Co se řešilo 11.2. na zasedání rady?

Co se řešilo 11.2. na zasedání rady?

Co bude s obecní budovou v Lipanské 7, kde sídlily Radniční noviny? Kolik malometrážních a startovacích bytů pro sociálně potřebné chystá Praha 3 a kolik to bude stát? A jak byl aktualizován privatizační harmonogram. Nebo také jaké se chystají oslavy 70. výročí konce Druhé světové války? Všechny tyto odpovědi přinášejí usnesení rady z 11.2.

 • Motocyklová legenda a čestný občan Prahy 3 František Šťastný zmeřel před 15 lety. Motockylová asociace ČR si jej chce připomenout vzpomínkovou akcí, nad kterou převzala záštitu starostka V. Hujová.
 • Matěj Stropnický rezignoval na členství v redakční radě Radničních novin. Následně byl radou MČ Praha 3 z této funkce odvolán.
 • Zpráva o finančních kontrolách nezjistila žádná závažná pochybení. Ve všech třech kontrolních oblastech (veřejnoprávní, řídicí a interního auditu) je vše v pořádku. 
 • Rada neschválila žádost, aby park Parukářka opět hostil hapening na podporu legalizace konopí Million marihuana march. Důvodem je jednak obava o poškození zeleně, dále hluk způsobený účastníky při odchodu z akce a také obliba parku mezi rodinami s dětmi. 
 • Hledá se dodavatel pro rekonstrukci budovy úřadu Lipanská 7. Objekt čeká komplexní rekonstrukce, odhadovaná cena je 28.800 000 korun. 
 • Praha 3 hodlá rekonstruovat dům pro potřeby sociálního a startovacího bydlení. Celkem 26 malometrážních bytů o dispozici 1+1 a 1+2 vznikne na adrese Bořivojova 27. Odhadovaná cena je 44.200 000 korun. 
 • Park Židovské pece čeká nejpozději do konce srpna 2015 rekonstrukce. Z celkem 10 nabídek byla vybrána nabídka nejlevnější (4,9 milionu korun), zakázku získala společnost Zahradní architektura Tábor. 
 • Domy Na Hollarově náměstí 1, 3, 5, 7, 9 a 13 budou privatizovány, předtím však musí dojít k rozdělení domů na jednotlivé bytové jednotky. Rada schválila prohlášení vlastníka, kterým se toto dělení určuje.
 • Prodloužení lhůty o převodu bytu bylo umožněno zájemkyni z domu Koněvova 108. 
 • Rada neschválila žádost o vrácení kauce 200 tisíc korun zájemci o koupi bytu, který však od tohoto zájmu ustoupil. Koupě bytu měla být financována z prodeje jiného, což se dotyčnému nepodařilo realizovat. Podle posudku advokátní kanceláře nemohla Rada MČ jednat jinak, tedy žádost o vrácení kauce zamtítnout. Dotyčný se následně ohradil a vyzval MČ k vrácení kauce, což bylo opětovně zamítnuto. K celé záležitosti se vztahují dvě usnesení
 • Harmonogram privatizace bytů byl aktualizován. 
 • Hřiště pro tenagery Habrová bylo dokončeno. Správou hřiště je pověřena organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka. Slavností otevření hřiště se uskuteční 27.3.2015. 
 • V MŠ Jeseniova 204 se rozbil chladicí box. Rada tedy umožnila převedení částky 30 tisíc korun z rezervního fondu do investičního. 
 • ZŠ Chelčického může přijmout dar v celkové výši 200 tisíc za kalendářní rok 2015. 
 • Rada vzala na vědomí nové složení Řídicí skupiny komunitního plánování sociálních služeb na Praze 3. 
 • V poliklinice na Olšanské 7 přibude nová interní a kardiologická ordinace
 • Budoucí novomanželé chtějí často uzavřít sňatek v tramvaji, hospodě nebo na hřišti. Podle novely OZ však může být sňatek uzavřen pouze na vhodném a důstojném místě. Tento zákonný požadavek splňuje park Rajská zahrada. Rada schválila dny, kdy je možné uzavřít manželství bez zaplacení správního poplatku. 
 • 70. výročí konce Druhé světové války doprovodí soubor několika akcí - výstavy, pietní vzpomínky, 16 přednášek, vzpomínky pamětníků a dobové rekonstrukce. Vyvrcholením bude rekonstrukce bojů na barikádě na Havlíčkově náměstí. Rozpočet akce je 1,9 milionu. 
 • V různých domech ve vlastnictví Prahy 3 a hl.m. Prahy jsou umístěny trafo stanice patřící společnosti PREdistribuce. Ta za užívání cizího majetku zatím nic neplatí. 
 • Dopravní podnik bude Praze 3 platit za pronájem pozemku na Lobkowiczově náměstí o výměře 18 m2, kde stojí záchod pro řidiče MHD 791 korun měsíčně. Za minulé roky dojde k jednorázovému vyrovnání v hodnotě 18.972 korun. 
 • Praha 3 vypracovala projekt na vyšší integraci cizinců s rozpočtem 980 tisíc. 90 % by mohlo poskytnout Ministerstvo vnitra, zbytek by doplatila Prah 3. 
 • Rada schválila všechna doporučení bytové komise, tedy zápis 3 i 4.
 • Dary v celkové výši 29.200 korun budou vyplaceny 4 osobám, které vykonaly veřejnou službu na území Prahy 3. 
 • Plán oprav pro rok 2015 byl snížen o necelých 9 milionů korun. Důvodem byly chybné podklady. Aktuálně se počítá s opravami za 130 milionů. 
 • Rada schválila všechna stanoviska výboru pro územní rozvoj.
 • Dary a půjčky z fondu obnovy a rozvoje byly schváleny radou dle návrhu výboru pro územní rozvoj. 
 • Pod úrovní chodníku bude v Radhošťské 9 bude mít svou kancelář Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 
 • Na Vinohradské 176 bude mít novou ordinaci praktického lékaře MUDr. Alice Slavíčková. 
 • Tomáš Němec (TOP 09) rezignoval na členství v bytové komisi, nahradí jej Simeon Popov (TOP 09). 

Na obrázku je hřiště pro tenagery v Habrové (vizualizace: MČ Praha 3)

 

 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Související články

Čím se zabývala Rada MČ Praha 3 dne 14.1.2015

Přinášíme vám stručné shrnutí všech usnesení Rady MČ Praha 3 ze dne 14.1.2015. Snažili jsme se úřední a “nudné” čtení přepsat do stručnější a přehlednější podoby. Součástí každého usnesení jsou přílohy, které s daným bodem souvisí. Není nic snadnějšího než kliknout a daný bod si přečíst se všemi detaily.pokračování

Co se řešilo 28.1. na zasedání rady?

Nákup sochy do informačního centra, bezplatná zápůjčka dvou obrazů s tématikou Žižkova, plán oprav pro rok 2015, prodloužení smlouvy zahrádkářům na Balkáně nebo třeba osud půdy nárožního domu na Kostnickém náměstí. Opět přinášíme stručné shrnutí všech důležitých i nedůležitých bodů, které se projednávaly na poslední lednové radě.pokračování
reklama