Petice ZA OBNOVENÍ SPOJENÍ VINOHRADY - JAROV (poslední vývoj)

Petice ZA OBNOVENÍ SPOJENÍ  VINOHRADY  -  JAROV (poslední vývoj)

Ve vedení DPP (Dozorčí rada DPP) je Pavel Hurda, mnohaletý zastupitel a šéf ODS Praha 3, ale o náš problém se žádným způsobem nezajímal. Staráme se tedy sami. Petiční archy jsme předali 19. 12. radnímu pro dopravu na Magistrátu HLMP panu Noskovi (ODS) a 11.12. do rukou šéfa Ropidu pana Procházky. Co je od té doby nového?

Proč petice?

Po odklonění linek 10 a 16 od  1.9. 2012 zajíždí na Jarov pouze linka 1 a linka 9. Pro cestující z jiných částí Prahy,  kteří tyto linky nemohou použít, jsou nutné přestupy. Zastávka Biskupcova, kde se nyní přestupuje, je kapacitně zcela nevyhovující.  Vznikla  bariéra pro velkou skupinu cestujících MHD, pro matky s kočárky, školní děti, starší a nepohyblivé cestující.  Na toto poukazuje  obsah naší petice. Plné znění  petice je na www.kauza3.cz

Odevzdání petice a první odpovědi

Co nám řekl  ROPID  19. 12.?
Pan ředitel Procházka uvedl z dosud známých dat, že tramvaj č. 9 a č. 1, které zajíždějí na Jarov, jsou kapacitně správně nastavené a pojmou dostatek cestujících. Ve špičce od 7 do 8 hodin jezdí na Jarov až 2300 osob za hodinu přičemž linka č. 9 převáží v pětiminutových intervalech 2/3 cestujících a linka č. 1 převáží 1/3. Pan ředitel však souhlasí, že přestupování je problém.

Co nám řekl radní pro dopravu pan Nosek z magistrátu  11. 12. ?
Petice projde standartní procedurou. Nejprve bude zkontrolována Odborem kontroly, pak se magistrát v únoru k petici oficiálně vyjádří. Mezitím již bude ROPID hledat technické řešení. Pokud se nějaké najde, vyčíslí se kolik vše bude stát a budou se hledat finance. Pan Nosek velmi ocenil, že radní pro dopravu za Prahu 3 pan Rut (SZ) a paní starostka Hujová (TOP 09) před časem navštívili ROPID a o problému jednali.

10. 1. přišla odpověď od náměstka Noska končící větou:
"...přibližně k březnu se v rámci komplexního vyhodnocení zářijových změn připravuje určité řešení tohoto problému."

4. 2. O. Rut, radní MČ P3 (SZ, ŽNS), a ředitel Ropidu pan Procházka jednali o petici. Ředitel Ropidu navrhl, že každá druhá souprava č. 11 by jezdila pod číslem 21 na Jarov. P3 s tím souhlasí. Toto řešení ovšem podmiňuje radní pro dopravu pan Nosek (ODS) souhlasem všech pražských městských částí s celým blokem mnoha dalších změn v MHD. Souhlas se však nemusí podařit získat do plánovaného termínu březen 2013. Naopak lze očekávat tahanice a spory.

1.3. se sešli autoři petice a několik statečných podporovatelek na magistrátě s pány Noskem (ODS) a
Procházkou. Žádnou spolehlivou odpověď petičníci nedostali. Dozvěděli se, že radní Prahy 3 pan O. Rut (SZ) jedná o tramvaji na úrovni vedení radnic a magistrátu. Naše „petiční“ skupina tlačí z druhé strany z pozice občanů, kteří  to vše platí a používají. O čem se na setkání mluvilo?

Byla petice užitečná?

- Pokud by se neobjevila naše petice, nic by na současné situaci Ropid a Magistrát neměnily. Petice iniciovala jednání mezi  ROPIDEM, Magistrátem a Radnicí Prahy 3 a má pozitivní podpůrný efekt.
- První týden března začalo první kolo jednání mezi městskými částmi (dále MČ) o návrzích změn v MHD. Změny vypracoval ROPID podle podkladů z vlastních podzimních průzkumů o vytíženosti spojů a podle došlých žádostí občanů a MČ. Pan Nosek několikrát řekl, že při spuštění změn v MHD v září 2012 byl kritizován za neprojednání změn s MČ. Nyní tedy trvá na tom, aby se jednotlivé radnice předem dohodly mezi sebou. Jaké změny v MHD projdou bude na jejich dohodě. To může být dlouhý několikaměsíční proces s nejistým výsledkem.
- Plánují se úpravy zastávek Biskupcova a U Nákladového nádraží. Probíhá jednání s Policií ČR.
- Praze na MHD chybí peníze. Pokud by Praha 3 přistoupila na spolufinancování  prodloužení linky 11 na Jarov, pak by změna mohla nastat téměř okamžitě. Ročně by to stálo P3 asi 6 milionů. To však P3 odmítá s odůvodněním, že bude hledat spíše cestu dohody se sousedními MČ o vzájemných ústupcích.
- Stovky milionů utíkaly díky nevýhodným smlouvám z DPP přes různé firmy navázané na management a vedení  magistrátu z dob Béma. O na zřízení linky tramvaje dnes tyto peníze chybí. Rušení nevýhodných smluv probíhá pomalu.

Zvrat na Magistrátě

Jaký je poslední vývoj?  ROPID skutečně od začátku dubna obchází městské části s návrhy na změny. Pro Prahu 3 navrhuje prodloužení vybraných spojů tramvaje č. 11 ve všední dny na Spojovací. Ve všední dny mezi 6 až 20 hodinou bude jezdit každých 8-10 minut až na Jarov. Tento návrh má podporu petičního výboru i radního pro dopravu Ruta a vedení radnice Prahy 3.

23.5. byl radní Nosek z vedení Magistrátu HLMP odvolán.

 

 


Související články

Petice za obnovení tramvajového spojení Vinohrad a Jarova bez přestupů prodloužena

Nejste spokojeni se ztrátou přímého spojení Vinohrady - Jarov (tram. 16) a se zkrácení jedenáctky? Pak se z vás musí stát rychle "aktivní občané" . Pokud chcete prosadit změnu, pomozte prosím sehnat podpisy pod petici. pokračování

Petice za obnovení tramvajového spojení odevzdána 19.12.

Do rukou radního Noska (ODS) a ředitele ROPID Procházky jsme dnes vložili osud petice, kterou podepsalo 1814 občanů. Nyní bude následovat hledání řešení naší žádosti a případná změna by měla nastat v březnu 2013. Děkujeme všem, kteří pomáhali a všem, kteří petici podepsali. pokračování

Druhé kolo jednání o tramvajích na Jarov

1.3. se sešli autoři petice a několik statečných podporovatelek na Magistrátě s radním pro dopravu panem Noskem (ODS) a ředitelem ROPIDU panem Procházkou. Źádnou spolehlivou odpověď petičníci nedostali. Radní Prahy 3 pan O. Rut (SZ) jedná o tramvaji na úrovni vedení radnice a Magistrátu. Naše skupina tlačí z druhé strany z pozice občanů, kteří to vše platí a ...pokračování
reklama