Petice proti vybudování výjezdu z parkoviště přímo před dveře školy

Petice proti vybudování výjezdu z parkoviště přímo před dveře školy

Rodiče dětí a občané z okolí vás prosí o podporu jejich iniciativy. Můžete tak učinit podpisem petice určené starostce Prahy 3 v úterý 3.5.2011 od 18 hod. před školou K lučinám 2500/18, 130 00 Praha-Žižkov. Občanům se nelíbí nepřehledný výjezd. Poukazují na nebezpečnost budované komunikace – má průměrný spád 12% a z východní strany je ohraničena plotem , takže děti jdoucích do školy po chodníku ulice Na Lučinách nejsou vidět. Investorem stavby je Praha 3. Celý text petice a kontakt ...

codnik

"Výjezd by měl zabočovat ke zdi dvora, takže auto by vyjíždělo (ulice je jednosměrná) těsně za sloupkem. Řidič by chodce viděl až v momentě, kdy by byla celá kapota auta již na chodníku. Že je to problematické místo, o tom svědčí i plánované vyhřívání komunikace.  V momentě, kdy bude komunikace dokončena, bude prodána i s parkovištěm Společenství vlastníků a není pravděpodobné, že SVJ bude utápět peníze ve vyhřívání veřejné vozovky," uvádí paní Morkesová..

chodnik

Vážená paní starostko,
na odboru výstavby Úřadu MČ Praha 3 probíhá územní řízení o umístění stavby příjezdové komunikace
v proluce mezi domy Na Lučinách 3 a 5 v Praze 3, jejímž investorem má být Městská část Praha 3.
Jedná se o nepřehledný výjezd z parkoviště proti druhému vchodu do školy.
Poukazujeme na nebezpečnost budované komunikace – má průměrný spád 12% a z východní strany je
ohraničena plotem nemovitosti Na Lučinách 5, takže viditelnost dětí jdoucích do školy po chodníku ulice
Na Lučinách je značně ztížena. Komunikaci lze vést jinudy – z ulice K Lučinám (např. podél komunikace ke
garážím domu čp. 2533).

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice protestujeme
proti zřízení komunikace k parkovišti z ulice Na Lučinách a žádáme Vás, abyste
zabránila její stavbě a zasadila se o vybudování komunikace z ulice K Lučinám, což
stvrzujeme svým podpisem.
Děkujeme Vám.

Petiční výbor ve složení:
Hana Morkesová, Na Lučinách 5, 130 00 Praha 3
Eva Škvorová, Na Lučinách 5, 130 00 Praha 3
Danuše Jarošová, Na Lučinách 5, 130 00 Praha 3

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: Hana Morkesová, Na Lučinách 5, 130 00 Praha 3

Hana Morkesová
tel: 604 242 298
e-mail: hmorkesova@seznam.cz


Související články

Předání Ankety Bezpečná cesta do školky

27. ledna jsme předali výsledky "rodičovské" ankety "Bezpečná cesta do školky" do rukou radního pro dopravu. Pan Sladkovský (ODS) je členem nejužšího vedení radnice a je pověřený dohledem nad dopravou. Bude tedy odpovědný za provedení změn, které rodiče dětí na přechodech pro chodce v okolí školek požadují. pokračování

Video z předání ankety Bezpečná cesta do školky

Přinášíme osmiminutový sestřih z předání ankety občanů do rukou radního pro dopravu pana Sladkovského (ODS). pokračování
reklama