Navštivte program na Nákladovém nádraží – je to skvělé

Nad nákladovým nádražím je nové logo a uvnitř je nový kulturní program. Jako pamětník, který si vyzvedával poštovní zásilky ze skladiště ČSD, jsem se vypravil po letech na divadelní představení ve stejných prostorách. Skvělý zážitek, mohu jen doporučit.Divadlo mezi kolejemi

Diváci se při mé návštěvě trousili po skupinkách, ale nakonec bylo plno. A byl velký úspěch Hrálo se představení Horváth na Nádraží – Soudný den. Předvedli jej spojené soubory Tygr v tísni a Divadlo Letí. Všichni duchem mladí a věkem velmi mladí lidé s nadšením a energií. Velká hala na boku nádražní budovy je studenty architektury zařízena „undergroundově“ jen tím nejnutnějším, co je pro divadelní produkci potřeba. Nechybí ale malý bar, lavice, stoly a něco jako jeviště. To je ale využito jen na pár okamžiků, protože produkce se odehrává i mezi diváky po celém prostoru haly i v exteriéru..

divadlo na nnž

V polovině představení byli diváci přesunuti na lavičky, umístěné přímo na peróně a jevištěm se staly nástupiště a koleje, vše vroubeno impozantními výtahovými věžemi jakoby od Eifela. Dokonalé splynutí s divadlem bylo samozřejmé, neboť děj hry se odehrává na ... ano na nádraží.

divadlo na nnž

Co tomu předcházelo?

  • Těžký boj skupinky nadšenců z o.s. Tady není developerovo www.tadynenideveloperovo.cz s firmou mocného podnikatele  Sekyry.
  • Prohlášení NNŽ za kulturní památku, zrušení památkové ochrany a znovu prohlášení.
  • Odražení požadavků betonářů provázaných s ODS Prahy 3 na zbourání budovy a vyasfaltování nové „magistrály“, tentokrát pojmenované Jarovská spojka. Ta by přivedla denně od pražského okruhu desetitisíce aut přímo do srdce Žižkova.
  • Ustavení nové koalice bez ODS na radnici Prahy 3 a s tím zásadní změna postoje paní starostky a městské rady k NNŽ.
  • Besedy, protestní akce, petice.

Díky šťastným okolnostem a usilovné práci dobrovolníků a hrstky odborníků, budovy stále stojí. Nyní je třeba jim vdechnout nový život a ukázat, že projekt konverze na kulturní a vzdělávací centrum se sídlem mnoha respektovaných institucí je možný. A daří se.

divadlo na nnž

Jak se hraje na nádraží?

Zeptali jsme se na to produkční Diany Vávrové. "Divadlu LETÍ se hrálo na NNŽ skvěle. Hostující herci si sice museli zvyknout na improvizované zázemí (pro mnohé, kteří jsou zvyklí na zázemí kamenného divadla, to byla první zkušenost s takovým typem produkce), nicméně je okouzlila atmosféra místa, specifičnost umělecké práce a hlavně příznivé reakce publika. Návštěvnost na představeních byla vysoká, dokonce vyšší než jsme předpokládali. Jsme tomu moc rádi a doufáme, že zájem bude stejně velký i při dalších akcích." 

A mají dokonce chuť v produkci na nádraží pokračovat. "Na podzim připravujeme další projekt", uvedla paní Vávrová, Stejně jako v loňském roce se zapojíme do Dnů žižkovského kulturního dědictví, kde představíme program pro malé i velké diváky (pohádky, dílny atd.). Program zakončíme v září site-specific promenádou Hra o nádraží, které představí aktovky několika dramatiků, kteří byli v loňském roce osloveni k napsání krátké hry na téma nádraží-urbanismus-veřejný prostor." .

Světlé dnešky

Garantem projektu konverze a hlavním hybatelem kulturního programu je radní Prahy 3 Matěj Stropnický. MČ Praha 3 vyčlenila pro tento rok na kulturní program 2 miliony. Naplánováno je 30 akcí a festival, na které P3 přispívá z těchto peněz do výše 30% jejich nákladů. Měsíční nájem za pronajaté plochy 600 m2 od ČD, za vagony od ČD Cargo a za kolejiště od SZDC je 27 tisíc měsíčně.

