Farmářské trhy na Jiřáku a politika

Farmářské trhyFarmářské trhy na Jiřáku a politika

* Z farmářských trhů - původně dotované službě občanům - se v průběhu let stal zajímavý byznys, o který se uchází několik firem. * Vítězem tendru na trhy na stala společnost World Production, která byla založena letos. Výběrové řízení vyhrála díky partnerství se společností CH Catering, která disponuje potřebnými zkušenostmi a bude pomáhat subdodavatelsky. * Hlavním kritériem pro výběr vítěze nebyla cena (ta zůstala stejná 100.000,- Kč měsíčně), hodnoticí komise měla na zřeteli spíše kvalitu budoucích trhů pro příští 2 roky.

Ke dni 31.12.2016 končí „Smlouva o zajištění provozování farmářského trhu“ na Jiřáku s Archetyp, z.s. a stejně jako před dvěma lety se toto téma stává hlavním tématem politických pří v Praze 3. Sepsal jsem několik faktů, které by problém mohly částečně objasnit.

1. Farmářské trhy vznikly na Jiřáku v roce 2010. Tehdy to byl velký krok do neznáma a místní trhy byly jedny z prvních v Praze. Myšlenka přivést do centra Prahy drobné zemědělce a producenty kvalitních potravin se bezpochyby uchytila. Trhy se těší nebývalé popularitě a svou zásluhu na tom nepochybně má i provozovatel, jímž je od samého počátku Archetyp, z.s.
Zajímavé je, že spolek Archetyp (původně občanské sdružení) byl založen v roce 2006 za účelem dokumentace obkladů, dlažeb a fasádních prvků v pražské historické zástavbě, postupně se ale přeorientoval na provozovatele farmářských tržišť. V současnosti již provozuje i obdobné trhy na Náplavce a nějakou dobu zajišťoval i trhy na Kubáni.

V roce 2010, kdy trhy na Jiřáku vznikaly, byla radnice Prahy 3 pod plnou kontrolou ODS. Jak zde již padlo, byl provoz takového tržiště krokem do neznáma, a tak se radnice snažila provozovateli dát co nejlepší podmínky. Praha 3 hradila nejen stavbu všech stánků, ale hradila i energie a třeba provoz mobilních toalet. Provozovatel neplatil městské části jakýkoliv nájem a současně mohl stánky pronajímat jednotlivým stánkařům.

2. V roce 2014 vypršela smlouva s městskou částí a navíc se mezi tím změnilo politické vedení radnice. ODS, která smlouvu s Archetypem uzavírala se totiž dostala do opozice. Tehdy již bylo zřejmé, že trhy jsou lukrativní podnik a radnice jej zbytečně dotuje nulovým nájmem, naopak má s nimi nemalé výdaje. Tehdejší vedení začalo zvažovat, že by bylo správné uspořádat veřejnou soutěž na provozovatele. Reakcí na tyto úvahy byla mediální přestřelka mezi provozovatelem tržiště a některými členy vedení radnice. Zatímco někteří příznivci Archetypu začali šířit fámy, že radnice chce trhy zrušit, tak tehdejší místostarosta Matěj Stropnický situaci okomentoval takto: Archetyp jsou zlodějíčci, které k nám přivedla ODS. Neplatí žádný nájem za nic na Jiřáku a pokud by bylo podle mně, už jsme se rozloučili.


Příspěvek na FB Matěje Stropnického z dubna 2014

Po několika týdnech vzájemného očerňování, petic a rozdmýchaných vášní se nakonec obě strany dohodly, že Archetypu bude smlouva prodloužena bez výběrového řízení a ten na oplátku bude Praze 3 hradit sumu 100 000 Kč/měsíčně. Bez zajímavosti není ani fakt, že se tak stalo v květnu 2014, tedy několik měsíců před komunálními volbami.

