Předání Ankety Bezpečná cesta do školky

Předání Ankety Bezpečná cesta do školky

27. ledna jsme předali výsledky "rodičovské" ankety "Bezpečná cesta do školky" do rukou radního pro dopravu. Pan Sladkovský (ODS) je členem nejužšího vedení radnice a je pověřený dohledem nad dopravou. Bude tedy odpovědný za provedení změn, které rodiče dětí na přechodech pro chodce v okolí školek požadují.

Občané chtějí větší bezpečnost nejen svých dětí

Rodiče a dobrovolníci ze Strany zelených, www.kauza3.cz a Ž(N)S předali seznamy a mapy nebezpečných přechodů v okolí jedenácti mateřských školek. Anketa byla vyprovokována nečinností radnice v minulém volebním období, alarmující situací v bezpečnosti chodců na Praze 3 a tragickou nehodou malé Anežky u ZŠ Lupáčova.

Cílem ankety bylo zmapovat pěší trasy rodičů s dětmi a vytipovat nebezpečné a chybějící přechody u předškolních zařízení. Zhruba pětadvacet občanů bylo u předání výsledků ankety a požádali radního Sladkovského o nápravu nebezpečných míst.

predani ankety

Iniciátoři ankety D. Petryca (vpravo) a M. Trejtnar (vlevo) předávají podklady do rukou radního Sladkovského (uprostřed). Foto: Emil Drahoš

Nerealizované projekty

Problematická a nebezpečná místa na silnicích ve svém okolí přišli připomenout i učitelé ze ZŠ Lupáčova, ZŠ Jeseniova, ZŠ Na Chmelnici a z rodinného centra Nová trojka. Ptali se po osudu projektů, které vznikly na těchto školách jako část projektu Bezpečných cest do školy.
Ty pořádalo o.s. Pražské matky a z těchto již roky hotových projektů se za minulé volební období radnici nepodařilo zrealizovat žádnou z navrhovaných stavebních úprav. Takové úpravy jsou přitom nejefektivnější ze všech opatření pro zklidnění dopravy.

Příslib lepšího jednání radnice s občany

Paní Johnová z o.s. Pražské matky uzavřela prezentaci s nadějí na lepší spolupráci s novým vedením radnice Prahy 3. Citovala přitom otce Anežky usmrcené při cestě ze školy nákladním autem jedoucím na stavbu garáží těsně před Vánoci roku 2009: „Výraz, „není možné“ by měl zemřít, aby se děti mohly samostatně pohybovat po městě pěšky (a zůstaly živé).“
„Nic není nemožné, chceme-li zajistit dětem podmínky pro bezpečné cesty do školy. Cena úprav pěší infrastruktury je mizivá oproti částkám vynakládaným např. pro stavbu tunelu Blanka. Právě tak není problém najít vhodné technické řešení.“

johnová z nadace PM

Hovoří Jarmila Johnová z o.s. Pražské matky. Foto: Emil Drahoš

Odpověď místostarosty

Místostarosta Sladkovský řekl, že je ve funkci jen několik měsíců, že má zájem na zlepšení a že tuto iniciativu vítá. Podklady předá odborníkům z Odboru dopravy MČ P3 a TSK (HLMP) a bude se zajímat o zlepšení podmínek pro chodce. Ověří také proveditelnost stavebních úprav, navržených v rámci programu Bezpečných cest do školy v minulých letech a bude zástupce občanských iniciativ informovat. Na setkání odpovídal na technické otázky občanů i pan Sedlák z Odboru dopravy.

Bude další setkání

Bylo dohodnuto, že se my rodiče budeme s radním setkávat častěji v menší sestavě nad jednotlivými projekty během celého roku. Naším cílem je, aby se radnice ztotožnila s naší představou bezpečných a bezbariérových ulic pro dětské i dospělé chodce. Bez aktivního přístupu radních a úředníků se nic nezmění. Chceme, aby se Praha 3 dostala v zabezpečení přechodů alespoň na úroveň ostatních městských částí jako například Prahy 2.

Poděkování patří všem, kteří se na vzniku ankety a na předání podíleli: D. Petryca , B. Dočkalová, O. Rut, K. Šeborová, L. Haupt, M. Safadiová, P. Řeháčková, Z. Hlucháňová, H. Benýšková, M. Stropnický, S. Vlnasová (všichni SZ), A. Kellerová, M. Keane, P. Hájek, H. Mokresová, I. Komárková, P. Brož, V. Fruhaufová, J. Johnová, P. Gergišák, Emil Drahoš a mnozí další.

  prezentace map s okolím školek

Mnohé informace byly pro pana Sladkovského zcela nové. Foto: Emil Drahoš

vestibul radnice

Předání výsledků ankety se setkalo s velkým zájmem občanů. Foto: Emil Drahoš


Související články

Bezpečné cesty do školy tentokrát v ZŠ Lupáčova

V ZŠ Lupáčova proběhlo prezentace projektu žáků školy "Bezpečné cesty do školy". Rodičům, lidem z různých indtitucí jako Odbor dopravy MČ P3, MHMP a dopravní policie byl předveden první koncept budoucích úprav v okolí základní školy. pokračování

Rok od nehody - výsměch radnice rodičům Anežky

19. listopadu 2010 uběhne rok od zbytečné smrti osmileté školačky Anežky, kterou na místě zabilo nákladní auto při její cestě ze školy domů. Vozidlo odbočovalo z Prokopovy ulice na stavbu garáží do Rokycanovy ulice a děvčátko srazilo přímo na přechodu pro chodce. Anežce nepomohlo, že přecházela na zelenou. Přesto, že v bezprostředním okolí této nebezpečné ...pokračování

Pražské matky předaly dopravní studii do rukou MČ Praha 3

Občanské sdružení Pražské matky pracovaly po tragické nehodě malé Anežky s dětmi ze školy Lupáčova na nápravě nebezpečných dopravních poměrů v okolí ZŠ. Vzniklé návrhy od dětí převzali dopravní projektanti a za peníze MHMP z programu Besip zhotovili technickou dokumentaci úprav. Tato dokumentace byla předána MČ Praha 3. Nyní záleží na tlaku veřejnosti, aby ...pokračování
reklama