Názor zastupitele: Žižkov nezastavíš

NázoryNázor zastupitele: Žižkov nezastavíš

Před více než týdnem ve čtvrtek 3. listopadu se v kulturním centru Vozovna na Žižkově konala vernisáž výstavy „Žižkov nezastavíš“ představující deset developerských projektů připravovaných na území Prahy 3. Součástí akce byla i debata o aktuálním záměru 5. etapy výstavby Metrostavu na Vackově. Akci pořádala místní základní organizace Strany zelených.

Území MČ Praha 3 je v kontextu hlavního města unikátním prostorem. Přestože se jedná o jednu  z centrálních městských částí, nachází se na jejím území velké množství pozemků, které jsou v územním plánu určeny k zástavbě. Záměry investorů se vyvíjejí v čase a až na světlé výjimky nejsou prezentovány veřejnosti. Ta se o nich dozvídá často až při zahájení stavby, kdy již na veřejnou debatu o těchto projektech nezbývá prostor.

Základní organizace Strany zelených Praha 3 dlouhodobě upozorňuje na místní developerské kauzy a snaží se tuto problematiku zviditelňovat. Například ve spolupráci se spolkem Tady není developerovo se místní zelení zasadili o záchranu Nákladového nádraží Žižkov, které bylo i díky našim snahám prohlášeno za kulturní památku. V loňském roce jsme uspořádali již druhý happening proti Monstrmarketu, který měl vyrůst v jeho přímém sousedství. Projektem „Žižkov nezastavíš“ navazujeme i na naše dřívější aktivity, jako byly např. výstavy developerských kauz v kavárně Republika Žižkov, v rámci akce Zažít město jinak, nebo v rámci místními zelenými organizované řady akcí Den pro Parukářku.

výstava žižkov nezastavíš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Během uvedených akcí se ukazuje, že informovanost občanů a občanek Prahy 3 o developerských a rozvojových projektech v naší městské části není zdaleka dostačující, přestože o ně projevují značný zájem. Bohužel tak suplujeme (ne)činnost radnice, která má bezesporu řadu nástrojů a prostředků (nejen finančních) takové aktivity vyvíjet a jejímž úkolem by komunikace s občany měla být. Vzhledem ke kontroverzi některých chystaných developerských projektů je naší snahou také v rámci dostupných prostředků zabránit jejich výstavbě. V neposlední řadě k cílům celé akce také patřilo mobilizovat občany a občanky a seznámit je s prostředky k případné oponentuře směřující k blokaci staveb, a tedy realizací jejich občanského práva participovat v demokratickém procesu.

žižkov nezastavíš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přestože šlo o akci pořádanou politickou stranou, debatu k 5. etapě výstavby na Vackově jsme se snažili připravit a vést nestranně, čemuž odpovídala nejen paleta sezvaných panelistů a panelistek, ale také nezávislá moderátorka Pavlína Kvapilová, dříve působící v České televizi.  Za diskusním stolem se nakonec objevili za developera místopředseda představenstva Metrostav Development a.s. Ondřej Buršík, za opoziční stranu člen Výboru pro územní rozvoj a zastupitel Ondřej Rut (Strana zelených), architekt Petr Kučera a sociální geografka Michaela Pixová. Za vládnoucí koalici na radnici Prahy 3 byla pozvána starostka Vladislava Hujová (TOP 09), která má územní rozvoj v gesci a která původně svou účast přislíbila. Ku škodě především své vlastní pouze devět dní před konáním debaty účast zrušila. Jako důvod uvedla obavy, že celá akce není připravována objektivně a s dobrým úmyslem. Současně však radnice Prahy 3 začala propagovat svou vlastní veřejnou debatu, v tomto případě k urbanistické studii Rezidence Parková čtvrť – transformace severní části Nákladového nádraží Žižkov, a to zcela „náhodou“ přesně ve stejný den a čas, kdy debatu k Židovským pecím avizovali zelení. Paní starostkou uvedený důvod se tak nemůže nejevit jako pouhá zástěrka k tomu, aby se veřejné debaty k hrozící zástavbě parku Židovské pece nemusela účastnit. Následně byl pozván další člen koaliční strany a zároveň předseda Výboru pro územní rozvoj Zdeněk Zábojník (ČSSD). I ten svou účast odepřel s vysvětlením, že se jedná primárně o politickou akci organizovanou Stranou zelených. K lítosti řady koaličních zastupitelů a zastupitelek je třeba oznámit, že navzdory tvrzením o tom, jak se své agendě věnují apoliticky, je ve skutečnosti každý jejich krok, rozhodnutí či aktivita prováděním politiky jejich strany, nebo koalice "in situ" a to i v případě konání veřejné debaty. Další člen vládnoucí koalice a člen Výboru pro územní rozvoj místostarosta Alexandr Bellu (ODS) účast odmítl už pouze z časových důvodů.

žižkov nezastavíš

V úvodu debaty Petr Kučera přítomné seznámil s urbanistickým vývojem Žižkova, a zasadil tak debatovanou kauzu do historického kontextu. Následně člen Strany zelených Bohdan Ganický představil spuštění webových stránek www.zizkovnezastavis.cz, kde budou prezentovány a průběžně aktualizovány informace o chystané zástavbě v Praze 3 a na který mohou občané a občanky hlásit své podněty. Část věnovanou prezentacím uzavřel zástupce Metrostavu Ondřej Buršík, který představil vývoj zástavby na Vackově a plány do budoucna.