3. Smlouva z roku 2014 vypršela 30.6.2016 a následně byla ještě jednou bez větší pozornosti prodloužena do 31.12.2016. Tou dobou ale začínalo být zřejmé, že radnice tentokrát opravdu chystá výběrové řízení.
V říjnu bylo Radou městské části schváleno a zveřejněno usnesení s názvem „Výzva k podání nabídky do výběrového řízení s názvem "Výběr pořadatele farmářských trhů na území městské části Praha 3".
Finanční kritéria zůstala zachována z předchozích let. Provozovatel má i nadále platit 100.000 Kč měsíčně a hodnocení uchazečů mělo proběhnout především v rovině kvalitativní. V podmínkách výběrového řízení byly jasně uvedeny kvalifikační předpoklady v podobě referencí a každý uchazeč musel doložit, že má zkušenosti s pořádáním obdobných akcí. Konkrétní znění naleznete zde.

4. Do výběrového řízení se přihlásilo pět uchazečů. Jedním z nich byl i dosavadní provozovatel – Archetyp. Samotné hodnocení bylo svěřeno hodnotící komisi ve složení Alexander Bellu (radní za ODS), Jaroslava Suková (radní za TOP 09), Ivan Holeček (radní za ČSSD), Eva Hájková (vedoucí Odboru kultury), Jiří Snítil (ZA TROJKU, příspěvková organizace), Matěj Hoferek (referent Odboru kultury).

Komise vyhodnotila jako nejvhodnějšího uchazeče společnost World Production s.r.o., původní provozovatel trhů skončil druhý. Důvodová zpráva je ve zdůvodnění této volby velmi stručná a k vítězné společnosti uvádí: Vítězný uchazeč kromě splnění požadavků VŘ nabídl zdarma dodávku čerstvé zeleniny a ovoce z farmářských trhů pro ZŠ zřízené MČ Praha 3 v hodnotě 20 tis. Kč/měsíc a pro seniory v příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 v hodnotě 15 tis. Kč/měsíc. A současně slevu ve výši 10% na nákup potravin pro občany MČ Praha 3 starší 65 let.

Bezprostředně po zveřejnění výsledků se začali ozývat kritici tohoto rozhodnutí, kteří začali poukazovat na skutečnost, že společnost World Production s.r.o. má prakticky nulovou minulost a její stávající majitel Radek Franc ji koupil teprve 4. října 2016 od společnosti FIRMIN Praha s.r.o., která se zabývá prodejem ready made společností. Výherce řízení tak musel prokázat veškerá kvalifikační kritéria prostřednictvím subdodavatele (partnerské společnosti), což však zákon umožňuje. Nicméně důvodová zpráva k příslušnému usnesení rady o partnerské společnosti nic neříká.

5. Výherce řízení World Production s.r.o., jmenovitě jednatel Radek Franc, rozeslal ve čtvrtek 15.12. tiskovou zprávu (uvádíme v plném znění odkaz), ve které reaguje na kritiku a snaží se rozptýlit pochybnosti. Zajímavé je, že sám otevřeně uvádí, že společnost World Production s.r.o. je účelově založená k provozování farmářských trhů a že strategickým partnerem je společnost CH Catering s.r.o. Tato praxe je skutečně poměrně obvyklá a dle webových stránek strategického partnera CH Catering se skutečně jedná o společnost z oboru, která v referencích uvádí řadu obdobných aktivit. Společnost CH Catering navíc není na Praze 3 nováčkem, tradičně se podílí na přípravě kulturních akcí jako je masopust, vinobraní a jiných. Společnost CH Catering provozuje také několik restaurací a podle všech dostupných údajů má k akcím typu farmářské trhy dostatek referencí i zkušeností. V tiskové zprávě se dále uvádí, že na farmářském tržišti nechystají žádnou revoluci v sortimentu nabízeného zboží. Krátká pasáž z tiskové zprávy: Jednou z plánovaných inovací je myšlenka smíšeného stánku, který by nabízel produkty několika drobných farmářů, kteří nemají podmínky pro vlastní účast na farmatrzích. Bude se jednat prezentaci lokálních produktů, které by jejich výrobci neměli vlastními silami možnost na farmářských trzích prezentovat. Vedle toho nový provozovatel počítá se startem roznáškové služby, která by v první fázi byla určena pro okolní restaurace a následně případně i pro domácnosti. V plánu je také nabídka zdravých snídaní pro zaměstnance okolních firem, nebo asistenční služby pro handicapované zákazníky trhů.

