při pohledu k nebi, nabývá pohlednice poněkud neskutečného obrazu. Modrou barvou je zamazán i vrcholek lampy.

Dnešní Kostničák je jiný, ale zase ne tolik, abychom jej bezpečně nepoznali. Částečně zachované a dobře známé zábradlí poznáváme na všech pohlednicích. Snad nevyzní příliš troufale přání, aby dnešní reprezentanti obce lépe pečovali o veřejný a parkový prostor nejen na Kostnickém náměstí.


Související články

Žižkov a jeho pomníky

Největší jezdecká socha na světě se tyčí nad Žižkovem a připomíná, že právě tady začala kariéra vojevůdce, před kterým se svého času třásla celá Evropa. Jméno Jana Žižky ostatně žije především v názvu obce, města či pražské čtvrti, čímž vším Žižkov postupně byl. Všechno však mohlo dopadnout také úplně jinak – Žižkov se vlastně měl ...pokračování

Žižkov před 125 lety

Dnem 15. května 1881 je datováno privilegium císaře Františka Josefa I., kterým povyšuje „Naši věrnou osadu Žižkov v Našem království Českém“ na město. Tomuto památnému dni však mnohé předcházelo.pokračování

Žižkovští starostové

Dodnes můžeme na žižkovské radnici obdivovat galerii obrazů zachycujících tváře důstojných mužů – nejvyšších představitelů obce, v jejímž čele po léta stáli. Ač lidé nesporně různí, jedno je nezpochybnitelné: pod jejich vedením Žižkov vzkvétal. Prvním starostou samostatné žižkovské obce se roku 1876 stal stavitel Karel Hartig (1833–1905), osobnost, ...pokračování

Žižkovská náměstí

Dnes, kdy Žižkov už stavebně a komunikačně zcela splynul s Prahou, si asi jen málokdo uvědomí, že ještě na konci 19. století sám patřil mezi největší česká města. Mimo jiné o tom svědčí jeho dvanáct náměstí. V jejich pojmenováních můžeme najít nejen odezvu slavné české minulosti a našich velkých osobností, které si Žižkované ve svém městě rádi ...pokračování

Žižkovské katolické chrámy

V dobách již dávno minulých směřovaly kroky katolických věřících z ostatně jen řídce obydleného území dnešního Žižkova za duchovní potravou do pražských chrámů, především do kostela sv. Jindřicha na Novém Městě pražském, kam patřilo farností. Ten byl Žižkovany zvláště oblíben a vážen ještě i dlouho potom, co se Žižkov mohl chlubit kostely ...pokračování

Národní památník na Vítkově

Na samém počátku husitské revoluce, na jaře roku 1420, vyhlásil papež proti kacířským Čechám první křížovou výpravu, do jejíhož čela se postavil sám král Zikmund. Tento Čechy odmítaný dědic trůnu zamířil ku Praze, aby přímo v srdci království zničil odbojné husity. Během května a června shromáždil na 80 tisíc křižáků z celé Evropy a město oblehl. pokračování
reklama