Jak později kvitovali někteří účastníci či účastnice panelu, debata byla vedena kultivovaně a profesionálně, a ačkoli byla organizována Stranou zelených a její postoje zde prezentoval jeden z debatujících Ondřej Rut, také nestranně. Debata byla zahájena názory jednotlivých panelistů na hlavní téma: hrozící částečnou zástavbu parku Židovské pece a předimenzování plánované zástavby, která dle plánu přesahuje hřeben parku o 10–14 metrů. Záhy se však diskuse stočila k obecnějším problémům a otázkám souviseních s developmentem a územním rozvojem obecně. Zástupci Metrostavu byly představeny spíše konzervativní a tradicionalistický typ sídlištní zástavby motivovaný primárně ziskem. Zástupce Metrostavu Ondřej Buršík po debatě přiznal, že z debaty měl předem obavy, i když ji následně hodnotitl kladně. Následně dodal: "Za pozitivní určitě beru možnost diskutovat, jako částečně negativní ovšem vnímám redukci problému na fakt „libí/nelíbí“ bez reálné možnosti vysvětlit účastníků územně plánovací proces, který je vlivem všech účastníků řízení extrémně dlouhý a složitý, což dle mého názoru neumožňuje pružně a v reálném čase reagovat na případné požadavky na změny projektu.“ Dle jeho názoru představený projek zúčastnění spíše hodnotili příznivě. Sociální geografka se snažila přítomným představit modely bydlení podporující komunitní prvky. Po diskusi poznamenala, že podobné střetnutí tří světů – světa developmentu, světa plánování a architektury, a světa kritické sociální vědy – bývá při diskusích vcelku vzácné. „Z tohoto hlediska byla diskuse zajímavou ukázkou toho, jak velké rozdíly ve společnosti panují, a že porozumění se hledá jen velmi těžko. Bude vyžadovat dlouhodobou kultivaci celospolečenské diskuse, schopnosti spolupracovat a hledání konsensu,“ uvedla Michaela Pixová. Dodala, že z plodů takových diskusí by však neměli těžit jen silní ekonomičtí hráči, kteří mnohdy dokáží i původně revoluční a emancipační myšlenky přetavit v nové marketingové nápady a vlastní profit.

žižkov nezastavíš

Dostalo se i na téma možného ovlivnění vzhledu zástavby ze strany obyvatel, které představil zejména Ondřej Rut. Samozřejmě moderátorka hned na začátku umožnila dotazy občanů a občanek, kteří většinou s předimenzováním zástavby na Vackově nesouhlasili. Jejich zájem debatovat o budoucí podobě Žižkova potvrdila i vysoká účast – celkem okolo devadesáti osob.

Jak již dříve akci komentoval předseda zelených na Praze 3 Matěj Michalk Žaloudek: „Na Praze 3 jsme stále ještě vždy spíše překvapeni, co za budovu zase někde vyrostlo. Nejnověji přibylo např.  na 700 bytů v předimenzované rezidenci Garden Towers na Olšanské ulici. Výstavbu na Žižkově samozřejmě nejde zastavit, lze se ale předem informovat a takovým stavbám, které necitlivým způsobem zasahují do života dnešních obyvatel, předcházet. Předpokladem pro změnu negativních trendů je dostatek informací o tom, co se chystá. To je smysl kampaně Žižkov nezastavíš.“

Putovní výstava bude ke zhlédnutí v Kulturním centru Vozovna do konce listopadu. V jednání jsou také další místa. Kde přesně se dále výstava objeví, budeme zcela jistě informovat na našem FB profilu, webových stránkách, nebo webu www.zizkovnezastavis.cz věnovanému této akci.

Lukáš Haupt, zastupitel Ž(n)S – SZ
Petra Jelínková, členka SZ

praha3.zeleni.cz
 


Související články

Budova chátrajícího nádraží na Žižkově bude možná kulturní památkou - radnice Prahy 3 však nesouhlasí

Ministerstvo kultury prohlásilo část Nákladového nádraží Žižkov v Praze 3 za kulturní památku. České dráhy, které pozemky na nádraží vlastní, se proti rozhodnutí odvolaly. Nesouhlasí s ním ani třetí městská část, které by nová situace zkomplikovala plánované protažení Olšanské ulice směrem ven z Prahy. - UVNITŘ ČLÁNKU TEXT Z MINISTERSTVA KULTURYpokračování

Opoziční zastupitelé Prahy 3 vybízejí ministra kultury, aby vyhlásil Nákladové nádraží Žižkov kulturní památkou

Nyní se rozhoduje o budoucí tváři Prahy 3. Bude místo nákladového nádraží nové developerské rejdiště a zahltí nás tisíce dalších aut? Všichni opoziční zastupitelé jsou proti. Přinášíme jejich prohlášení. pokračování

Developeři pozor! Ničení Prahy 3 končí

Vzniklo nové občanské sdružení, které chce bránit pustošící zástavbě cenných míst Prahy 3. Skupina občanů Prahy 3 nechce nadále přihlížet tomu, jak se naše krásná čtvrť postupně mění v rejdiště developerů. Bohatí investoři stále úspěšněji vyvíjejí tlak na naši radnici a magistrát ve prospěch krátkodechých projektů, jejichž jediným přínosem je ...pokračování

Shrnutí textů ze schůze zastupitelstva k budoucnosti Nákladového nádraží 12.4.

Přinášíme stručný přehled toho, co bylo řečeno ze strany odborníků - architektů. Ze zastupitelů se k problému vyjadřovala většinou jen opozice SZ, ČSSD, KSČM. Mnohaletý předseda Výboru pro územní rozvoj pan Pecha (ODS) se uvolil k jediné poznámce. Zdůvodnil rozhodnutí svého výboru o prodloužení Olšanské a zbourání nádraží tím, že nechce další světelné ...pokračování
reklama