6. Na podporu původního provozovatele mezitím vznikla petice, kterou lze podepsat přímo na tržišti. Dalším hlasitým zastáncem Archetypu se stali zástupci Zelených. Ti v roce 2014 hlasitě volali po výběrovém řízení a spojovali Archetyp s konkurenční ODS. Dnes Zeleným vadí, že radnice opět vypsala zbytečné výběrové řízení na něco, co dobře funguje a co si lidé oblíbili: provozování farmářských trhů na náměstí Jiřího z Poděbrad. 

7. Ve čtvrtek se k věci vyjádřila také starostka Prahy 3, která na svém Facebooku uvedla: Situaci kolem farmářského tržiště na náměstí Jiřího z Poděbrad samozřejmě sleduji a vyžádala jsem si k němu veškeré podklady. Výběrové řízení proběhlo v režii Odboru kultury, který spadá do gesce pana radního Bellu. Rada MČ Praha 3 odsouhlasila podepsání nájemní smlouvy s novým provozovatelem na základě výsledku hodnotící komise. Rozhodla jsem se s jejím podpisem počkat nejméně do konání ZMČ Praha 3, abych dala prostor k případnému projednání na zmíněném zastupitelstvu, které se koná 20. prosince.
 
Nic nenasvědčuje tomu, že by výběrové řízení neproběhlo v souladu se zákonem a zdá se, že formálně je vše v pořádku. Přesto existují pochybnosti i nezodpovězené otázky. Je proto žádoucí, aby radnice zveřejnila hodnocení jednotlivých uchazečů a hodnoticí komise přesvědčivými argumenty zdůvodnila svou volbu. Zveřejnění podkladů ostatně dnes na facebooku přislíbila kvůli zvýšenému zájmu obyvatel starostka Hujová. Hlavním hodnoticím kritériem výběrového řízení měla být kvalita, zjara příštího roku se každý z nás bude moci přesvědčit, jestli nové trhy jsou lepší než ty, které dělal 7 let Archetyp, nebo zda výběrová komise udělala krok zpět.

Částečné zodpovězení otázky, jak se celá kauza bude vyvíjet, přinese prosincové zastupitelstvo (úterý 20.12. od 15 hodin).

Diskuse

Jiřák alena 8.1.2017 13:00
Jiřák zdena 8.1.2017 12:44
Rodina Sedláčkových = Archetyp = vykukové Manta 5.1.2017 01:17
trhy na JIŘÁKU Dana Šedivá 20.12.2016 18:37
Re: trhy na JIŘÁKU Jan Medřický 20.12.2016 18:46
Re: Re: trhy na JIŘÁKU Vojta Sedláček 28.12.2016 15:16
Re: Re: Re: trhy na JIŘÁKU Otto 28.12.2016 15:24
Důvodová zpráva byla dodatečně upravována Petr 20.12.2016 11:09
Re: Důvodová zpráva byla dodatečně upravována Petr 10.1.2017 09:36
Trhy občan 19.12.2016 12:18
Trhy ano, ale peníze všem Lenka 18.12.2016 16:26
Re: Trhy ano, ale peníze všem Steekee 19.12.2016 19:42
propojení ch cateringu s MČ Prahy 3 jaroslav Slámečka 16.12.2016 22:06
Re: propojení ch cateringu s MČ Prahy 3 Levante 16.12.2016 22:14
Re: Re: propojení ch cateringu s MČ Prahy 3 Jan 17.12.2016 13:08
Re: Re: Re: propojení ch cateringu s MČ Prahy 3 zdenek 18.12.2016 13:11
Re: Re: Re: Re: propojení ch cateringu s MČ Prahy 3 Lenka 18.12.2016 16:21
Re: Re: Re: Re: Re: propojení ch cateringu s MČ Prahy 3 alena 21.12.2016 21:12

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


reklama