Pro porovnání: Junior club, který je příspěvkovou organizací P3, je nevypověditelně uvázán v Paláci Akropolis podnikatele Hurdy a s ročním rozpočtem 7,5 milionu tam musí pořádat 85 akcí ročně. Skoro polovinu peněz z rozpočtu Junior clubu spolknou nájmy 40 000 na den za akci pro Akropolis..

Kulturní program je zatím naplánován na NNŽ do podzimu. Nejbližší termín je 11.6. s představením Ropa režiséra Miroslava Bambuška. Následuje řada dalších představení a koncertů a přes léto je na nádraží festival Krajina-město-veřejný prostor / Landscape festival 2014 (Úterý, 17. Červen 2014 - Středa, 9. Září 2014). Více zde

divadlo na nnž

Proměna NNŽ s Memorandem

K souřasné situaci radní Stropnický uvedl: „Společnost Sekyra group musí podle smlouvy s Českými drahami po změně územního plánu budovu odkoupit za odhadní cenu a okolní pozemky za předem určenou cenu danou ve smlouvě. Jednání se tak vedou i o tom, jak budovu převést na kulturní instituce, které by v ní v blízké budoucnosti mohly sídlit. Za tímto účelem je zpracováván tzv. management plán, jehož první podobu nyní připomínkují signatáři memoranda."

Na jaře 2014 byla dokončena první verze studie konverze NNŽ. Studie má najít cestu jak právně, majetkově a ekonomicky, rozdělit budovu na samostatné celky a zajistit pronájem a provoz Nyní jsou shromážděny připomínky a ty budou zapracovány do nové verze č. 2 v létě 2014.15. 4. 2014 bylo na NNŽ podepsáno Memorandum ke konverzi NNŽ na kulturně-vzdělávací centrum Signatáři jsou: Ministerstvo kultury, Hlavní město Praha, MČ Praha 3, České dráhy, a.s. a Žižkov Station Development, a.s.

Byla zárověň ustavena „komise pro konverzi“ ve které jsou zástupci MČ Prahy 3, Ministerstva kultury, ČD, Sekyra group a HMP..
Kulturní program je zatím naplánován do podzimu 2014. Chcete pomoci s pořádáním akcí, máte sami chuť něco uspořádat či předvést? Kontaktujte prosím koordinátorku za MČ paní Moniku Bunžovou. monikab@praha3.cz

   monikab@praha3.cz     monikab@praha3.cz

Přehled:
Tady není developerovo o.s.
Dan Merta (předseda)
Helena Benýšková (místopředsedkyně)
Matěj Stropnický
Dana Tomášová

Web NNŽ
www.nakladovenadrazizizkov.cz.

Nebo facebook.NNZ

 


Související články

Nádraží památkou: zkáza, nebo spása?

Názory
Nákladové nádraží Žižkov bylo prohlášeno kulturní památkou. Kdyby jej Alena Hanáková nechala zbourat, četla by o své nekulturnosti, kdežto takhle čte, že je kvůli ní veta po rozvoji okolního území. Je třeba se ministryně zastat.pokračování

Helena Benýšková (SZ): Monstrózní nákupní centrum vedle nádraží nesmí vzniknout

Názory
Nákladové nádraží Žižkov se v březnu stalo definitivně kulturní památkou. Nevznikne tedy Jarovská spojka, čtyřproudé pokračování Olšanské ulice, které měla budova ustoupit. Urbanistická koncepce celého území se nyní připravuje, vlastnicky je ale roztříštěno: jižní a východní část patří společnosti Žižkov station development (České dráhy a Sekyra ...pokračování

Nákladové nádraží Žižkov 2 roky poté: Památka. A co dál?

Dne 28. května se uskutečnilo v kině Aero pokračování veřejné debaty na téma záchrany Nákladového nádraží Žižkov, kterou občanské sdružení Tady není developerovo před 2 lety odstartovalo. Členové a členky tenkrát čerstvě vzniklého sdružení si vytkli za cíl zasadit se o ochranu přírody a kulturního dědictví na Praze 3, jejíž charakter je stále více ...pokračování

Transparentem proti monstrmarketu

Každý, kdo se těší, jak se projede s nákupním vozíkem v supermarketu na Nákladovém nádraží, by měl zaznamenat, že centrum přiláká zákazníky ze široka daleka. Přibude 71 100 aut denně (oproti 36 900 aut v r. 2007), z toho 4 058 doprava přímo vyvolaná záměrem. Developer přitom není povinen ani postavit nový přechod přes Želivského, ani lépe zabezpečit ...pokračování
reklama